Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Výsledky přijímacího řízení

Přijati uchazeči v 2. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních a učebních oborů pro školní rok 2019/2020 k 10. 5. 2019

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.   zveřejňují seznam přijatých uchazečů v 2. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních a učebních oborů pro školní rok 2019/2020:   Maturitní obory 4leté - ...

více

Přijati uchazeči a seznam uchazečů v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních oborů pro školní rok 2019/2020

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do  maturitních oborů pro školní rok 2019/2020: Maturitní obory ...

více

Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do učebních oborů pro školní rok 2019/2020

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do učebních oborů pro školní rok 2019/2020: 3leté učební ...

více

Přijati uchazeči v 2. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních a učebních oborů pro školní rok 2019/2020 k 10. 5. 2019

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

 

zveřejňují seznam přijatých uchazečů v 2. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních a učebních oborů pro školní rok 2019/2020:

 

Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“ (soubory ve formátu PDF)
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - přijati uchazeči

 

Nástavbové studium - pro absolventy 3letých učebních oborů (soubory ve formátu PDF)
64-41-L/51 Podnikání – denní forma studia - přijati uchazeči
64-41-L/51 Podnikání – dálková forma studia - přijati chazeči

 

Dálková forma studia - 5letý maturitní obor (soubory ve formátu PDF)
75-41-M/01 Sociální činnost - přijati uchazeči

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - přijati uchazeči

 

3leté učební obory - kategorie „H“ (soubory ve formátu PDF)
23-56-H/01 Obráběč kovů - přijati uchazeči
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - přijati uchazeči

53-41-H/01 Ošetřovatel - přijati uchazeči

65-51-H/01 Kuchař - číšník - přijati uchazeči
66-51-H/01 Prodavač - přijati uchazeči
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - přijati uchazeči

 

Dálková forma studia - 3leté učební obory (soubory ve formátu PDF)
36-H/01 Instalatér (dálková forma) - přijati uchazeči

 

3leté učební obory - kategorie „E“ (soubory ve formátu PDF)
33-56-E/01 Tesařské a truhlářské práce - přijati uchazeči

Přijati uchazeči a seznam uchazečů v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních oborů pro školní rok 2019/2020

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních oborů pro školní rok 2019/2020:

Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“ (soubory ve formátu PDF)

23-44-L /01     Mechanik strojů a zařízení - seznam uchazečů

65-42-M/01     Hotelnictví - přijati uchazeči, seznam uchazečů
65-42-M/01     Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - přijati uchazeči, seznam uchazečů

69-41-L/02      Masér sportovní a rekondiční - seznam uchazečů

75-31-M/01     Předškolní a mimoškolní pedagogika - přijati uchazeči, seznam uchazečů

75-41-M/01     Sociální činnost - seznam uchazečů

 

Dálková forma studia - 5letý maturitní obor (soubory ve formátu PDF)
75-41-M/01     Sociální činnost - přijati uchazeči, seznam uchazečů

75-31-M/01     Předškolní a mimoškolní pedagogika - přijati uchazeči, seznam uchazečů

Nástavbové studium - pro absolventy 3letých učebních oborů (soubory ve formátu PDF)
64-41-L/51     Podnikání – denní forma studia - přijati uchazeči, seznam uchazečů

64-41-L/51     Podnikání – dálková forma studia - seznam uchazečů

Poučení:
Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá¬ním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v naší střední škole.

 

Ing. Michaela Pacanovská                                    Mgr. Vladimír Kolder                           
ředitelka VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.          ředitel SOU DAKOL, s. r. o.                  

Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do učebních oborů pro školní rok 2019/2020

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
zveřejňuje seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do učebních oborů pro školní rok 2019/2020:

3leté učební obory - kategorie „H“ (soubory ve formátu PDF)
23-51-H/01 Strojní mechanik - seznam přijatých uchazečů, výsledky hodnocení
23-56-H/01 Obráběč kovů - seznam přijatých uchazečů, výsledky hodnocení
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - seznam přijatých uchazečů, výsledky hodnocení

36-52-H/01 Instalatér - seznam přijatých uchazečů, výsledky hodnocení

36-64-H/01 Tesař - výsledky hodnocení

36-62-h/01 Sklenář - výsledky hodnocení
36-67-H/01 Zedník - seznam přijatých uchazečů, výsledky hodnocení
53-41-H/01 Ošetřovatel - seznam přijatých uchazečů, výsledky hodnocení
65-51-H/01 Kuchař - číšník - seznam přijatých uchazečů, výsledky hodnocení
66-51-H/01 Prodavač - seznam přijatých uchazečů, výsledky hodnocení
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - seznam přijatých uchazečů, výsledky hodnocení

 

3leté učební obory - kategorie „E“ (soubory ve formátu PDF)
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba - seznam přijatých uchazečů, výsledky hodnocení

36-67-H/01 Zednické práce - seznam přijatých uchazečů, výsledky hodnocení
41-52-E/01 Zahradnické práce se zaměřením na Květinářské a aranžérské služby - seznam přijatých uchazečů, výsledky hodnocení
66-51-E/01 Prodavačské práce - seznam přijatých uchazečů, výsledky hodnocení

 

Dálková forma studia - 3letý učební obor (soubory ve formátu PDF)

66-51-H/01 Prodavač - seznam přijatých uchazečů, výsledky hodnocení

 

Poučení:
Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá¬ním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v naší střední škole.
 

Mgr. Vladimír Kolder                            Ing. Michaela Pacanovská
ředitel SOU DAKOL, s. r. o.                   ředitelka VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.