Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŠKOLÁCH DAKOL

 

09. 1. 2024 Havířov od 9:00 do 17:00 hodin

11. 1. 2024 Petrovice u Karviné od 9:00 do 17:00 hodin

16. 1. 2024 Orlová od 9:00 do 17:00 hodin

 

 

Přihlášky ke studiu

 

Tiskopisy přihlášek ke stažení:

Přihláška na střední školu - denní forma studia - pro uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou (formát PDF, cca 120 kB)

Přihláška na střední školu - dálková forma studia - pro uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou (formát PDF, cca 120 kB)

Přihláška nástavbového studia - pro denní a dálkovou formu studia - pro absolventy 3letých oborů s výučním listem  (formát PDF, cca 90 kB)
Přihláška na vyšší odbornou školu - pro absolventy s maturitním vysvědčením (formát PDF, cca 450 kB)

 

K přihlášce je nutné doložit také lékařský posudek - ke stažení zde.

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy a zasláno na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce ke vzdělávání. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!

 

V případě nezobrazení přílohy v prohlížeči „Internet Explorer“ zvolte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox, Google Chrome).