Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

3letý učební obor "E" Zednické práce

Pro uchazeče nabízíme méně náročný učební obor, který je zaměřen více na praktickou výuku. Výstupem je výuční list. Jedná se o obor pro žáky se speciálními vzdělávácími potřebami. Pro přijetí do tohoto oboru musí žák doložit odborný posudek z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo ze speciálně pedagogického centra (SPC).

Zednické práce

 

 


Základní údaje

Název oboru: Zednické práce Kód studia: 36-67-E/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí:   splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti, ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.    

více

Bonus

řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu

více

Obor je zaměřen na

zdění, omítání, betonování, izolování, osazování výrobků stavbu lešení přípravu směsí a materiálů pomocné a dokončovací práce obsluhu stavebních strojů

více

Absolvent ovládá

čtení jednoduchých stavebních výkresů a kreslení jednoduchých technických náčrtů vlastnosti stavebních materiálů, dokáže je správně používat a zpracovávat vyzdívání zdiva z různých materiálů, příček všeho druhu, provádění izolačních přizdívek, jednoduché vnitřní a vnější ...

více

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven na výkon stanoveného okruhu pracovních činností ve stavebnictví.

více

Základní údaje

Název oboru: Zednické práce
Kód studia: 36-67-E/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti, doporučení školského poradenského zařízení o zařazení uchazeče do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Místo výuky: Orlová

 

 

ŠVP Zednické práce platné od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

Školné

Žáci neplatí školné.

 

 

Bonus

 • řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu

Obor je zaměřen na

 • zdění, omítání, betonování, izolování, osazování výrobků
 • stavbu lešení
 • přípravu směsí a materiálů
 • pomocné a dokončovací práce
 • obsluhu stavebních strojů

Absolvent ovládá

 • čtení jednoduchých stavebních výkresů a kreslení jednoduchých technických náčrtů
 • vlastnosti stavebních materiálů, dokáže je správně používat a zpracovávat
 • vyzdívání zdiva z různých materiálů, příček všeho druhu, provádění izolačních přizdívek, jednoduché vnitřní a vnější omítky, betonářské, železářské a izolační práce
 • osazení prefabrikátů, vysekání drážek a průkopů ve zdech při adaptacích, vybourání nosné i nenosné části konstrukcí
 • dodatečné osazení výrobků a prvků hlavní přidružené stavební výroby, jednoduchou ležatou kanalizaci a drenáže, provádění začišťovacích prácí, jednoduché montážní práce při osazování prvků železobetonových, stěnových a skeletových staveb a provádění další základních zednických prácí

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven na výkon stanoveného okruhu pracovních činností ve stavebnictví.