Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Aktuality

Stále můžete posílat přihlášky na denní a dálkové studium do všech oborů vzdělávání

Vážení zájemci o studium,   ředitelé Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. a Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. vyhlásili 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky (kromě Předškolní a mimoškolní ...

více

Přijati uchazeči a seznam uchazečů v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních oborů pro školní rok 2020/2021

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.   zveřejňuje seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních oborů pro školní rok 2020/2021:   ...

více

Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do 3letých učebních oborů pro školní rok 2020/2021

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do 3letých učebních oborů pro školní rok 2020/2021:   ...

více

Volná pozice - učitel/ka - základu přírodních věd

Hledáme vhodného kandidáta na pozici učitel/ka základu přírodních věd, škola: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., místo výkonu práce je: Petrovice u Karviné 570.   Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je ukončené magisterské vzdělání - učitelství pro střední ...

více

Volná pozice - učitel/ka matematiky

Hledáme vhodného kandidáta na pozici učitel/ka matematiky, škola: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., místo výkonu práce je: Petrovice u Karviné 570.   Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je ukončené magisterské vzdělání - učitelství pro střední školy - ...

více

Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín jednotné přijímací zkoušky je 8.6. 2020 Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je 23.6. 2020 Informace o přijímacím řízení a kritéria pro přijetí jsou v souladu s platnou legislativou a zveřejněna také na úřední desce.   Ředitelka Vyšší odborné školy DAKOL a ...

více

Aktualizované termíny maturitních zkoušek

Aktualizované termíny maturitních zkoušek Praktická MZ 26.5. 2020 - PO2, PO3D, MS4 26.5.-27.5. 2020 - MR4   Společná část MZ 1.6. 2020 DT AJ, FJ, M 2.6. 2020 DT ČJL, RJ   Ústní zkouška společné části a profilová zkouška od 9.6. 2020 kontkrétní termíny pro ...

více

Rozvrh konzultací končících ročníků před MZ a ZZ pro školní rok 2019/2020

Vážení studenti, informujeme vás o rozvrhu konzultací končících ročníků před Maturitní zkouškou (MZ) a Závěrečnou zkouškou (ZZ) na našich školách v týdnu od 11.5. do 15.5.2020.   HAVÍŘOV Rozvrh konzultací končících ročníků MR4, RS3A, RS3B, OŠ3, KČ3A před MZ a ZZ - od 11. - ...

více

Stále můžete posílat přihlášky na denní a dálkové studium do všech oborů vzdělávání

Vážení zájemci o studium,

 

ředitelé Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. a Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. vyhlásili 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky (kromě Předškolní a mimoškolní pedagogiky) až do naplnění kapacity příslušného oboru.

 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v oborech vzdělání s maturitní zkouškou

 

23-44-L/01     Mechaik strojů a zařízení - ke stažení ZDE     

65-42-M/01    Hotelnictví - ke stažení ZDE    

65-42-M/01    Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - ke stažení ZDE

69-41-L/02     Masér sportovní a rekondiční - ke stažení ZDE

75-31-M/01    Předškolní a mimoškolní pedagogika- denní forma - ke stažení ZDE

75-31-M/01    Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálková forma - ke stažení ZDE

 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 3letých oborech středního vzdělávání s výučním listem 

23-51-H/01       Strojní mechanik - denní forma - ke stažení ZDE

23-51-H/01       Strojní mechanik - dálková forma - ke stažení ZDE
23-56-H/01       Obráběč kovů - denní forma -
ke stažení ZDE

23-56-H/01       Obráběč kovů- kombinovaná forma - ke stažení ZDE
23-68-H/01       Mechanik opravář motorových vozidel - denní forma-
ke stažení ZDE
36-52-H/01       Instalatér denní forma-
ke stažení ZDE

36-52-H/01       Instalatér - dálková forma - ke stažení ZDE

36-67-H/01       Zedník - denní forma - ke stažení ZDE 

36-67-H/01       Zedník - dálková forma - ke stažení ZDE

53-41-H/01       Ošetřovatel - ke stažení ZDE

65-51-H/01       Kuchař-číšník- denní forma - ke stažení ZDE

65-51-H/01       Kuchař-číšník - dálková forma - ke stažení ZDE
66-51-H/01       Prodavač - denní forma -
ke stažení ZDE

