Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Kritéria přijímacího řízení a předpokladaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022

Jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka se v naší škole nekonají. Uchazeči budou konat pouze Školní přijímací zkoušku ze všeobecného přehledu. Ilustrační test najdete v příloze. V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší nebo roven než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů může ředitel školy rozhodnout nejpozději do 8. 3. 2021 o nekonání přijímací zkoušky.

 

Ředitelství školy rozhodlo o zrušení školní přijímací zkoušky u těchto oborů: 66-41-L/01 Obchodník, 64-41-L/51 Podnikání a 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení.

 

Všichni uchazeči obdrží veškeré informace související s přijímacím řízením v nejbližších dnech poštou.

 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 4letých oborech vzdělání s maturitní zkouškou

 

66-41-L/01 Obchodník - ke stažení ZDE
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení - ke stažení ZDE


Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 3letých "H" oborech středního vzdělávání s výučním listem v denní formě studia

 

34-53-H/01 Reprodukční grafik - ke stažení zde - NOVÝ UČEBNÍ OBOR

23-51-H/01 Strojní mechanik - ke stažení ZDE
23-56-H/01 Obráběč kovů - ke stažení ZDE
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - ke stažení ZDE
36-52-H/01 Instalatér - ke stažení ZDE
36-64-H/01 Tesař - ke stažení ZDE
36-67-H/01 Zedník - ke stažení ZDE
65-51-H/01 Kuchař-číšník - ke stažení ZDE
66-51-H/01 Prodavač - ke stažení ZDE
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - ke stažení ZDE


Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 3letých "H" oborech středního vzdělávání s výučním listem v dálkové formě studia


23-51-H/01 Strojní mechanik - ke stažení ZDE
23-56-H/01 Obráběč kovů - ke stažení ZDE
36-52-H/01 Instalatér - ke stažení ZDE
36-67-H/01 Zedník - ke stažení ZDE
65-51-H/01 Kuchař-číšník - ke stažení ZDE
66-51-H/01 Prodavač - ke stažení ZDE

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - ke stažení ZDE

 

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do nástavbového studia

 

64-41-L/51 Podnikání - denní forma - ke stažení ZDE
64-41-L/51 Podnikání - dálková forma - ke stažení ZDE

 

Formulář "Přihlášky ke vzdělávání" ke stažení ZDE

Formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání" ke stažení stažení ZDE

 


Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy 19.5. 2021 a zasláno na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce ke vzdělávání. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!

 

Kontakt na osobní oddělení školy: Alena Přadková, tel. 595 391 024, e-mail: pradkova.alena@dakol-karvina.cz