Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

3letý učební obor "E" Malířské a natěračské práce

Pro uchazeče nabízíme méně náročný učební obor, který je zaměřen více na praktickou výuku. Výstupem je výuční list. Jedná se o obor pro žáky se speciálními vzdělávácími potřebami. Pro přijetí do tohoto oboru musí žák doložit odborný posudek z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo ze speciálně pedagogického centra (SPC).

Malířské práce

 

 


Základní údaje

Název oboru: Malířské a natěračské práce Kód studia: 36-57-E/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí:   splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.    

více

Bonus

řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu

více

Obor je zaměřen na

odstranění staré malby – namáčení, škrábání, škrábání za sucha využívání různých technik malování – linkování, šablonování, batikovaní, stříkání míchání různých druhů barev volbu a použití různých druhy izolačních a dezinfekčních nátěrů využití různých druhů žebříků a ...

více

Absolvent ovládá

přípravu všech druhů nových i starých podkladů pro zhotovení běžné malby a nátěru, základní nanášecí a malířské techniky zhotovení dekorativní malby, provádění nátěru kovových konstrukcí, klempířských částí budov, oken, dveří, dřevěného obložení, nenáročný nátěr nábytku, apod. ...

více

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání stavební dělník – na výkon malířských a natěračských prací.

více

Základní údaje

Název oboru: Malířské a natěračské práce
Kód studia: 36-57-E/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti, doporučení školského poradenského zařízení o zařazení uchazeče do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Místo výuky: Orlová

 

 

ŠVP Malířské a natěračské práce  platné od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

Školné

Žáci neplatí školné.

 

 

Bonus

 • řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu

Obor je zaměřen na

 • odstranění staré malby – namáčení, škrábání, škrábání za sucha
 • využívání různých technik malování – linkování, šablonování, batikovaní, stříkání
 • míchání různých druhů barev
 • volbu a použití různých druhy izolačních a dezinfekčních nátěrů
 • využití různých druhů žebříků a lešení
 • připravení podkladů pro venkovní a vnitřní nátěry

Absolvent ovládá

 • přípravu všech druhů nových i starých podkladů pro zhotovení běžné malby a nátěru, základní nanášecí a malířské techniky
 • zhotovení dekorativní malby, provádění nátěru kovových konstrukcí, klempířských částí budov, oken, dveří, dřevěného obložení, nenáročný nátěr nábytku, apod.
 • orientaci ve stavebních výkresech, propočty malovaných a natřených ploch a spotřebu materiálu
 • pravidla měření a kalkulace malířských a natěračských prací, údržbu nářadí a pomůcek

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání stavební dělník – na výkon malířských a natěračských prací.