Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Aktuality

Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do 3letých učebních oborů pro školní rok 2020/2021

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do 3letých učebních oborů pro školní rok 2020/2021:   ...

více

Kontaktní telefonní číslo pro období 26. - 30. 10.

Dovolujeme si Vás informovat, že v době od 26. 10.  do 30. 10. budou veškeré informace rodičům, žákům školy a ostatním zodpovídány pouze na kontaktním  telefonním čísle 606 682 495, a to od 7:30 - 13:00 h. Děkujeme za pochopení a přejeme všem hodně zdraví.

více

Organizace výuky od středy 14.10. do 30.10.2020

14. 10. - 23. 10. 2020 Z důvodů NAŘÍZENÍ VLÁDY probíhá u všech oborů pouze distanční výuka. Toto opatření platí i pro odborný výcvik a odborné praxe. 26. 10. - 27. 10. 2020 dny volna vyhlášené MŠMT 28. 10. 2020 Státní svátek 29. 10. - 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny

více

Organizace výuky od pondělí 5. 10. do 16. 10. 2020

Vážení žáci, organizace výuky od pondělí 5. 10. do 16. 10. 2020 je následující: Odborný výcvik a odborná praxe fungují beze změn!!! Teoretická výuka funguje distančně!!! Školní autobus jezdí beze změn!! Řiďte se pokyny třídních učitelů a systémem BAKALÁŘI! Žáci z ...

více

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků ve školním roce 2020/2021

Třídní schůzky 1. ročníků se konají na školách DAKOL v těchto termínech:   Havířov                    9. 9. 2020 v 15:00 hod. Orlová                     8. 9. 2020 v 15:30 hod. Petrovice u Karviné 16. 9. 2020 v 15:00 hod.   Srdečně zveme všechny rodiče.

více

Školní autobus na trase Havířov - Orlová - Petrovice u Karviné

Školní autobus je ve školním roce 2020/2021 provozován na trase Havířov – Orlová – Petrovice a zpět ve dnech vyučování.   Žáci všech oborů od 7. 9. 2020 mohou využívat školní autobus s platnou jízdenkou na dané pololetí.   Ranní rozvoz žáků: 7:00 Havířov, ...

více

Zahájení školního roku na školách DAKOL - 1. září 2020

PETROVICE U KARVINÉ 1. ročník - denní forma studia na SŠ 1. 9. 2020, 9:30 - Hotelnictví, Hotelový animátor sport a výživa, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Mechanik strojů a zařízení, Podnikání denní forma studia   2., 3. a 4. ročník - denní forma studia na SŠ ...

více

Stále můžete posílat přihlášky na denní a dálkové studium do všech oborů vzdělávání

Vážení zájemci o studium,   ředitelé Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. a Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. vyhlásili 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky (kromě Předškolní a mimoškolní ...

více

Přijati uchazeči a seznam uchazečů v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních oborů pro školní rok 2020/2021

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.   zveřejňuje seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních oborů pro školní rok 2020/2021:   ...

více

Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do 3letých učebních oborů pro školní rok 2020/2021

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
zveřejňuje seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do 3letých učebních oborů pro školní rok 2020/2021:

 

3leté učební obory - kategorie „H“ (soubory ve formátu PDF)
23-51-H/01 Strojní mechanik - přijati uchazeči, seznam uchazečů
23-56-H/01 Obráběč kovů - přijati uchazeči, seznam uchazečů
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - přijati uchazeči, seznam uchazečů

36-52-H/01 Instalatér - přijati uchazeči, seznam uchazečů

36-64-H/01 Tesař - seznam uchazečů

36-67-H/01 Zedník - přijati uchazeči, seznam uchazečů
53-41-H/01 Ošetřovatel - přijati uchazeči, seznam uchazečů
65-51-H/01 Kuchař - číšník - přijati uchazeči, seznam uchazečů
66-51-H/01 Prodavač - přijati uchazeči, seznam uchazečů
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - přijati uchazeči, seznam uchazečů


3leté učební obory - kategorie „E“ (soubory ve formátu PDF)

23-51-E/01 Strojírenské práce - přijati uchazeči, seznam uchazečů

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba - přijati uchazeči, seznam uchazečů

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce - přijati uchazeči, seznam uchazečů

