Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Dílna DAKOL-EKO

 

Naše dílna DAKOL-EKO je první chráněnou dílnou v Moravskoslezském kraji, která využívá 100 % materiálového využití elektroodpadů. Chráněná dílna vznikla v rámci projektu "Aktivně se vzdělávat, aktivně i žít" z prostředků Evropské unie a českého státního rozpočtu.

 

Jsme držiteli koncesní listiny pro nakládání s nebezpečnými odpady. Převezmeme od Vás odpovědnost za nezávadnou recyklaci Vašeho elektroodpadu ekologickou a kvalifikovanou formou v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vystavíme Vám potvrzení o ekologické likvidaci.

 

Převezmeme od Vás:

  • televizory a ostatní audiovizuální techniku
  • PC všech druhů a veškerou kancelářskou
  • telefonní přístroje včetně mobilních, ústředny, radiokomunikační techniku
  • kuchyňské a domácí elektrospotřebiče mimo ledniček
  • ostatní elektrické a elektronického zařízení a spotřebiče.

 

Jste organizací s více než 25 zaměstnanci a nezaměstnáváte stanovený počet osob  se zdravotním postižením?

Přinášíme řešení pro ty, kteří mají zájem splnit alternativním způsobem, formou tzv. náhradního plnění, zákonnou povinnost zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Nakupte u nás výrobky nebo služby formou náhradního plnění, neboť zaměstnáváme více než 60 % osob se zdravotním postižením. Ušetřené finanční prostředky můžete využít k zvelebení Vaší firmy.

 

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, neváhejte nás kontaktovat.

 

Kontakt:

Tomáš Karkoška, e-mail: karkoska.tomas@dakol-karvina.cz, tel. 725 595 399 nebo 595 391 053