Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace pro nástavbové a dálkové studium

Organizace výuky nástavbového studia oboru Podnikání pro dálkovou formu

Organizace výuky nástavbového studia pro dálkovou formu 1. ročník - všeobecné vzdělávací předměty 2. pololetí 2017-2018 2. ročník - všeobecné vzdělávací předměty 2. pololetí 2017-2018 3. ročník - všeobecné vzdělávací předměty 2. pololetí 2017-2018  

více

Organizace výuky tříletých učebních oborů - dálková forma výuky

Organizace výuky tříletých učebních oborů dálkové formy výuky: yučujíci odborných přemětů 1. ročník - rozvrh všeobecně vzdělávací předměty 2. pololetí 2017-2018 2. ročník - rozvrh všeobecně vzdělávací předměty 2. pololetí 2017-2018 3. ročník - rozvrh všeobecně vzdělávací ...

více

Organizace výuky oboru Sociální činnost - dálková forma

Organizace výuky dálkového studia 1. ročník - rozvrh všeobecné vzdělávací předměty 1. pololetí 2017-2018 2. ročník - rozvrh všeobecné vzdělávací předměty 1. pololetí 2017-2018 4. ročník - rozvrh všeobecné vzdělávací předměty 1. pololetí 2017-2018

více

Organizace výuky nástavbového studia oboru Podnikání pro dálkovou formu

Organizace výuky nástavbového studia pro dálkovou formu

1. ročník - všeobecné vzdělávací předměty 2. pololetí 2017-2018

2. ročník - všeobecné vzdělávací předměty 2. pololetí 2017-2018

3. ročník - všeobecné vzdělávací předměty 2. pololetí 2017-2018

 

Organizace výuky tříletých učebních oborů - dálková forma výuky

Organizace výuky tříletých učebních oborů dálkové formy výuky:yučujíci odborných přemětů

1. ročník - rozvrh všeobecně vzdělávací předměty 2. pololetí 2017-2018

2. ročník - rozvrh všeobecně vzdělávací předměty 2. pololetí 2017-2018

3. ročník - rozvrh všeobecně vzdělávací předměty 2. pololetí 2017-2018

 

Seznam vyučujících

 

Garantem( třídním učitelem) pro všechny obory kategorie vzdělání H dálkového studia je Mgr. Iveta Štětková.

Kontakt: stetkova.iveta@dakol-karvina.cz

 

Organizace výuky oboru Sociální činnost - dálková forma

Organizace výuky dálkového studia

1. ročník - rozvrh všeobecné vzdělávací předměty 1. pololetí 2017-2018

2. ročník - rozvrh všeobecné vzdělávací předměty 1. pololetí 2017-2018

4. ročník - rozvrh všeobecné vzdělávací předměty 1. pololetí 2017-2018