Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace k přijímacímu řízení

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy 19. 5. 2021.