Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

3letý učební obor "H" Tesař

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. nabízí absolventům základních škol tříletý učební obor ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu.

Tesař

 

 


Základní údaje

Název oboru: Tesař Kód studia: 36-64-H/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí:   splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.  

více

Bonus

certifikovaný svářečský průkaz za zvýhodněnou cenu získání osvědčení odborného kurzu "Sádrokartonář" za zvýhodněnou cenu řidičsky průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu pro školní rok 2015/2016 stipendium na základě dosažených výsledků, žádná neomluvená absence ...

více

Obor je zaměřen na

samostatnou práci na dřevoobráběcích strojích ruční opracování dřeva a kovů orientaci ve stavební dokumentaci provádění jednoduché tesařské konstrukce, zhotovení lešení, bednění krovů, lávek, mostů, atd.

více

Absolvent ovládá

má základní teoretické znalosti o používaných materiálech, technologických a pracovních postupech vykonává základní tesařské práce umí provádět ruční i strojní opracování dřeva a materiálů nahrazujících dřevo, zhotovovat, sestavovat a osazovat tesařské výrobky a konstrukce ...

více

Uplatnění absolventů

je připraven na výkon pracovní činnosti povolání tesař po absolvování příslušné praxe na samostatné podnikání v oboru

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.    

více

Základní údaje

Název oboru: Tesař
Kód studia: 36-64-H/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti
Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
Místo výuky: Orlová

 

ŠVP Tesař platný od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

Školné

Žáci neplatí školné.

 

Bonus

 • certifikovaný svářečský průkaz za zvýhodněnou cenu
 • získání osvědčení odborného kurzu "Sádrokartonář" za zvýhodněnou cenu
 • řidičsky průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu
 • pro školní rok 2015/2016 stipendium na základě dosažených výsledků, žádná neomluvená absence

    1. ročník   800 Kč měsíčně
    2. ročník 2000 Kč měsíčně
    3. ročník 3000 Kč měsíčně

Obor je zaměřen na

 • samostatnou práci na dřevoobráběcích strojích
 • ruční opracování dřeva a kovů
 • orientaci ve stavební dokumentaci
 • provádění jednoduché tesařské konstrukce, zhotovení lešení, bednění krovů, lávek, mostů, atd.

Absolvent ovládá

 • má základní teoretické znalosti o používaných materiálech, technologických a pracovních postupech
 • vykonává základní tesařské práce
 • umí provádět ruční i strojní opracování dřeva a materiálů nahrazujících dřevo, zhotovovat, sestavovat a osazovat tesařské výrobky a konstrukce
 • čte stavební výkresy a orientuje se v projektové a technické dokumentaci
 • ručně opracovává a strojně obrábí dřevo, posuzuje optimální pracovní podmínky pro tesařské práce
 • orientuje se v základních ekonomických a pracovně - právních pojmech

Uplatnění absolventů

 • je připraven na výkon pracovní činnosti povolání tesař
 • po absolvování příslušné praxe na samostatné podnikání v oboru

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.