Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace k maturitním zkouškám

Termíny pro podání přihlášek k maturitní zkoušce ve školním roce 2017/2018

Přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 je nutno podat nejpozději do 1. 12. 2017. Přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 je nutno podat nejpozději do 23 . 6. 2018.   ...

více

Obchodník - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci, informace k maturitní zkoušce pro školní rok 2017/2018. Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů květen/červen 2018     Ekonomika služeb - ke stažení zde (formát doc, cca 15 kB)     Obchodní provoz - ke stažení zde (formát ...

více

Podnikání denní a dálková forma studia - informace k maturitní zkoušce pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2016/17 tyto maturitní témata z jednotlivých předmětů. Maturitní témata Ekonomika - pro PO2 a PO3D (formát doc, cca 136 kB) ...

více

Masér sportovní a rekondiční - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci,   na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2017/18 tyto maturitní témata z jednotlivých předmětů. Praktická písemná maturitní zkouška z odborných předmětů duben 2018 - ...

více

Mechanik strojů a zařízení - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci, informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro školní rok 2017/2018. Maturitní témata Strojírenství (formát doc, cca 136 kB) Maturitní témata Technologie  (formát doc, cca 136 kB)   Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke ...

více

Maturitní zkouška z cizích jazyků pro všechny obory - školní rok 2017/2018

Vážení žáci, maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:  - didaktického testu  (obsahuje dva ...

více

Maturitní zkouška z odborných předmětů pro obory Hotelnictví a Hotelový animátor, sport a výživa (62-42-M/01) - školní rok 2017/2018

Vážení žáci, na těchto stránkách si můžete přečíst informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro obor Hotelnictví a Hotelový animátor, sport a výživa pro školní rok 2017/2018. Témata maturitních práci 2017/2018 (formát DOC, cca 59 kB) Osnova maturitní práce HT  2017/2018 ...

více

Složení maturitní zkoušky ve školním roce 2017/18

Hotelnictví Státní část: Český jazyk a literatura   DT, PP, ÚZ   Cizí jazyk – AJ, FJ, NJ   DT, PP, ÚZ Profilová část: Obhajoba maturitní práce   obhajoba práce před maturitní komisí   OP gastronomické ...

více

Termíny pro podání přihlášek k maturitní zkoušce ve školním roce 2017/2018

Přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 je nutno podat nejpozději do 1. 12. 2017.

Přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 je nutno podat nejpozději do 23. 6. 2018.

 

Přihláška k maturitní zkoušce ke stažení zde.

Obchodník - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci,

informace k maturitní zkoušce pro školní rok 2017/2018.

Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů květen/červen 2018
    Ekonomika služeb - ke stažení zde (formát doc, cca 15 kB)
    Obchodní provoz - ke stažení zde (formát doc, cca 26 kB)

 

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde (format PDF, cca 199 kB)


 
Prak

Podnikání denní a dálková forma studia - informace k maturitní zkoušce pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2016/17 tyto maturitní témata z jednotlivých předmětů.

Maturitní témata Ekonomika - pro PO2 a PO3D (formát doc, cca 136 kB)

Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů květen/červen 2017

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde (format PDF, cca 270 kB)  
 

Masér sportovní a rekondiční - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci,
 
na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2017/18 tyto maturitní témata z jednotlivých předmětů.

Praktická písemná maturitní zkouška z odborných předmětů duben 2018 - ke stažení zde
Žák si vybere z několika možností v každé oblasti
a)    Postupy sportovní a klasické masáže
b)    Psychologie
c)    První pomoc
d)    Měkké techniky
e)    Hygiena masáží

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů - duben 2018
Žák předvede dva postupy vybrané z témat:

 
Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů - květen 2018
Žák si vylosuje jedno z témat:

 

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde (format PDF, cca 281 kB)

Mechanik strojů a zařízení - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci,

informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro školní rok 2017/2018.

Maturitní témata Strojírenství (formát doc, cca 136 kB)
Maturitní témata Technologie  (formát doc, cca 136 kB)

 

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde (format PDF, cca 199 kB)Praktická část maturitní zkoušky ke stažení zde (fotmát Pdf 220 kB)


Maturitní zkouška z cizích jazyků pro všechny obory - školní rok 2017/2018

Vážení žáci,


maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

 - didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení - 60 min.  a poslech 35 min.)

 - písemné práce (1 dlouhá a 1 krátká písemná práce - 60 min.)

 - ústní zkoušky ( 15 min.)

 

Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 2 : 1 : 1.

