Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1.kola přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023 k MATURITNÍM OBORŮM A NÁSTAVBOVÉMU STUDIU

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.   zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 1 . kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 k MATURITNÍM OBORŮM A NÁSTAVBOVÉMU STUDIU :   ...

více

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023 k UČEBNÍM OBORŮM

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.   zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 1 . kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 k UČEBNÍM OBORŮM :     3leté učební obory - ...

více

Výsledky 1.kola přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023 k MATURITNÍM OBORŮM A NÁSTAVBOVÉMU STUDIU

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

 

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 k MATURITNÍM OBORŮM A NÁSTAVBOVÉMU STUDIU:

 

Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“ (soubory ve formátu PDF)

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (model L0+H) - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

65-42-M/01 Hotelnictví - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

65-42-M/01 Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

66-41-L/01 Obchodník (model L0+H) - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

 

Nástavbové studium - pro uchazeče 3letých učebních oborů (soubory ve formátu PDF)
64-41-L/51 Podnikání – denní forma studia - seznam uchazečů, výsledky hodnocení
64-41-L/51 Podnikání – dálková forma studia - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

 

5leté maturitní obory - dálková forma studia (soubory ve formátu PDF)
75-41-M/01 Sociální činnost - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

 

Poučení
Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v naší střední škole.

 

Zápisový lístek neodevzdávájí uchazeči do dálkových oborů, denního a dálkového nástavbového studia.

 

Pokud jste zápisový lístek neobdrželi na základní škole,  můžete si o něj požádat:

  1. elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře: https://www.msk.cz/temata/skolstvi/zapisovy_listek.html
                   
  2. Zápisový lístek lze vyzvednout osobně na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství. v Ostravě, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava.

 

         Ing. Michaela Pacanovská                                                    Mgr. Vladimír Kolder
ředitelka VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.                               ředitel SOU DAKOL, s. r. o.

 
 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023 k UČEBNÍM OBORŮM

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

 

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 k UČEBNÍM OBORŮM:

 

 

3leté učební obory - kategorie „H“ (soubory ve formátu PDF)
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

23-51-H/01 Strojní mechanik - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

23-56-H/01 Obraběč kovů - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

34-53-H/01 Reprodukční grafik - seznam uchazečů, výsledky hodnocení
36-52-H/01 Instalatér - seznam uchazečů, výsledky hodnocení
36-67-H/01 Zedník - seznam uchazečů, výsledky hodnocení
36-64-H/01 Tesař - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

53-41-H/01 Ošetřovatel - seznam uchazečů, výsledky hodnocení
65-51-H/01 Kuchař - číšník - seznam uchazečů, výsledky hodnocení
66-51-H/01 Prodavač - seznam uchazečů, výsledky hodnocení
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

 

3leté učební obory - kategorie „E“ (soubory ve formátu PDF)

23-51-E/01 Strojírenské práce - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

36-67-H/01 Zednické práce - seznam uchazečů, výsledky hodnocení
41-52-E/01 Zahradnické práce se zaměřením na Květinářské a aranžérské služby - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - seznam uchazečů, výsledky hodnocení
66-51-E/01 Prodavačské práce -seznam uchazečů, výsledky hodnocení

 

3leté učební obory - DÁLKOVÁ forma studia -  (soubory ve formátu PDF)

23-51-H/01 Strojní mechanik - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

34-53-H/01 Reprodukční grafik - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

66-51-H/01 Prodavač - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - seznam uchazečů, výsledky hodnocení

 

Poučení
Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v naší střední škole.

 

Zápisový lístek neodevzdávájí uchazeči do dálkových oborů, denního a dálkového nástavbového studia.

 

Pokud jste zápisový lístek neobdrželi na základní škole,  můžete si o něj požádat:

  1. elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře: https://www.msk.cz/temata/skolstvi/zapisovy_listek.html
                   
  2. Zápisový lístek lze vyzvednout osobně na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství. v Ostravě, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava.

 

         Ing. Michaela Pacanovská                                                    Mgr. Vladimír Kolder
ředitelka VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.                               ředitel SOU DAKOL, s. r. o.