Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Výuka ONLINE

Na DAKOLu učíme online. Velké díky patří učitelům, studentům a rodičům za skvělou spolupráci a vstřícnost.