Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Vyšší odborná škola

Studijní obor: Obchodně-podnikatelská činnost

  //   Studijní obor: Obchodně-podnikatelská činnost Kód studia: 66-41-N/01 Délka studia: 3 roky (denní studium) Podmínky přijetí:   úplné středoškolské vzdělání zakončeno maturitní zkouškou Školné: 4 ...

více

Proč si vybrat ke studiu VOŠ DAKOL?

Konsorcium firem DAKOL je známý podnikatelský subjekt v regionu s již dostatečným materiálním zázemím a širokou škálou partnerských firemních vztahů. Tyto vztahy vytvářejí pro studenty jak v přímé přípravě, tak i praxích a stážích velmi dobré předpoklady pro úspěšné absolvování studia, získání ...

více

Úspěšní absolventi VOŠ

ALEXANDRA MARTINEC KOSŇOVSKÁ   Alexandra úspěšně ukončila čtyřletý studijní obor Hotelnictví a turismus na Střední škole DAKOL v roce 2001. V průběhu studia se zúčastnila několika zahraničních stáží v Chorvatsku a ve Francii. Po maturitě absolvovala doplňkové pedagogické ...

více

Studijní obor: Obchodně-podnikatelská činnost

 

 

Studijní obor: Obchodně-podnikatelská činnost
Kód studia: 66-41-N/01
Délka studia: 3 roky (denní studium)
Podmínky přijetí:   úplné středoškolské vzdělání zakončeno maturitní zkouškou
Školné:

4 450 Kč/pololetí - SNÍŽILI JSME ŠKOLNÉ!

Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od 1. 9. následujícího školního roku.

 

Den otevřených dveří: 19. 3. 2019 a 16. 4. 2019 od 15.00 do 17:00 hod. v Petrovicích u Karviné.
Po předchozí domluvě na tel. 595 391 054 nebo na e-mailu divinova.irena@dakol-karvina.cz možnost individuální prohlídky vždy v úterý od 14.00 do 16.00 hodin.

 

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru je vybaven všeobecnými, zvláště jazykovými i odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro vykonávání podnikatelské činnosti, zejména na řízení malých a středních firem, sektoru státní správy, popř. jiných oblastech národního hospodářství.

 

Absolutorium

Studium je ukončeno absolutoriem - souhrnnou zkouškou z odborných předmětů, odbornou jazykovou zkouškou a obhajobou absolventské práce. Absolvent získá titul "diplomovaný specialista v oboru (DiS)" s uvedením názvu studijního oboru. Titul DiS. je schválený MŠMT ČR dle zákona 138/95 Sb. a je rovnocenný s bakalářským studiem na VŠ v České republice a ve světě.

 

Akreditovaný vzdělávací program ke stažení zde. (formát PDF, cca 1,62 MB)

 


Povinné předměty

Cizí jazyky

Matematika

Založení a provoz podniku

Právo a podnikání

Ekonomika podniku

Účetnictví podniku

Management

Personální management

Informační technologie

Základy moderní ekonomie

Obchodní logistika

Marketing

Psychologie

Finanční matematika

Statistika

Bankovnictví a pojišťovnictví

Odborná praxe

 

Povinně volitelné předměty

Absolvenské praktikum

Absolvenský seminář

Obchodní korespondence

Technika administrativy

Pohybové aktivity

Účetnictví na počítačí

 

Formulář přihlášky můžete získat na osobním oddělení Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s., nebo je ke stažení níže v přílohách (formát PDF, cca 444 kB).

 

Kontakt pro informace o studiu na Vyšší odborné škole DAKOL:

Irena Divinová, DiS., tel. 595 391 054, e-mail: divinova.irena@dakol-karvina.cz 

Přílohy
pdfAkreditace VOŠ [pdf, 208 kB]

Proč si vybrat ke studiu VOŠ DAKOL?

