Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŠKOLÁCH DAKOL

28. 11. 2023 Orlová od 9:00 do 17:00 hodin

30. 11. 2023 Petrovice u Karviné od 9:00 do 17:00 hodin

05. 12. 2023 Havířov od 9:00 do 17:00 hodin

4letý studijní obor: Obchodník

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. nabízí absolventům základních škol čtyřletý obor s maturitou:

Obchodník

 

 


Základní údaje

Název oboru: Obchodník Kód studia: 66-41-L/01 (model L0 + H) Délka přípravy:  4 roky Určení: chlapci/dívky  Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost Způsob ukončení: ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.  

více

Bonus

získání profesní kompetence navíc, protože už na konci 3. ročníku studia žák, po vykonání závěrečné zkoušky získá výuční list Prodavač 66-51-H/01 když se žák rozhodne po absolvování 3. ročníku a vykonání závěrečné zkoušky nepokračovat ve studiu, získá plnohodnotné středoškolské ...

více

Obor připravuje na

obchodně provozní a technickohospodářské funkce provozního charakteru řízení a organizování činnosti obchodníka v útvarech velkoobchodu, maloobchodu, státního, družstevního, akciového obchodního podniku nebo podobné činnosti v soukromém obchodním podniku

více

Absolvent

najde uplatnění ve všech organizacích a podnicích provozujících obchod je připraven pracovat např. v oddělení nákupu a prodeje zboží, marketingu, logistiky, propagace či obchodním oddělení má předpoklady pro to, aby po zapracování a získání potřebných zkušeností vykonával především ...

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na naší Vyšší odborné škole se slevou na školném nebo na vysoké škole za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol. Žáci tohoto oboru mohou od školního roku 2021/22 ...

více

Základní údaje

Název oboru:

Obchodník

Kód studia:

66-41-L/01 (model L0 + H)
Délka přípravy:  4 roky
Určení: chlapci/dívky 
Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost
Způsob ukončení: maturitní zkouška (ve 4. ročníku) a závěrečná zkouška (ve 3. ročníku)
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
Místo výuky: Petrovice u Karviné


Školní vzdělávací porgram (ŠVP) Obchodník (L0+H) - ke stažení zde. (formát PDF, cca 300 kB)

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

Školné

Žáci neplatí školné.

 

Bonus

  • získání profesní kompetence navíc, protože už na konci 3. ročníku studia žák, po vykonání závěrečné zkoušky získá výuční list Prodavač 66-51-H/01
  • když se žák rozhodne po absolvování 3. ročníku a vykonání závěrečné zkoušky nepokračovat ve studiu, získá plnohodnotné středoškolské vzdělání - výuční list 3letého oboru Prodavač
  • řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu
  • při dodržení kritérií školy může žák získat stipendium

Obor připravuje na

  • obchodně provozní a technickohospodářské funkce provozního charakteru
  • řízení a organizování činnosti obchodníka v útvarech velkoobchodu, maloobchodu, státního, družstevního, akciového obchodního podniku nebo podobné činnosti v soukromém obchodním podniku

Absolvent

  • najde uplatnění ve všech organizacích a podnicích provozujících obchod
  • je připraven pracovat např. v oddělení nákupu a prodeje zboží, marketingu, logistiky, propagace či obchodním oddělení
  • má předpoklady pro to, aby po zapracování a získání potřebných zkušeností vykonával především organizační funkce včetně samostatného řízení obchodních činností a uplatnil se jako obchodní inspektor, vedoucí provozních a organizačních jednotek, vedoucí a zástupce oddělení nákupu a prodeje zboží, obchodního oddělení, manažer firem, obchodní zástupce firem nebo společností
  • najde uplatnění v obchodně provozních i podnikatelských funkcích, pro něž se doporučuje úplné střední odborné vzdělání

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na naší Vyšší odborné škole se slevou na školném nebo na vysoké škole za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol.

Žáci tohoto oboru mohou od školního roku 2021/22 získat výuční list v oboru Prodavač ve 3. ročníku studia.