Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Profesní kvalifikace - zvyšování kvalifikace pro zájemce z praxe

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. je místem ověřování tzv. procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Škola splnila podmínky pro udělování profesních kvalifikací a je autorizovanou právnickou osobou pro jejich poskytování dle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.


Jedná se o následující profesní kvalifikace schválené a uveřejněné v Národní soustavě kvalifikací:

 

69-037-M Sportovní masáž

„K vykonání této zkoušky je uchazeč povinen doložit čestným prohlášením svou zdravotní způsobilost, tzn., že účastník v době konání zkoušky netrpí infekčním a jiným nakažlivým onemocněním“ http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=20&id_jp=101571
65-001-H Příprava teplých pokrmů

65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně
65-004-H Příprava minutek
65-007-H Jednoduchá obsluha hostů
65-008-H Složitá obsluha hostů

36-020-H Zedník
36-022-H Zhotovitel zateplovacích systémů
36-039-H Montér hydroizolací spodní stavby

23-003-H Zámečník
23-001-H Opravář strojů a zařízení
23-002-H Montér ocelových konstrukcí

23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů

66-001-H Pokladní

66-002-H Skladník

66-003-H Prodavač

66-004-H Manažer prodeje 

62-008-M Asistent/ka, sekretář/ka

 

Tyto profesní kvalifikace nabízí škola uchazečům z praxe, kteří nemají žádnou nebo nemají úplnou kvalifikaci. Autorizované osoby z řad vyučujících naší školy je udělují v případě, že klient prokáže všechny příslušným hodnotícím standardem požadované kompetence dané profesní kvalifikace.

 

Systém uznávání:

- umožňuje identifikovat, uznávat a zhodnotit životní zkušenosti, které jste získali v dobrovolné a placené práci nebo ve volnočasových aktivitách;

- může pomoci dospělým vrátit se k učení ve vzdělávacích organizacích, zvláště těch, kteří nedokončili nebo nezískali formální vzdělání;

- umožní získat certifikát z formálního vzdělávání ve zkrácené době pomocí „započtení" životních zkušeností;

- systém je určen pro lidi jakéhokoli věku, minulosti, formálního vzdělání, kteří chtějí využít jeho výhody.

 

Škola může rovněž pro tyto profesní kvalifikace pořádat odborné kurzy dle § 114 školského zákona. 

 

Podle zákona 179/2006 Sb., budou probíhat u autorizované osoby Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., 735 72 Petrovice u Karviné zkoušky k získání jednotlivých profesních kvalifikací průběžně dle počtu zájemců během celého roku.

 

Konání zkoušky profesní kvalifikace

Název profesní kvalifikace: Složitá obsluha hostů (65-008-H)
Místo konání zkoušky: SOU DAKOL, s.r.o., 17. Listopadu 211, 735 14 Orlová - Lutyně.
Začátek konání zkoušky: 29. 3. 2022 od 12:30 hod.

 

Bližší informace k získání jednotlivých profesních kvalifikací a ceny Vám budou sděleny na níže uvedeném kontaktu: Mgr. Olga Gajdošíková, e-mail: gajdosikova.olga@dakol-karvina.cz, telefon: 596 542 291.