66-51-H/01       Prodavač - dálková forma - ke stažení ZDE
69-53-H/01       Rekondiční a sportovní masér - denní forma -
ke stažení ZDE 

 

33-56-E/01      Truhlářská a čalounická výroba se zaměřením na Truhlářské práce ve stavebnictví - denní forma - ke stažení ZDE

41-52-E/01      Květinářské práce a aranžérské služby - denní forma - ke stažení ZDE

65-51-E/01      Stravovací a ubytovací služby - ke stažení ZDE

66-51-E/01      Prodavačské práce - denní forma - ke stažení ZDE

 

 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do nástavbového studia

64-41-L/51      Podnikání - denní forma - ke stažení ZDE
64-41-L/51      Podnikání - dálková forma - ke stažení ZDE

 

Informace o přijímacím řízení a kritéria pro přijetí jsou v souladu s platnou legislativou zveřejněná také na úřední desce.

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dle zákona na webových stránkách a úřední desce školy. Do přihlášky o studium je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!

 

Kontakt na osobní oddělení školy: Alena Přadková, tel. 595 391 024, e-mail: pradkova.alena@dakol-karvina.cz

 

 
 

Přijati uchazeči a seznam uchazečů v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních oborů pro školní rok 2020/2021

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

 

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních oborů pro školní rok 2020/2021:

 

Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“ (soubory ve formátu PDF)

23-44-L /01 Mechanik strojů a zařízení - přijati uchazeči, seznam uchazečů

65-42-M/01 Hotelnictví - přijati uchazeči, seznam uchazečů
65-42-M/01 Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - přijati uchazeči, seznam uchazečů

66-41-L/01 Obchodník seznam uchazečů

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční - přijati uchazeči, seznam uchazečů

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - přijati uchazeči, seznam uchazečů

75-41-M/01 Sociální činnost - seznam uchazečů


Dálková forma studia - 5letý maturitní obor (soubory ve formátu PDF)
75-41-M/01 Sociální činnost - seznam uchazečů

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - přijati uchazeči, seznam uchazečů

 

Nástavbové studium - pro absolventy 3letých učebních oborů (soubory ve formátu PDF)
64-41-L/51 Podnikání – denní forma studia - přijati uchazeči, seznam uchazečů

64-41-L/51 Podnikání – dálková forma studia - přijati uchazeči, seznam uchazečů

 

Poučení:
Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky na středních školách do oborů s maturitní zkouškou, tj. nejpozději do 23. června 2020.

 

Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v naší střední škole.

 

         Ing. Michaela Pacanovská                                                    Mgr. Vladimír Kolder
ředitelka VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.                               ředitel SOU DAKOL, s. r. o.

Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do 3letých učebních oborů pro školní rok 2020/2021

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
zveřejňuje seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do 3letých učebních oborů pro školní rok 2020/2021:

 

3leté učební obory - kategorie „H“ (soubory ve formátu PDF)
23-51-H/01 Strojní mechanik - přijati uchazeči, seznam uchazečů
23-56-H/01 Obráběč kovů - přijati uchazeči, seznam uchazečů
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - přijati uchazeči, seznam uchazečů

36-52-H/01 Instalatér - přijati uchazeči, seznam uchazečů

36-64-H/01 Tesař - seznam uchazečů

36-67-H/01 Zedník - přijati uchazeči, seznam uchazečů
53-41-H/01 Ošetřovatel - přijati uchazeči, seznam uchazečů
65-51-H/01 Kuchař - číšník - přijati uchazeči, seznam uchazečů
66-51-H/01 Prodavač - přijati uchazeči, seznam uchazečů
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - přijati uchazeči, seznam uchazečů


3leté učební obory - kategorie „E“ (soubory ve formátu PDF)

23-51-E/01 Strojírenské práce - přijati uchazeči, seznam uchazečů

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba - přijati uchazeči, seznam uchazečů

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce - přijati uchazeči, seznam uchazečů

36-67-H/01 Zednické práce - přijati uchazeči, seznam uchazečů
41-52-E/01 Zahradnické práce se zaměřením na Květinářské a aranžérské služby - přijati uchazeči, seznam uchazečů

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - přijati uchazeči, seznam uchazečů
66-51-E/01 Prodavačské práce - přijati uchazeči, seznam uchazečů


Dálková forma studia - 3letý učební obor (soubory ve formátu PDF)

66-51-H/01 Prodavač - přijati uchazeči, seznam uchazečů

65-51-H/01 Kuchař - číšník - přijati uchazeči, seznam uchazečů

36-52-H/01 Instalatér - přijati uchazeči, seznam uchazečů

 

Poučení:

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, nejpozději do 23. června 2020.

