Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Dny otevřených dveří se v lednu 2023 budou konat: 10. 1. v Havířově, 12. 1. v Petrovicích u Karviné a 17. 1. v Orlové, vždy od 9:00 do 17:00 hodin.

Europass pro studenty Dakolu

Europass je prvním evropským souborným dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech, který usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v celé Evropské unii. Cílem Europassu je zlepšit transparentnost kvalifikací a mobilitu pracovníků na evropském pracovním trhu. V rámci výuky a mimovýukových aktivit jsou studenti Dakolu vedeni k práci s Europassem, což samozřejmě usnadňuje i fakt, že mnozí z nich uskuteční v průběhu studia jednu či více zahraničních praxí a získají tak nezbytné první kontakty pro profesní uplatnění po ukončení studia. Práce s Europassem se jim proto jeví jako smysluplná.

 

Europass tvoří tyto dokumenty:

 

Europass - životopis je základním dokumentem Europassu. V rámci předmětů Český jazyk a Cizí jazyky se studenti naučí pracovat s Europass - životopisem, který si dle zveřejněné předlohy mohou zpracovat v češtině, ale i angličtině, francouzštině a němčině.

 

Europass - jazykový pas je dokument, který poskytuje přehled o úrovni znalostí a zkušeností dosažených v jednom nebo několika cizích jazycích. Jazykový pass si vyplní každý student sám na základě sebehodnocení podle evropských standardů. Studenti povinně vyplňují jazykové pasy ve 4. ročníku před ukončením studia, a to v jednom či obou studovaných jazycích.

 

Europass - mobilita zaznamenává evropskou studijní stáž absolvovanou od začátku roku 2005. Škola řeší otázku certifikace zahraničních odborných praxí formou dvoujazyčných certifikátů vydávaných ve spolupráci s partnerskou organizací. Tyto certifikáty osvědčují délku, odborné zařazení a jazykové znalosti získané v průběhu praxe v zahraničním partnerském zařízení.

 

Dodatek k osvědčení je doklad připojený k osvědčení o odborném vzdělání jako je vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce. Tento doklad má usnadnit pochopení významu osvědčení v cizí zemi. Škola svou aktivitou usnadňuje svým studentům získání tohoto dodatku na základě hromadné žádosti pro všechny absolventy daného školního roku.