Přeskočit na obsah stránky

Vyšší odborná škola DAKOL
a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště
DAKOL, s. r. o.

Přijímací řízení 2015/2016

Vážení uchazeči, do 3. kola přijímacího řízení můžete podávat přihlášky na školy DAKOL do 29. května 2015. Podmínky přijímacího řízení jsou totožné, jako v 1.kole. Případné dotazy Vám zodpovíme

na tel. čísle 595 391 024

Vážení rodiče, studenti,
jako každý rok touto dobou se nás dotazujete, jak je to s podmínkami pro přijetí na naši školu. Naší snahou je poskytnout Vám veškeré informace o přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016.

 

Přijímací řízení ke vzdělávání pro školní rok  2015/2016 bude realizováno podle:

  • § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • dle Vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,
  • nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2010 Sb.
  • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Všeobecné informace o přijímacím řízení pro rodiče a uchazeče

 

Tiskopisy přihlášek ke stažení:

 

Přihláška pro žáky základních škol (formát PDF, cca 120 kB)

Přihláška pro absolventy s ukončeným základním vzděláním  - dálková forma studia (formát PDF, cca 120 kB)

Přihláška pro studenty nástavbového studia - pro absolventy 3letých oborů na SOU (formát PDF, cca 90 kB)
Přihláška pro studenty pomaturitního studia - VOŠ (formát PDF, cca 450 kB)

V případě nezobrazení přílohy v prohlížeči „Internet Explorer“ zvolte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox, Google Chrome).

 

Termín podání přihlášky

 

Žáci základních škol pro 1. kolo přijímacího řízení mohou podávat přihlášky na školy DAKOL do 15. března 2015.

Uchazeči nástavbového studia (denní a dálková forma studia) podávají příhlašku pro 1. kolo přijímacího řízení do 20. března 2015
Uchazeči pomaturitního studia na VOŠ
podávají přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. května 2015
. Poštou na adresu: Střední odborné učiliště DAKOL, 735 72 Petrovice u Karviné 570.

 

 1. kolo přijímacího řízení vyhlásil ředitel školy:

 

22. dubna 2015
- pro uchazeče ze ZÁKLADNÍCH ŠKOL ke STŘEDNÍMU VZDĚLÁNÍ
  - pro uchazeče o NÁSTAVBOVÉ studium (denní a dálkové formy studia)
24. června 2015 - pro uchazeče POMATURITNÍHO studia na VOŠ (denní forma studia)

 

UPOZORNĚNÍ: formulář„Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání“ musí uchazeč přiložit

  • k přihlášce o studium na naší škole
  • při změně zdravotního stavu během studia
  • před nástupem na praktické vyučování

Formulář najdete k jednotlivým oborům v sekci Přijímací řízení - VOŠ DAKOLa SŠ DAKOL,o.p.s. nebo SOU DAKOL, s.r.o.

(Formulář je shodný pro všechny typy lékařských prohlídek.)