Konsorcium firem DAKOL je známý podnikatelský subjekt v regionu s již dostatečným materiálním zázemím a širokou škálou partnerských firemních vztahů. Tyto vztahy vytvářejí pro studenty jak v přímé přípravě, tak i praxích a stážích velmi dobré předpoklady pro úspěšné absolvování studia, získání široké škály vědomostí a co je hlavní - jejich uplatnění v praxi.

 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. je samostatným vzdělávacím subjektem, která v oblasti terciálního vzdělávání spolupracuje také s Vysokou školou podnikání, a.s. v Ostravě. Jsme školou s tradicí a výrazně rozvinutými podnikatelskými aktivitami. Naši vyučující a lektoři jsou na vysoké odborné úrovni a jsou to ve velké míře vysokoškolští pedagogové. Máme obrovský potenciál zařízení pro Vaši odbornou praxi. Vaše výuka bude probíhat v nových posluchárnách a odborných učebnách vybavených špičkovou informační technologií a internetem.

Spolupráce se odvíjí v těchto rovinách:

  • personální zajištění výuky,
  • evaluace studijních programů,
  • inovace obsahu,
  • oblast celoživotního vzdělávání a využití jeho forem při studiu na VŠ.

Po splnění zákonných podmínek možnost studovat na příslušných VŠ v prezenční formě studia a pro neúspěšné studenty VŠ možnost studia na VOŠ DAKOL s možností uznání získaných kreditů z VŠ.

 

Prezentace o VOŠ ke stažení zde. (Soubor PDF, cca 4,35 MB)

V případě nezobrazení přílohy v prohlížeči „Internet Explorer“ zvolte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox, Google Chrome).

Úspěšní absolventi VOŠ

ALEXANDRA MARTINEC KOSŇOVSKÁ

 

Alexandra úspěšně ukončila čtyřletý studijní obor Hotelnictví a turismus na Střední škole DAKOL v roce 2001. V průběhu studia se zúčastnila několika zahraničních stáží v Chorvatsku a ve Francii. Po maturitě absolvovala doplňkové pedagogické studium na vysoké škole v Ostravě. Po absolvování vysoké školy začala pracovat na Vyšší odborné škole DAKOL v Petrovicích u Karviné jako učitelka odborného výcviku v oboru stolničení a vaření.  V roce 2003 se rozhodla, že půjde nabrat praktické i jazykové zkušenosti do Velké Británie. Po tříletém působení v zahraničí se vrátila zpět do Česka a nastoupila v Léčebných lázních Bohdaneč a.s. jako provozní lázeňské café a restaurantu. V současné době zde zastává funkci manažerky gastronomických služeb.

 

PAVEL SMETANA

 

Pavel Smetana absolvoval Vyšší odbornou školu DAKOL v roce 2007. Při studiu se mu naskytla možnost zahranič­ních stáží a pracovních po­bytů v Lucembursku. Nevá­hal a vydal se do malé země ležící mezi Německem, Francií a Belgií. V malém městečku Vianden, které profituje z čilého turistického ruchu, získal práci v jed­nom z tamních hotelů, kde působí jako barman a číšník už sedmým rokem. Proč právě Lucembursko? „K roz­hodnutí pracovat v cizině mě vedla situace v České republice, kde se dala dobře placená práce sehnat pouze v Praze, kde jsem to také pět let zkoušel, ale neviděl jsem v tom žádnou perspek­tivu," říká dnes Pavel. Žít v cizině předpokládá naučit se dobře jazyk aspoň té země, kde člověk žije. Pa­vel Smetana říká, že se dnes bez problémů domluví ně­mecky, anglicky a francouz­sky. Nezastírá ale, že velkou motivací, proč pracovat v ci­zině, daleko od domova a přátel, jsou také peníze. Ale nejen ty, které si vydělá pří­mo v práci. Lucembursko jako nejbohatší stát Evropy je velkorysé vůči těm, kdo tam pracují, a tak i cizinec, který tam odpracuje mini­málně 14 let, může poté pobí­rat nemalou doživotní rentu.

 

Zde si můžete přečíst článek, který vyšel v Karvinském deníku, duben 2011. (formát PDF, cca 500 kB)