Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

75-41-M/01 Sociální činnost - zkrácená forma studia


Základní údaje

Jednoleté denní studium a dvouleté dálkové studium pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou. Jde o zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 85 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším ...

více

Školné

Zkrácené studium v denní formě vzdělávání (1 rok) - 1 400 Kč/měsíc. Minimální počet osob pro otevření třídy - 10. Zkrácené studium v dálkové formě vzdělávání (2 roky) - 1 500 Kč/měsíc. Minimální počet osob pro otevření třídy - 4. Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst ...

více

Obor je zaměřen na

osvojení znalostí o systému sociálních služeb a jejich poskytování činnosti směřující k uspokojování biologických, psychických i sociálních potřeb pacientů souvisejících se změnou jejich zdravotního stavu absolvování odborné praxe

více

Absolvent ovládá

zabezpečování nezbytné péče o klienty s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických aj. schopností a potřeb) zabezpečování styku klientů s institucemi a úřady k vyřizování nezbytné ...

více

Uplatnění absolventů

v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, např.: v nemocnicích, ošetřovatelských centrech nebo terénních službách v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče a v managementu sociálních služeb ...

více

Základní údaje

Jednoleté denní studium a dvouleté dálkové studium pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou.

Jde o zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 85 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Název oboru: Sociální činnost

Kód studia:

75-41-M/01
Délka přípravy: 

zkrácené studium v denní formě vzdělávání - 1 rok

zkrácené studium v dálkové formě vzdělávání - 2 roky

Podmínky přijetí: střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou
Název školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Místo výuky: Havířov

 

Školní vzdělávací program Sociální činnost denní forma studia ke stažení zde. (formát PDF, cca 2500 kB)

Školní vzdělávací program Sociální činnost dálková forma studi ke stažení zde. (formát PDF, cca 2400 kB)

 

Školné

Zkrácené studium v denní formě vzdělávání (1 rok) - 1 400 Kč/měsíc. Minimální počet osob pro otevření třídy - 10.

Zkrácené studium v dálkové formě vzdělávání (2 roky) - 1 500 Kč/měsíc. Minimální počet osob pro otevření třídy - 4.

Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od 1. 9. následujícího školního roku.

Obor je zaměřen na

 • osvojení znalostí o systému sociálních služeb a jejich poskytování
 • činnosti směřující k uspokojování biologických, psychických i sociálních potřeb pacientů souvisejících se změnou jejich zdravotního stavu
 • absolvování odborné praxe

Absolvent ovládá

 • zabezpečování nezbytné péče o klienty s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických aj. schopností a potřeb)
 • zabezpečování styku klientů s institucemi a úřady
 • k vyřizování nezbytné administrativní agendy s klienty
 • podporu klientů při kontaktu se sociálním prostředím (telefonování, dopisování, návštěvy apod.)
 • provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů
 • spolupracuje s odborníky různých profesí (soc. pracovníky, lékaři, zdravotní sestrou, speciálními pedagogy, atp.)

Uplatnění absolventů

 • v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, např.: v nemocnicích, ošetřovatelských centrech nebo terénních službách
 • v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče a v managementu sociálních služeb
 • poskytování přímé pomoci klientům sociálních služeb
 • provádění základní výchovné činnosti podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů
 • v odborné způsobilosti pro vázanou živnost dle zákona č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Péče o dítě do 3 let věku)