 

Zápisový lístek je možno vyplněný (oddíl 1.) a podepsaný zákonným zástupcem (u nezletilých uchazečů) a uchazečem zaslat poštou na adresu školy. Po otevření škol je možno zápisový lístek odevzdat na našich školách osobně nejpozději do 23. června 2020.

 

V  případě, že se uchazeč hlásí současně např. na maturitní i nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách v oborech s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

 

 

Uchazeči ze základní školy, kteří dosud neobdrželi zápisový lístek, si jej můžou vyzvednout na své základní škole.

 

  Mgr. Vladimír Kolder                                                 Ing. Michaela Pacanovská
ředitel SOU DAKOL, s. r. o.                             ředitelka VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.

Volná pozice - učitel/ka - základu přírodních věd

Hledáme vhodného kandidáta na pozici učitel/ka základu přírodních věd,
škola: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.,
místo výkonu práce je: Petrovice u Karviné 570.

 

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je ukončené magisterské vzdělání - učitelství pro střední školy - základy přírodních věd, dle zákona č. 563/2004 Sb.

 

Strukturovaný životopis se souhlasem se zpracováním osobních údajů a sken diplomu, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu prosím zasílejte do 30. 6. 2020 na e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz

 

Nástup od 1. 9. 2020.

Volná pozice - učitel/ka matematiky

Hledáme vhodného kandidáta na pozici učitel/ka matematiky,
škola: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.,
místo výkonu práce je: Petrovice u Karviné 570.

 

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je ukončené magisterské vzdělání - učitelství pro střední školy - matematika, dle zákona č. 563/2004 Sb.

 

Strukturovaný životopis se souhlasem se zpracováním osobních údajů a sken diplomu, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu prosím zasílejte do 30. 6. 2020 na e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz

 

Nástup od 1. 9. 2020.

Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín jednotné přijímací zkoušky je 8.6. 2020

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je 23.6. 2020

Informace o přijímacím řízení a kritéria pro přijetí jsou v souladu s platnou legislativou a zveřejněna také na úřední desce.

 

Ředitelka Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. stanovuje pro 1. kolo přijímacího řízení dva náhradní termíny pro konání ŠKOLNÍ přijímací zkoušky pro obor vzdělávání

- Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Řádné termíny školní přijímací zkoušky: 3. 6. a 5.6. 2020  (uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí).

Náhradní termíny školní přijímací zkoušky: 19. 6. a 21.6. 2020

 

Forma a obsah školní přijímací zkoušky viz Kritéria přijímacího řízení daných oborů.

Aktualizované termíny maturitních zkoušek

Aktualizované termíny maturitních zkoušek

Praktická MZ

26.5. 2020 - PO2, PO3D, MS4

26.5.-27.5. 2020 - MR4

 

Společná část MZ

1.6. 2020 DT AJ, FJ, M

2.6. 2020 DT ČJL, RJ

 

Ústní zkouška společné části a profilová zkouška

od 9.6. 2020 kontkrétní termíny pro jednotilivé třídy včetně pořadí jednotlivých zkoušek stanovíme v nejbližší možné době

Rozvrh konzultací končících ročníků před MZ a ZZ pro školní rok 2019/2020

Vážení studenti,

informujeme vás o rozvrhu konzultací končících ročníků před Maturitní zkouškou (MZ) a Závěrečnou zkouškou (ZZ) na našich školách v týdnu od 11.5. do 15.5.2020.

 

HAVÍŘOV

Rozvrh konzultací končících ročníků MR4, RS3A, RS3B, OŠ3, KČ3A před MZ a ZZ - od 11. - 15. 5. 2020

 

 

PETROVICE u KARVINÉ

Rozvrh konzultací končících ročníků HA4, HT4, MS4, PO2, PO3D před MZ - od 18. - 22. 5. 2020

 

 

ORLOVÁ

Rozvrh konzultací končících ročníků Kč3/Kč3D, PR3/PR3D, SM3/SM3D, OK3, IN3/IN3D, ZE3/ZE3D, SP3, ZH3P, MAP3, TT3P před ZZ - od 11. 5. 2020