Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŠKOLÁCH DAKOL

28. 11. 2023 Orlová od 9:00 do 17:00 hodin

30. 11. 2023 Petrovice u Karviné od 9:00 do 17:00 hodin

05. 12. 2023 Havířov od 9:00 do 17:00 hodin

3letý učební obor "E" Zednické práce

Pro uchazeče nabízíme méně náročný učební obor, který je zaměřen více na praktickou výuku. Výstupem je výuční list. Jedná se o obor pro žáky se speciálními vzdělávácími potřebami. Pro přijetí do tohoto oboru musí žák doložit odborný posudek z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo ze speciálně pedagogického centra (SPC).

Zednické práce

 

 


Základní údaje

Název oboru: Zednické práce Kód studia: 36-67-E/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí:   splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost Způsob ukončení: závěrečná zkouška s ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.    

více

Bonus

řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu

více

Obor je zaměřen na

zdění, omítání, betonování, izolování, osazování výrobků stavbu lešení přípravu směsí a materiálů pomocné a dokončovací práce obsluhu stavebních strojů

více

Absolvent ovládá

čtení jednoduchých stavebních výkresů a kreslení jednoduchých technických náčrtů vlastnosti stavebních materiálů, dokáže je správně používat a zpracovávat vyzdívání zdiva z různých materiálů, příček všeho druhu, provádění izolačních přizdívek, jednoduché vnitřní a vnější ...

více

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven na výkon stanoveného okruhu pracovních činností ve stavebnictví.

více

Základní údaje

Název oboru: Zednické práce
Kód studia: 36-67-E/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost
Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Místo výuky: Orlová

 

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) Zednické práce dobíhající platný od roku 2010 ke stažení zde. (formát PDF, cca 500 kB)

- dobíhající platný od roku 2010 ke stažení zde (formát PDF, cca 500 kB)
- dodatek dobíhající ŠVP ke stažení zde (formát PDF, cca 500 kB)

ŠVP Zednické práce platné od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

Školné

Žáci neplatí školné.

 

 

Bonus

 • řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu

Obor je zaměřen na

 • zdění, omítání, betonování, izolování, osazování výrobků
 • stavbu lešení
 • přípravu směsí a materiálů
 • pomocné a dokončovací práce
 • obsluhu stavebních strojů

Absolvent ovládá

 • čtení jednoduchých stavebních výkresů a kreslení jednoduchých technických náčrtů
 • vlastnosti stavebních materiálů, dokáže je správně používat a zpracovávat
 • vyzdívání zdiva z různých materiálů, příček všeho druhu, provádění izolačních přizdívek, jednoduché vnitřní a vnější omítky, betonářské, železářské a izolační práce
 • osazení prefabrikátů, vysekání drážek a průkopů ve zdech při adaptacích, vybourání nosné i nenosné části konstrukcí
 • dodatečné osazení výrobků a prvků hlavní přidružené stavební výroby, jednoduchou ležatou kanalizaci a drenáže, provádění začišťovacích prácí, jednoduché montážní práce při osazování prvků železobetonových, stěnových a skeletových staveb a provádění další základních zednických prácí

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven na výkon stanoveného okruhu pracovních činností ve stavebnictví.