Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

3letý učební obor "E" Zahradnické práce

Pro ucházeče nabízíme méně náročný učební obor, který je zaměřen více na praktickou výuku. Výstupem je výuční list. Jedná se o obor pro žáky se speciálními vzdělávácími potřebami. Pro přijetí do tohoto oboru musí žák doložit odborný posudek z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo ze speciálně pedagogického centra (SPC).

 

Zahradnické práce se zaměřením na 

Květinářské a aranžérské práce

 

 


Základní údaje

Název oboru: Zahradnické práce - zaměření Květinářské a aranžérské práce Kód studia: 41-52-E/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí:   splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.    

více

Bonus

řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu

více

Obor je zaměřen na

vazačství a aranžování květin ošetřování květin výsevy a předpěstování květinové sadby výsadby a pěstování květin a okrasných dřevin sklizeň a třídění květin a okrasných dřevin

více

Absolvent ovládá

zhotovení tematicky zaměřené vazby – vánoční, velikonoční, svatební, smuteční (pohřební a dušičková), dárková a jiná příležitostná vazba jednoduché operace a práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících údržbu a zakládání ...

více

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností ve vazačských provozovnách a květinových síních, uplatní se především při pomocných pracích v zahradnictvích a okrasných školkách při pěstování květin a sadovnických výpěstků, v technických službách měst, při údržbě a ...

více

Základní údaje

Název oboru: Zahradnické práce - zaměření Květinářské a aranžérské práce
Kód studia: 41-52-E/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti, doporučení školského poradenského zařízení o zařazení uchazeče do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Místo výuky: Orlová

 

 

ŠVP Květinářské a aranžerské práce platné od 1.9.2022 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

Školné

Žáci neplatí školné.

 

 

Bonus

  • řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu

Obor je zaměřen na

  • vazačství a aranžování květin
  • ošetřování květin
  • výsevy a předpěstování květinové sadby
  • výsadby a pěstování květin a okrasných dřevin
  • sklizeň a třídění květin a okrasných dřevin

Absolvent ovládá

  • zhotovení tematicky zaměřené vazby – vánoční, velikonoční, svatební, smuteční (pohřební a dušičková), dárková a jiná příležitostná vazba
  • jednoduché operace a práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících
  • údržbu a zakládání sadovnických úprav

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností ve vazačských provozovnách a květinových síních, uplatní se především při pomocných pracích v zahradnictvích a okrasných školkách při pěstování květin a sadovnických výpěstků, v technických službách měst, při údržbě a zakládání zeleně.