Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace k maturitním zkouškám

Jak bude vypadat maturitní vysvědčení

Přečtěte si sdělení ředitelů, kde shrnují Vaše možnosti konání jednotlivých zkoušek a podobobu maturitního vysvědčení.

více

Termíny maturitních zkoušek na školách DAKOL ve školním roce 2020/2021

Maturitní obory: 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (MS) 65-42-M/01 Hotelnictví (HT) 65-42-M/01 Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa (HA) 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (MR) 75-41-M/01 Sociální činnost (SO) 64-41-L/51 Podnikání (PO)   ...

více

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Pravidla hodnocení PČ MZ - Český jazyk Pravidla hodnocení PČ MZ - Cizí jazy - AJ, NJ, FJ, RJ Pravidla hodnocení PČ MZ - Hotelnictví Pravidla hodnocení PČ MZ - Hotelový animátor sport a výživa Pravidla hodnocení PČ MZ - Mechanik strojů a zařízení Pravidla hodnocení PČ MZ ...

více

Složení maturitní zkoušky na SOU DAKOL, s.r.o., VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. ve školním roce 2020/2021

Hotelnictví Státní část:  Český jazyk a literatura DT   Cizí jazyk - AJ, NJ, FJ DT Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí   Český jazyk a literatura ÚZ - dobrovolná   Cizí jazyk – ...

více

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2020/2021

Vážení studenti,   v letošním školním roce bude maturitní zkouška probíhat v mírně pozměněné podobě. Skládá se ze 2 částí. Didaktický test bude mít nadále v dikci Cermat, který test tvoří, stanoví jednotný termín /začátek května/, opravuje i vyhodnocuje. V letošním roce však nebude ...

více

Sociální činnost - maturitní zkouška z odborných předmětů pro školní rok 2020/2021

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2020/21 tyto maturitní témata.   TÉMATA PRO PRAKTICKOU MATURITNÍ ZKOUŠKU 1. Péče o klienty s demenci 2. Gerontologie – stáří ...

více

Mechanik strojů a zařízení - maturitní témata pro školní rok 2020/2021

Vážení žáci, informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro školní rok 2020/2021. Maturitní témata Strojírenství (formát doc, cca 136 kB) Maturitní témata Technologie (formát doc, cca 136 kB)  

více

OOP - navýšení počtu termínů u DT a praktické zkoušky

Přílohy
pdfBez názvu [pdf, 3922 kB]

Jak bude vypadat maturitní vysvědčení

Přečtěte si sdělení ředitelů, kde shrnují Vaše možnosti konání jednotlivých zkoušek a podobobu maturitního vysvědčení.

Přílohy
docxsdělení ředitelů [docx, 14 kB]

Termíny maturitních zkoušek na školách DAKOL ve školním roce 2020/2021

Maturitní obory:

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (MS)

65-42-M/01 Hotelnictví (HT)

65-42-M/01 Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa (HA)

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (MR)

75-41-M/01 Sociální činnost (SO)

64-41-L/51 Podnikání (PO)

 

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA (PMZ)

10. – 11. 05. 2021  praktická zkouška MS – 4
        11. 05. 2021 praktická zkouška PO – 2, PO – 3D

        21. 04. 2021

06. – 07. 05. 2021

praktická zkouška MR – 4
        21. 04. 2021 praktická zkouška SO - 5DŘÁDNÝ TERMÍN DIDAKTICKÝCH TESTŮ (DT)

24. 05. 2021   08:00 – 10:35 M/DT
  13:30 – 15:50 AJ/DT
25. 05. 2021 08:00 – 09:45 ČJL/DT
26. 05. 2021 13:00 – 15:20 FJ/DT
  13:00 – 15:20 NJ/DT
  13:00 – 15:20 RJ/DTMIMOŘÁDNÝ TERMÍN DT (ve spádové škole)

07. 07. 2021   09:00 – 11:35 M/DT
  14:30 – 16:50 AJ/DT
08. 07. 2021 09:00 – 10:45 ČJL/DT
09. 07. 2021 13:00 – 15:20 FJ/DT
  13:00 – 15:20 NJ/DT
  13:00 – 15:20 RJ/DT

 

PROFILOVÁ ČÁST MZ (ústní zkoušky)

09. – 11. 06. 2021   HA, HT - 4
        08. 06. 2021 PO - 2
        08. 06. 2021 PO - 3D
        10. 06. 2021 MS - 4
07. - 08. 06. 2021 MR - 4
07. - 08. 06. 2021 SO - 5D


 

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Pravidla hodnocení PČ MZ - Český jazyk

Pravidla hodnocení PČ MZ - Cizí jazy - AJ, NJ, FJ, RJ

Pravidla hodnocení PČ MZ - Hotelnictví

Pravidla hodnocení PČ MZ - Hotelový animátor sport a výživa

Pravidla hodnocení PČ MZ - Mechanik strojů a zařízení

Pravidla hodnocení PČ MZ - Podnikání - denní a dálková nástavba

Pravidla hodnocení PČ MZ - Masér sportovní a rekondiční

Pravidla hodnocení PČ MZ - Sociální činnost

 

Složení maturitní zkoušky na SOU DAKOL, s.r.o., VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. ve školním roce 2020/2021

Hotelnictví

Státní část:  Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk - AJ, NJ, FJ DT
Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí
  Český jazyk a literatura ÚZ - dobrovolná
  Cizí jazyk – AJ, NJ, FJ ÚZ - dobrovolná
  OP gastronomické (TO, Te, PaV, ŘH) ÚZ
  OP ekonomické (E, ÚČ, PH) ÚZ
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ, NJ, FJ ÚZ

