Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

3letý učební obor "H" Sklenář

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. nabízí absolventům základních škol NOVÝ tříletý učební obor ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu.

Sklenář


Základní údaje

Název oboru: Sklenář Kód studia: 36-62-H/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky  Podmínky přijetí: ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost  Způsob ukončení:   závěrečná zkouška s vydáním výučního ...

více

Školné

Žáci neplatí školné .

více

Obor je zaměřen na

základní sklenářské dílenské a stavební práce (tj. volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky) volit materiály a výrobky zaměřit a stanovit velikosti skel pro zasklívané konstrukce skladovat, manipulovat a dopravovat tabulová skla opracovávat ploché ...

více

Absolvent ovládá

osvojení průpravných činností tj. číst a zhotovovat výkresy a náčrty jednoduchých sklenářských konstrukcí provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti ...

více

Uplatnění absolventů

A bsolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání sklenář při výkonu odborných sklenářských prací ve sklenářských a stavebních firmách.

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.  

více

Základní údaje

Název oboru: Sklenář
Kód studia: 36-62-H/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky 
Podmínky přijetí: ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost 
Způsob ukončení:  závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
Místo výuky: Orlová

 

 

Školné

Žáci neplatí školné.

Obor je zaměřen na

 • základní sklenářské dílenské a stavební práce (tj. volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky)
 • volit materiály a výrobky
 • zaměřit a stanovit velikosti skel pro zasklívané konstrukce
 • skladovat, manipulovat a dopravovat tabulová skla
 • opracovávat ploché sklo ručně a pomocí strojních zařízení
 • zasklívat konstrukce různými typy plochého skla do tmelu a pomocí profilů, zasklívat izolačními dvojskly a trojskly do dřevených, kovových a plastových profilů
 • rámovat a paspartovat obrazy včetně zasklení
 • opravovat a udržovat zasklené konstrukce; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce

Absolvent ovládá

 • osvojení průpravných činností tj. číst a zhotovovat výkresy a náčrty jednoduchých sklenářských konstrukcí
 • provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací
 • znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání sklenář při výkonu odborných sklenářských prací ve sklenářských a stavebních firmách.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.