Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

3letý učební obor "H" Nástrojař

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. nabízí absolventům základních škol tříletý učební obor ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu.

Nástrojař

 

 


Školné

Žáci neplatí školné.    

více

Bonus

certifikovaný svářečský průkaz za zvýhodněnou cenu, řidičsky průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu, pro školní rok 2015/2016 stipendium na základě dosažených výsledků, žádná neomluvená absence     1. ročník   800 Kč měsíčně     ...

více

Obor je zaměřen na

ruční zhotovování, dohotovování, sestavování a opravy řezných a tvářecích nástrojů, upínacích montážních, svařovacích a kontrolních přípravků, speciálních měřidel, forem pro zpracování plastů, tlakové lití kovů a kovových slévárenských modelů výrobu a montáž nástrojů a pomůcek pro ...

více

Absolvent ovládá

čtení dílenských výrobních výkresů součástí a sestav sestavení jednoduchých nástrojů do celků (např. jednoduché řezné nástroje, nástroje pro tváření za tepla nebo za studena, svařovací, vrtací, montážní a kontrolní přípravky, kovové slévárenské modely nebo speciální měřidla) práce ...

více

Uplatnění absolventů

v povolání nástrojař a jemu příbuzných. (např. soustružník kovů, frézař kovů, brusič kovů, zámečník, provozní zámečník apod.) po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.  

více

Školné

Žáci neplatí školné.

 

 

Bonus

  • certifikovaný svářečský průkaz za zvýhodněnou cenu,
  • řidičsky průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu,
  • pro školní rok 2015/2016 stipendium na základě dosažených výsledků, žádná neomluvená absence

    1. ročník   800 Kč měsíčně

    2. ročník 2000 Kč měsíčně

    3. ročník 3000 Kč měsíčně

Obor je zaměřen na

  • ruční zhotovování, dohotovování, sestavování a opravy řezných a tvářecích nástrojů, upínacích montážních, svařovacích a kontrolních přípravků, speciálních měřidel, forem pro zpracování plastů, tlakové lití kovů a kovových slévárenských modelů
  • výrobu a montáž nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství

Absolvent ovládá

  • čtení dílenských výrobních výkresů součástí a sestav
  • sestavení jednoduchých nástrojů do celků (např. jednoduché řezné nástroje, nástroje pro tváření za tepla nebo za studena, svařovací, vrtací, montážní a kontrolní přípravky, kovové slévárenské modely nebo speciální měřidla)
  • práce s PC, cizí jazyk

Uplatnění absolventů

  • v povolání nástrojař a jemu příbuzných. (např. soustružník kovů, frézař kovů, brusič kovů, zámečník, provozní zámečník apod.)
  • po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.