Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

POZOR!!!

Střední odborné učiliště DAKOL,s.r.o. nabízí nový 4letý maturitní obor 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média (model L0+H). Více informací naleznete - ZDE.

 

Základní údaje

Název oboru:

Reprodukční grafik pro média (model L0 + H)

Kód studia:

34-53-L/01

Délka přípravy:  4 roky
Určení: chlapci/dívky 
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ
Způsob ukončení: maturitní zkouška (ve 4. ročníku) a závěrečná zkouška (ve 3. ročníku)
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
Místo výuky: Petrovice u Karviné, Havířov, Orlová

 

Učební plán pro Reprodukční grafik pro média - ke stažení zde

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - formulář ke stažení zde

 

Školné

Školné 1 150 Kč měsíčně.

V případě uhrazení ročního školného jednorázově - sleva ve výši 10 % z roční výše školného.

V případě uhrazení školného v pololetních splátkách - sleva ve výši 5 % z roční výše školného.

Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od 1. 9. následujícího školního roku.

 

Bonus

 • stipendium dle studijních výsledků
 • řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněných podmínek

Obor je zaměřen na

 • ovládání polygrafické techniky a technologií, přípravu a zpracování výrobků
 • zpracování rukopisů, sazby textů, tvoření výtvarných návrhů a obrazových podkladů
 • reprodukce obrázkových předloh a montáže prostřednictvím počítačové techniky
 • použití vhodných výrazových prostředků, materiálů, textů, grafického designu
 • grafickou úpravu tiskovin a webdesign, estetické principy
 • přenos a šíření textových a obrázkových informací, orientaci ve výtvarných grafických technikách, výrazových možnostech barev a světla

Absolvent ovládá

 • nejrůznější grafické programové vybavení: Adobe CS4 (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional), CorelDRAW a další
 • technologickou přípravu textových a obrazových podkladů, tvorba webdesignu
 • vytvářet vhodný design výrobků (např. letáků, oznámení, knih, novin a časopisů)
 • základní principy tisku, speciální polygrafické techniky a grafickou úpravu tiskovin
 • kreativní přístup při přípravě tiskovin

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se mohou uplatnit jako produkční při výrobě časopisů, knih a reklamních materiálů, v pozici vedoucích ve středně velké tiskárně. Dále ve vydavatelstvích, nakladatelstvích, reklamních agenturách, grafických ateliérech případně v oblasti webdesignu.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi pokračovat ve studiu na vysokých školách v polygrafických oborech, případně na vyšších odborných školách v oborech grafického zpracování tiskovin.