36-67-H/01 Zednické práce - přijati uchazeči, seznam uchazečů
41-52-E/01 Zahradnické práce se zaměřením na Květinářské a aranžérské služby - přijati uchazeči, seznam uchazečů

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - přijati uchazeči, seznam uchazečů
66-51-E/01 Prodavačské práce - přijati uchazeči, seznam uchazečů


Dálková forma studia - 3letý učební obor (soubory ve formátu PDF)

66-51-H/01 Prodavač - přijati uchazeči, seznam uchazečů

65-51-H/01 Kuchař - číšník - přijati uchazeči, seznam uchazečů

36-52-H/01 Instalatér - přijati uchazeči, seznam uchazečů

 

Poučení:

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, nejpozději do 23. června 2020.

 

Zápisový lístek je možno vyplněný (oddíl 1.) a podepsaný zákonným zástupcem (u nezletilých uchazečů) a uchazečem zaslat poštou na adresu školy. Po otevření škol je možno zápisový lístek odevzdat na našich školách osobně nejpozději do 23. června 2020.

 

V  případě, že se uchazeč hlásí současně např. na maturitní i nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách v oborech s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

 

 

Uchazeči ze základní školy, kteří dosud neobdrželi zápisový lístek, si jej můžou vyzvednout na své základní škole.

 

  Mgr. Vladimír Kolder                                                 Ing. Michaela Pacanovská
ředitel SOU DAKOL, s. r. o.                             ředitelka VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.

Kontaktní telefonní číslo pro období 26. - 30. 10.

Dovolujeme si Vás informovat, že v době od 26. 10.  do 30. 10. budou veškeré informace rodičům, žákům školy a ostatním zodpovídány pouze na kontaktním telefonním čísle 606 682 495, a to od 7:30 - 13:00 h. Děkujeme za pochopení a přejeme všem hodně zdraví.

Organizace výuky od středy 14.10. do 30.10.2020

14. 10. - 23. 10. 2020

Z důvodů NAŘÍZENÍ VLÁDY probíhá u všech oborů pouze distanční výuka. Toto opatření platí i pro odborný výcvik a odborné praxe.

26. 10. - 27. 10. 2020

dny volna vyhlášené MŠMT

28. 10. 2020

Státní svátek

29. 10. - 30. 10. 2020

Podzimní prázdniny

Organizace výuky od pondělí 5. 10. do 16. 10. 2020

Vážení žáci,

organizace výuky od pondělí 5. 10. do 16. 10. 2020 je následující:

  • Odborný výcvik a odborná praxe fungují beze změn!!!
  • Teoretická výuka funguje distančně!!!
  • Školní autobus jezdí beze změn!!

Řiďte se pokyny třídních učitelů a systémem BAKALÁŘI!

Žáci z Orlové, kteří nemají nástroje k on-line a off-line výuce,  budou mít připravené studijní materiály k vyzvednutí v suterénu školy na recepci u hlavního vchodu a to od  úterý  12,30.hod. a v následujících dnech od 8,00hod. Zpracované úkoly přinesou žáci do školy po ukončení distančního vzdělávání, tj. 19.10.2020.

 

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků ve školním roce 2020/2021

Třídní schůzky 1. ročníků se konají na školách DAKOL v těchto termínech:

 

Havířov                    9. 9. 2020 v 15:00 hod.
Orlová                     8. 9. 2020 v 15:30 hod.
Petrovice u Karviné 16. 9. 2020 v 15:00 hod.

 

Srdečně zveme všechny rodiče.

Školní autobus na trase Havířov - Orlová - Petrovice u Karviné

Školní autobus je ve školním roce 2020/2021 provozován na trase Havířov – Orlová – Petrovice a zpět ve dnech vyučování.

 

Žáci všech oborů od 7. 9. 2020 mohou využívat školní autobus s platnou jízdenkou na dané pololetí.

 

Ranní rozvoz žáků:

7:00 Havířov, parkoviště Tesco Havířov - odjezd žáků        

7:15 Orlová, zastávka před školní budovou v Orlové - výstup žáků

7:20 Orlová, zastávka STS - nástup žáků

7:25 Dětmarovice - Obecní úřad

7:40 Petrovice u Karviné, škola - příjezd žáků

 

Odpolední rozvoz žáků:

14:45 Petrovice u Karviné, vrátnice školy - nástup žáků

15:00 Dětmarovice - Obecní úřad

15:10 Orlová, zastávka před školní budovou v Orlové - výstup a nástup žáků

15:25 Havířov, parkoviště Tesco Havířov - výstup žáků

Ranní i odpolední odjezd autobusu může být upravován v závislosti na změnách v rozvrhu hodin. Žáci budou vždy včas informováni.

 

Informace k výdeji jízdenek:

1.Cena jízdenky 80,- Kč/měsíc, tj. 400,- Kč/pololetí. Prodávat se budou jízdenky na celá pololetí. V případě, že si žák zakoupí jízdenku např. až v říjnu, zaplatí o 80 Kč méně.

2. Při ztrátě jízdenky si musí žák zakoupit novou jízdenku. Za vydání nové jízdenky zaplati poplatek v částce 20 Kč.

3. Na každé pololetí je jízdenka vydávána v jiné barvě.

4. Žáci zaplatí za jízdenku hotově na pokladně své školy a pokladní mu vydá jízdenku s uvedením jména, třídy a fotografií žáka.

 

Žáci 2., 3. a 4. ročníku oborů Hotelnictví a Hotelový animátor, sport a výživa mohou od 14. 9. do 18. 9. 2020 využívat školní autobus bez platné jízdenky, po tomto datu již jen s platnou jízdenkou na dané pololetí.

 

 

 

Zahájení školního roku na školách DAKOL - 1. září 2020

PETROVICE U KARVINÉ

1. ročník - denní forma studia na SŠ
1. 9. 2020, 9:30
- Hotelnictví, Hotelový animátor sport a výživa, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Mechanik strojů a zařízení, Podnikání denní forma studia

 

2., 3. a 4. ročník - denní forma studia na SŠ
1. 9. 2020, 8:00 - Předškolní a mimoškolní pedagogika, Podnikání, Mechanik strojů a zařízení
14. 9. 2020, 8:00 – Hotelnictví, Hotelový animátor, sport a výživa - nástup žáků po absolvování praxe

 

1., 2. a 3. ročník - dálková forma studia na SŠ
1. 9. 2020, 15:00 – dálková forma studia oborů Podnikání, Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

ORLOVÁ

1. ročník - denní forma studia na SŠ
1. 9. 2020, 9:30
- Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Instalatér, Zedník, Kuchař-číšník, Prodavač, Zahradnické práce, Truhlářská a čalounická výroba, Prodavačské práce, Stravovací a ubytovací služby

 

2. a 3. ročník - denní forma studia na SŠ
1. 9. 2020, 8:00 - Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Instalatér, Zedník, Kuchař- číšník, Prodavač, Truhlářská a čalounická výroba, Malířské a natěračské práce, Prodavačské práce, Stravovací a ubytovací služby, Zahradnické práce

 

1., 2. a 3. ročník – dálková forma studia na SŠ
9. 9. 2020, 14:45 – dálková forma studia oborů Kuchař-číšník, Prodavač, Instalatér, Strojní mechanik, Obrabeč kovů, Zedník

 

HAVÍŘOV

1. ročník - denní forma studia na SŠ
1. 9. 2020, 9:30
- Masér sportovní a rekondiční, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Ošetřovatel, Rekondiční a sportovní masér, Kuchař-číšník

 

2., 3. a 4. ročník - denní forma studia na SŠ
1. 9. 2020, 8:00 - Masér sportovní a rekondiční, Ošetřovatel, Rekondiční a sportovní masér, Kuchař-číšník

 

3. a 5. ročník – dálková forma studia na SŠ
1. 9. 2020, 14:00 – dálková forma studia obor Sociální činnost

 

Rozpis tříd do učeben bude vyvěšen ve školách na vstupních dveřích. Těšíme se na Vás!

Stále můžete posílat přihlášky na denní a dálkové studium do všech oborů vzdělávání

Vážení zájemci o studium,

 

ředitelé Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. a Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. vyhlásili 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky (kromě Předškolní a mimoškolní pedagogiky) až do naplnění kapacity příslušného oboru.

