Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Historie škol DAKOL

Škola byla založena v roce 1983 jako Střední odborné učiliště řemesel a služeb podniku Kovony Karviná se sídlem v Karviné - Sovinci, kde tuto školu navštěvovalo ve všech ročnících cca 350 žáků.

 

Už v době zakládání SOU byla vytipována lokalita v Petrovicích u Karviné, kde se chystala výstavba nového areálu. Výstavba byla rozplánována do několika etap. Komplex školy, tělocvična a stravovací trakt byl předán do užívání v roce 1989. Dílny odborného výcviku zůstaly na původním místě v Karviné - Sovinci. Vznik Středních škol DAKOL je velmi úzce spjatý s procesy, které probíhaly v naší společnosti v roce 1989 a v letech následujících.

 

V roce 1991 se stala škola soukromou institucí pod názvem SOU - DAKOL, s. r. o., Petrovice u Karviné, kde probíhala výuka maturitních a učebních oborů se strojním, stavebním a gastro zaměřením. Během roku prošlo toto učiliště bouřlivým a významným vývojem. V lokalitě v Karviné - Sovinci, kde se nacházely dílny odborného výcviku, došlo k dramatické změně důlních vlivů. Bylo nutno urychleně realizovat dostavbu areálu SOU v Petrovicích u Karviné. Byla zahájena výstavba dílen odborného výcviku, která byla ukončena v roce 1994, a dílny byly slavnostně otevřeny a dány do užívání k 1. červnu 1994.


V roce 1996 vznikla Střední škola DAKOL se studijním oborem Hotelnictví a turismus. Studenti tohoto studijního oboru mají možnost během studia absolvovat odborné stáže v zahraničí (na francouzské riviéře, na Korsice, na Martinique, v Německu, v Chorvatsku, v Lucembursku a Lichtenštejnsku) a tuzemské praxe v nejlepších hotelích v České republice (Adamantino a Ogar v Luhačovicích, Wellness hotel Diana Velké Losiny, Wellness hotel Bahenec v Písku u Jablunkova, Hotel Dakol v Petrovicích u Karviné, Hotel Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou).


Pro rozšíření nabídky vzdělávání se v roce 2004 otevřela nová Vyšší odborná škola DAKOL se studiem pomaturitního oboru Podnikatel pro obchod a služby. V té době neustále docházelo k dynamickému nárůstu počtu studentů na všech školách DAKOL v Petrovicích u Karviné a v září 2004 se otevřelo nové odloučené pracoviště v Karviné. Na základě nedostatku vzdělávacích kapacit pro výuku studentů jsme se rozhodli k zakoupení nového komplexu v Orlové, kde byla zahájena výuka v září 2006. K 1. září 2010 jsme převzali studenty Soukromého gymnázia a Zdravotní školy v Havířově  a od této doby je DAKOL také v Havířově na Šumbarku.

 

Vzdělávací komplex škol DAKOL tedy nyní sdružuje tři pracoviště:  Petrovice u Karviné, Orlová  a Havířov, kde je nabízeno uchazečům široké spektrum studijních a učebních oborů.

 

V současné době naše školy navštěvuje cca 1000 žáků z Karviné, Orlové, Bohumína, Havířova, Českého Těšína a blízkého okolí.

 

 

V září 2005 se školy DAKOL staly držiteli certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2001. V březnu 2006 poprvé v ČR za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy byly uděleny našim školám "Zlaté certifikáty kvality" za rok 2005. Podmínkou udělení certifikátu bylo získání základního stupně certifikace kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a udělení mezinárodního certifikátu systému řízení kvality ISO 9001. V březnu 2008 školy obhájily certifikát jakosti IQNet 9004. Tento model je určen nejlepším organizacím, které se v procesu zlepšování kvality výrazně posunuly vpřed a dokáží splnit nejnáročnější požadavky kladené na školy v systému řízení jakosti. Certifikát byl získán po náročném prověření všech ukazatelů, potřebných pro udělení. Každým rokem jsou vykonávané dozorové audity. V říjnu 2008 se uskutečnilo vyhodnocení nejlepších odborných středních škol ve školním roce 2007/2008, kde školy DAKOL  získaly další ocenění „TOP certifikát kvality IQNET 9004“.