 

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné řečové dovednosti. Didaktickým testem jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány řečové dovednosti receptivní – poslech a čtení. Nad rámec řečových dovedností je v didaktickém testu ověřována jazyková kompetence. Formou písemné práce je ověřována produktivní řečová dovednost – písemný projev a ústní formou před maturitní komisí jsou ověřovány produktivní řečové dovednosti – ústní projev a interakce.

 

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen katalog) pro příslušný zkušební předmět, který naleznete na webových stránkách www.novamaturita.cz

 

Maturitní témata z cizího jazyku:

Maturitní témata pro obory  HA4, HT4, MS4, OB4, PO2, PO3D

Maturitní témata pro obor MR4

 

Za Pk cizí jazyky Michaela Uhlířová 

 

V případě nezobrazení přílohy v prohlížeči „Internet Explorer“ zvolte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox, Google Chrome).

Maturitní zkouška z odborných předmětů pro obory Hotelnictví a Hotelový animátor, sport a výživa (62-42-M/01) - školní rok 2017/2018

Vážení žáci,

na těchto stránkách si můžete přečíst informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro obor Hotelnictví a Hotelový animátor, sport a výživa pro školní rok 2017/2018.

Témata maturitních práci 2017/2018 (formát DOC, cca 59 kB)
Osnova maturitní práce HT  2017/2018 (formát DOC, cca 51 kB)
Formální úprava maturitní práce (formát DOC, cca 129 kB)

Maturitní témata AVČ, TTK - Hotelový animátor, sport a výživa (format DOC cca 38 kB)

Maturitní témata PaV - Hotelový animátor, sport a výživa (format DOC cca 31 kB)

Maturitní témata Řízení hotelu - Hotelový animátor, sport a výživa (format DOC cca 33 kB)

Maturitní témata Ekonomika, Účetnictví (format DOC cca 38 kB)
Maturitní témata Podnikání v hotelnictví (format DOC cca 33 kB)
Maturitní témata Řízení hotelu (format DOC cca 33 kB)
Maturitní témata TO, Te, PaV (format DOC cca 31 kB)

Vedoucí - oponentní práce (formát DOC cca 79 kB)

)

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde (format PDF, cca 503 kB)

 

Složení maturitní zkoušky ve školním roce 2017/18

Hotelnictví

Státní část: Český jazyk a literatura   DT, PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ, FJ, NJ   DT, PP, ÚZ
Profilová část: Obhajoba maturitní práce   obhajoba práce před maturitní komisí
  OP gastronomické (TO, Te, PaV, ŘH)   ÚZ
  OP ekonomické (E, ÚČ, PH)   ÚZ
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ, FJ, NJ   ÚZ

 

Hotelnictví - Hotelový animátor, sport a výživa

 

Státní část: Český jazyk a literatura   DT, PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ, FJ, NJ   DT, PP, ÚZ
Profilová část: Obhajoba maturitní práce   obhajoba práce před maturitní komisí
  OP animační (TTK, PAČ, AVČ, PaV, ŘH)   ÚZ
  OP ekonomické (E, ÚČ, PH)   ÚZ
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ, FJ, NJ ÚZ

 

Obchodník

Státní část: Český jazyk a literatura   DT, PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ   DT, PP, ÚZ  nebo M    DT
Profilová část: OP – Ekonomika služeb   ÚZ
  OP – Obchodní provoz   ÚZ
  Praktická zkouška z OP   písemná, praktická, obhajoba SOČ
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ ÚZ
  Matematika

DT

 

Mechanik strojů a zařízení

Státní část: Český jazyk a literatura   DT, PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ   DT, PP, ÚZ    nebo M    DT
Profilová část: OP – Strojnictví   ÚZ
  OP – Technologie   ÚZ
  Praktická zkouška z OP   praktická zkouška, obhajoba práce
Dobrovolná: Cizí jazyk (AJ) nebo M  

 

 

Masér sportovní a rekndiční

 

Státní část: Český jazyk a literatura   DT, PP, ÚZ
  M/Cizí jazyk – AJ   M - DT/DT, PP, ÚZ 
Profilová část: Praktická zkouška z OP   písemná a praktická část
 

Teoretická zkouška z OP

(TMa, SOMA)

 ÚZ

 

 Podnikání – denní i dálková forma

Státní část: Český jazyk a literatura   DT, PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ, RJ, NJ   DT, PP, ÚZ  nebo M    DT
Profilová část: OP – Ekonomika a Marketing   ÚZ
  Praktická zkouška z OP   písemná zkouška z E, ÚČ, PRV

 

Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka

 

§19a vyhlášky 177/2009 Sb.

 

(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.

(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.