 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v oborech vzdělání s maturitní zkouškou

 

23-44-L/01     Mechaik strojů a zařízení - ke stažení ZDE     

65-42-M/01    Hotelnictví - ke stažení ZDE    

65-42-M/01    Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - ke stažení ZDE

69-41-L/02     Masér sportovní a rekondiční - ke stažení ZDE

75-31-M/01    Předškolní a mimoškolní pedagogika- denní forma - ke stažení ZDE

75-31-M/01    Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálková forma - ke stažení ZDE

 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 3letých oborech středního vzdělávání s výučním listem 

23-51-H/01       Strojní mechanik - denní forma - ke stažení ZDE

23-51-H/01       Strojní mechanik - dálková forma - ke stažení ZDE
23-56-H/01       Obráběč kovů - denní forma -
ke stažení ZDE

23-56-H/01       Obráběč kovů- kombinovaná forma - ke stažení ZDE
23-68-H/01       Mechanik opravář motorových vozidel - denní forma-
ke stažení ZDE
36-52-H/01       Instalatér denní forma-
ke stažení ZDE

36-52-H/01       Instalatér - dálková forma - ke stažení ZDE

36-67-H/01       Zedník - denní forma - ke stažení ZDE 

36-67-H/01       Zedník - dálková forma - ke stažení ZDE

53-41-H/01       Ošetřovatel - ke stažení ZDE

65-51-H/01       Kuchař-číšník- denní forma - ke stažení ZDE

65-51-H/01       Kuchař-číšník - dálková forma - ke stažení ZDE
66-51-H/01       Prodavač - denní forma -
ke stažení ZDE

66-51-H/01       Prodavač - dálková forma - ke stažení ZDE
69-53-H/01       Rekondiční a sportovní masér - denní forma -
ke stažení ZDE 

 

33-56-E/01      Truhlářská a čalounická výroba se zaměřením na Truhlářské práce ve stavebnictví - denní forma - ke stažení ZDE

41-52-E/01      Květinářské práce a aranžérské služby - denní forma - ke stažení ZDE

65-51-E/01      Stravovací a ubytovací služby - ke stažení ZDE

66-51-E/01      Prodavačské práce - denní forma - ke stažení ZDE

 

 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do nástavbového studia

64-41-L/51      Podnikání - denní forma - ke stažení ZDE
64-41-L/51      Podnikání - dálková forma - ke stažení ZDE

 

Informace o přijímacím řízení a kritéria pro přijetí jsou v souladu s platnou legislativou zveřejněná také na úřední desce.

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dle zákona na webových stránkách a úřední desce školy. Do přihlášky o studium je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!

 

Kontakt na osobní oddělení školy: Alena Přadková, tel. 595 391 024, e-mail: pradkova.alena@dakol-karvina.cz

 

 
 

Přijati uchazeči a seznam uchazečů v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních oborů pro školní rok 2020/2021

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

 

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních oborů pro školní rok 2020/2021:

 

Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“ (soubory ve formátu PDF)

23-44-L /01 Mechanik strojů a zařízení - přijati uchazeči, seznam uchazečů

65-42-M/01 Hotelnictví - přijati uchazeči, seznam uchazečů
65-42-M/01 Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - přijati uchazeči, seznam uchazečů

66-41-L/01 Obchodník seznam uchazečů

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční - přijati uchazeči, seznam uchazečů

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - přijati uchazeči, seznam uchazečů

75-41-M/01 Sociální činnost - seznam uchazečů


Dálková forma studia - 5letý maturitní obor (soubory ve formátu PDF)
75-41-M/01 Sociální činnost - seznam uchazečů

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - přijati uchazeči, seznam uchazečů

 

Nástavbové studium - pro absolventy 3letých učebních oborů (soubory ve formátu PDF)
64-41-L/51 Podnikání – denní forma studia - přijati uchazeči, seznam uchazečů

64-41-L/51 Podnikání – dálková forma studia - přijati uchazeči, seznam uchazečů

 

Poučení:
Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky na středních školách do oborů s maturitní zkouškou, tj. nejpozději do 23. června 2020.

 

Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v naší střední škole.

 

         Ing. Michaela Pacanovská                                                    Mgr. Vladimír Kolder
ředitelka VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.                               ředitel SOU DAKOL, s. r. o.