Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Speciálně pedagogické centrum (SPC)

Speciálně pedagogické centrum při Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s. bylo zařazeno do sítě od 1. 9. 2009. Zabývá se standardizovanými činnostmi, které vyplývají z vyhlášky č. 72/2005, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů.
V SPC pracují tři speciální pedagogové, dva psychologové a jeden sociální pracovník.

Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, rodičům a pedagogům škol a školských zařízení.
Hlavní činnost SPC : 

-    psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
-    komplexní podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
-    sociálně právní poradenství
-    metodická činnost pro rodiče a pedagogy
-    podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.
-    kariérové poradenství

 

Speciálně pedagogické centrum je umístěno na školách DAKOL v Petrovicích u Karviné č. 570.

 

Kontaktní osobou je Mgr. Barbora Veselá, tel. 725 517 566, e-mail: vesela.barbora@dakol-karvina.cz  a Alice Miczková, tel. 595 391 035, e-mail: miczkova.alice@dakol-karvina.cz

 

Pro Vaši lepší představu, jak naše SPC funguje, si dovolujeme uveřejnit dva postřehy:

 

- pedagogického pracovníka:

Jsem manažerem školy SŠED ve Frýdku-Místku a váš odborný tým pod vedením pana Cwierze s námi spolupracuje v oblasti šetření studentů „E“ oborů naší školy. Tomuto vašemu kolektivu patří dík a uznání za profesionální přístup,  za vstřícnost a také pochopení při práci s touto mládeží.  S takovým pochopením, nasazením a obětavostí se dnes setkáváme jen velmi zřídka.

 

Děkuji Bc. Míša

SŠED Frýdek-Místek

 

- ředitele školy:

Dovolte mi vyjádřit poděkování a pochvalu pracovníkům SPC Dakol za pomoc při řešení vztahů a interakcí ve třídách. Pracovníci zadali našim žákům testy SORAD, které velmi zodpovědně zpracovali a výsledky prezentovali našemu pedagogickému sboru.

Při prezentaci se rozproudila živá debata. Na dotazy pedagogů velmi dobře reagovali pánové Mgr. Bronislav Pryczek a Mgr. Radim Štefek. Test byl zcela jistě přínosem, v mnoha závěrech se sešel s našimi zkušenostmi. V některých případech však byly výsledky pro nás překvapením a poslouží v naší další práci. Děkuji také za dlouhodobou spolupráci s SPC v oblasti diagnostikování žáků s LMP a poruchami učení.

 

Ing. Richard Havlík

ředitel školy

Soukromá střední škola Praktik s.r.o.

 

V příloze najdete krásnou reakci pedagogů na námi pořádané školení.

 

Přílohy