Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

3letý učební obor "H" Prodavač

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. nabízí absolventům základních škol tříletý učební obor ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu.

Prodavač

 

 


Základní údaje

Název oboru: Prodavač Kód studia: 66-51-H/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí:   splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.  

více

Bonus

možnost získání osvědčení "Dárkové balení a aranžování" řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu

více

Obor je zaměřen na

samostatný prodej zboží, jeho přejímka, skladování, ošetřování, vystavování a aranžování v prodejně základní administrativní práce v prodejně a samostatná práce spojená s funkcí pokladní prodejny používání pomůcek a zařízení prodejny, jejich udržování a ošetřování práce ...

více

Absolvent ovládá

jednotlivé druhy zboží v příslušném zaměření zásady prodeje a propagace, aranžování zboží v prodejně zásady administrativních prací, zná předpisy o nákupu a prodeji zboží, jeho užitné vlastnosti, běžné vady a umí provádět jeho běžné opravy zásady skladování, ošetřování a ...

více

Uplatnění absolventů

jako prodavač a v dalších obchodně provozních funkcích

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.

více

Základní údaje

Název oboru: Prodavač
Kód studia: 66-51-H/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti
Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
Místo výuky: Orlová

 

 

ŠVP Prodavač platný od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

 

Školné

Žáci neplatí školné.

 

Bonus

 • možnost získání osvědčení "Dárkové balení a aranžování"
 • řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu

Obor je zaměřen na

 • samostatný prodej zboží, jeho přejímka, skladování, ošetřování, vystavování a aranžování v prodejně
 • základní administrativní práce v prodejně a samostatná práce spojená s funkcí pokladní prodejny
 • používání pomůcek a zařízení prodejny, jejich udržování a ošetřování
 • práce s jednoduchou výpočetní technikou, inventarizace
 • prodej potravin a běžných druhů průmyslového zboží

Absolvent ovládá

 • jednotlivé druhy zboží v příslušném zaměření
 • zásady prodeje a propagace, aranžování zboží v prodejně
 • zásady administrativních prací, zná předpisy o nákupu a prodeji zboží, jeho užitné vlastnosti, běžné vady a umí provádět jeho běžné opravy
 • zásady skladování, ošetřování a hodnocení zboží
 • práce spojené s inventarizací. Absolvent umí používat ceníky a katalogy a ovládá potřebné početní úkoly pomocí výpočetní techniky
 • práce spojené s objednáváním, přejímkou, uskladňováním, ošetřováním a přípravou zboží k prodeji,
 • zásady nabídky, vystavování, kvalitního prodeje a poradenské služby

Uplatnění absolventů

 • jako prodavač a v dalších obchodně provozních funkcích

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.