Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

3letý učební obor "H" Strojní mechanik

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. nabízí absolventům základních škol tříletý učební obor ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu.

Strojní mechanik (zámečník)

 

 


Základní údaje

Název oboru: Strojní mechanik Kód studia: 23-51-H/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí:   splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.    

více

Bonus

svářečský průkaz za zvýhodněnou cenu řidičsky průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu pro školní rok 2015/2016 stipendium na základě dosažených výsledků, žádná neomluvená absence     1. ročník   800 Kč měsíčně     2. ročník 2000 ...

více

Obor je zaměřen na

ruční nebo strojní opracování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí montáž, údržba a opravy strojů, strojních celků a zařízení opravy a zkoušení točivých obráběcích a tvářecích strojů podle technologické dokumentace

více

Absolvent ovládá

čtení technické dokumentace, pořízení náčrtu součástí a jejich zhotovení dohotovení strojních součásti při běžných nárocích na přesnost rozměrů, geometrického tvaru a jakosti povrchu podle předepsaného technologického postupu přípravu materiálu, proměření polotovaru, zhotovení ...

více

Uplatnění absolventů

jako strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, mechanik polygrafických strojů, mechanik opravář pro služby, kontrolor, rýsovač, montér vzduchotechniky, provozní zámečník elektrotechniky, apod. po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných ...

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.  

více

Základní údaje

Název oboru: Strojní mechanik
Kód studia: 23-51-H/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti
Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
Místo výuky: Orlová

 


ŠVP Strojní mechanik platný od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

Školné

Žáci neplatí školné.

 

 

Bonus

 • svářečský průkaz za zvýhodněnou cenu
 • řidičsky průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu
 • pro školní rok 2015/2016 stipendium na základě dosažených výsledků, žádná neomluvená absence

    1. ročník   800 Kč měsíčně

    2. ročník 2000 Kč měsíčně

    3. ročník 3000 Kč měsíčně

Obor je zaměřen na

 • ruční nebo strojní opracování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí
 • montáž, údržba a opravy strojů, strojních celků a zařízení
 • opravy a zkoušení točivých obráběcích a tvářecích strojů podle technologické dokumentace

Absolvent ovládá

 • čtení technické dokumentace, pořízení náčrtu součástí a jejich zhotovení
 • dohotovení strojních součásti při běžných nárocích na přesnost rozměrů, geometrického tvaru a jakosti povrchu
 • podle předepsaného technologického postupu přípravu materiálu, proměření polotovaru, zhotovení nákresů
 • vrtání a soustružení

Uplatnění absolventů

 • jako strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, mechanik polygrafických strojů, mechanik opravář pro služby, kontrolor, rýsovač, montér vzduchotechniky, provozní zámečník elektrotechniky, apod.
 • po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.