 

Hotelnictví - Hotelový animátor, sport a výživa

Státní část:  Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk - AJ, NJ, FJ DT
Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí
  Český jazyk a literatura ÚZ - dobrovolná
  Cizí jazyk - AJ, NJ, FJ ÚZ - dobrovolná
  OP animační (PaV, TTK, AVČ, ŘH) ÚZ
  OP ekonomické (E, ÚČ, PH) ÚZ
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ, FJ, NJ ÚZ

                                                        

Mechanik strojů a zařízení

Státní část: Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk – AJ nebo Matematika DT
Profilová část: Český jazyk a literatura ÚZ - dobrovolná
  Cizí jazyk – AJ ÚZ - dobrovolná
  OP – Strojnictví ÚZ
  OP – Technologie ÚZ
  Praktická zkouška z OP praktická zkouška, obhajoba práce
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ ÚZ
  Matematika DT

 

Masér sportovní a rekondiční

Státní část: Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk AJ nebo Matematika
DT
Profilová část: Český jazyk a literatura ÚZ - dobrovolná
  Cizí jazyk – AJ ÚZ - dobrovolná
  Praktická zkouška z OP písemná a praktická část
  Teoretická zkouška z OP (TMa, SOMA) ÚZ

 

Sociální činnost

Státní část: Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk AJ,NJ nebo Matematika
DT
Profilová část: Český jazyk a literatura ÚZ - dobrovolná
  Cizí jazyk – AJ, NJ
ÚZ - dobrovolná
  Praktická zkouška z OP písemná část
  Teoretická zkouška z OP (Pag, ZN) ÚZ

 

 

Podnikání – denní i dálková forma

Státní část: Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk – AJ, RJ, NJ nebo M DT
Profilová část: Český jazyk a literatura ÚZ - dobrovolná
  Cizí jazyk – AJ, RJ, NJ ÚZ - dobrovolná
  OP – Ekonomika a Marketing ÚZ
  Praktická zkouška z OP písemná zkouška z E, ÚČ, PRV
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ ÚZ
  Matematika DT

 

Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka

§19a vyhlášky 177/2009 Sb.


(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.


(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.


(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2020/2021

Vážení studenti,

 

v letošním školním roce bude maturitní zkouška probíhat v mírně pozměněné podobě. Skládá se ze 2 částí.

Didaktický test bude mít nadále v dikci Cermat, který test tvoří, stanoví jednotný termín /začátek května/, opravuje i vyhodnocuje. V letošním roce však nebude klasifikován, nýbrž hodnocen slovně uspěl/neuspěl. K tomu, abyste zdárně prošli, potřebujete získat 22 bodů z 50.
Kromě pravidelného tréninku v hodinách můžete procvičovat sami, testy najdete na stránkách novamaturita.cz, vhodné jsou také cvičebnice z nakladatelství Didaktis – Maturita.

 

K ústní maturitní zkoušce si připravujete seznam 20 knih, vybírejte s rozvahou, uvádějte ta díla, která znáte a o kterých se také dobře mluví. Svůj výběr konzultujte se svou vyučující ČJ a LV. Definitivní podobu svého seznamu v tabulce musíte odevzdat do 30. března. Také letos je pro Vás na stránkách školy připraven seznam doporučené četby k maturitě, pro maturanty ve školním roce 2020/21 je závazný, pro ty, které maturita čeká v dalších letech, je pouze orientační.

 

U ústní maturitní zkoušky si losujete jedno dílo z Vašeho seznamu. Obdržíte pracovní list, na kterém je úryvek z Vámi vylosovaného díla a úryvek z neuměleckého textu. U obou textů je osnova, podle které byste měli mluvit. Nezapomeňte, že máte maturitní komisi přesvědčit, že dílo znáte, takže dokážete přesvědčivě přiblížit obsah díla. Zvládnete také autora zařadit do správné doby, směru a charakterizovat typické znaky. Připomenete alespoň dva autory, kteří tvoří ve stejné době.

 

Ačkoli se zdá, že letošní školní rok bude pestrý a prezenční výuka se bude střídat s distanční, jsme přesvědčeni, že společně vše zvládneme.

 

Mnoho úspěchů ve školním roce 2020/21 Vám přeje PK ČJL

Přílohy
docxŠkolní seznam četby [docx, 27 kB]
xlsTabulka četby [xls, 36 kB]

Sociální činnost - maturitní zkouška z odborných předmětů pro školní rok 2020/2021

Vážení žáci,
na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2020/21 tyto maturitní témata.

 

TÉMATA PRO PRAKTICKOU MATURITNÍ ZKOUŠKU

1. Péče o klienty s demenci
2. Gerontologie – stáří jako fyziologický jev každého člověka.
3. Existuje mnoho druhů terapií – vedle farmakologické a operační, můžeme také léčit a aktivizovat pomocí hudby, práce, zvířat, četby apod.
4. Vliv výživy na naše zdraví, dietoterapie.

 

TÉMATA PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

- ke stažení zde

 

 

Mechanik strojů a zařízení - maturitní témata pro školní rok 2020/2021

Vážení žáci,

informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro školní rok 2020/2021.


Maturitní témata Strojírenství (formát doc, cca 136 kB)
Maturitní témata Technologie (formát doc, cca 136 kB)