Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

23-51-H/01 Strojní mechanik - zkrácená forma studia


Základní údaje

Jednoleté denní studium pro absolventy středních škol s výučním listem nebo maturitní zkouškou. Jde o zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem dle § 84 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném ...

více

Školné

Zkrácené studium v denní formě vzdělávání - 1 000 Kč/měsíc při min. počtu 6 - 9 žáků, 800 Kč/měsíc při min. počtu 10 žáků a více. Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od ...

více

Obor je zaměřen na

ruční nebo strojní opracování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí montáž, údržba a opravy strojů, strojních celků a zařízení opravy a zkoušení točivých obráběcích a tvářecích strojů podle technologické dokumentace

více

Absolvent ovládá

čtení technické dokumentace, pořízení náčrtu součástí a jejich zhotovení dohotovení strojních součásti při běžných nárocích na přesnost rozměrů, geometrického tvaru a jakosti povrchu podle předepsaného technologického postupu přípravu materiálu, proměření polotovaru, zhotovení ...

více

Uplatnění absolventů

jako strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, mechanik polygrafických strojů, mechanik opravář pro služby, kontrolor, rýsovač, montér vzduchotechniky, provozní zámečník elektrotechniky, apod. po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných ...

více

Základní údaje

Jednoleté denní studium pro absolventy středních škol s výučním listem nebo maturitní zkouškou.

Jde o zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem dle § 84 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Název oboru: Strojní mechanik
Kód studia: 23-51-H/01
Délka přípravy: zkrácené studium v denní formě vzdělávání - 1 rok
Podmínky přijetí:  střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání
Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
Místo výuky: Orlová

 

Školní vzdělávací program Strojní mechanik ke stažení zde.

Učební plán zkrácené formy studia Strojní mechanik (denní forma vzdělávání) ke stažení zde.

Školné

Zkrácené studium v denní formě vzdělávání - 1 000 Kč/měsíc při min. počtu 6 - 9 žáků, 800 Kč/měsíc při min. počtu 10 žáků a více.

Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od 1. 9. následujícího školního roku.

 

Obor je zaměřen na

  • ruční nebo strojní opracování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí
  • montáž, údržba a opravy strojů, strojních celků a zařízení
  • opravy a zkoušení točivých obráběcích a tvářecích strojů podle technologické dokumentace

Absolvent ovládá

  • čtení technické dokumentace, pořízení náčrtu součástí a jejich zhotovení
  • dohotovení strojních součásti při běžných nárocích na přesnost rozměrů, geometrického tvaru a jakosti povrchu
  • podle předepsaného technologického postupu přípravu materiálu, proměření polotovaru, zhotovení nákresů
  • vrtání a soustružení

Uplatnění absolventů

  • jako strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, mechanik polygrafických strojů, mechanik opravář pro služby, kontrolor, rýsovač, montér vzduchotechniky, provozní zámečník elektrotechniky, apod.
  • po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru