Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace k maturitním zkouškám

Informace o náhradní a opravné maturitní zkoušce – září 2018

Základní informace pro žáky k písemným maturitním zkouškám (MZ) společné části Od 3. až 7. 9. 2018 - didaktický test a písemné práce společné části MZ se uskuteční v určené spádové střední škole. Bližší informace obdrží žáci od vedení spádové školy na svůj kontaktní E-mail.   ...

více

Termíny pro podání přihlášek k maturitní zkoušce ve školním roce 2017/2018

Přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 je nutno podat nejpozději do 1. 12. 2017. Přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 je nutno podat nejpozději do 23 . 6. 2018.   ...

více

Obchodník - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci, informace k maturitní zkoušce pro školní rok 2017/2018. Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů květen/červen 2018     Ekonomika služeb - ke stažení zde (formát doc, cca 15 kB)     Obchodní provoz - ke stažení zde (formát ...

více

Podnikání denní a dálková forma studia - informace k maturitní zkoušce pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2016/17 tyto maturitní témata z jednotlivých předmětů. Maturitní témata Ekonomika - pro PO2 a PO3D (formát doc, cca 136 kB) ...

více

Masér sportovní a rekondiční - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci,   na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2017/18 tyto maturitní témata z jednotlivých předmětů. Praktická písemná maturitní zkouška z odborných předmětů duben 2018 - ...

více

Mechanik strojů a zařízení - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci, informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro školní rok 2017/2018. Maturitní témata Strojírenství (formát doc, cca 136 kB) Maturitní témata Technologie  (formát doc, cca 136 kB)   Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke ...

více

Maturitní zkouška z cizích jazyků pro všechny obory - školní rok 2017/2018

Vážení žáci, maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:  - didaktického testu  (obsahuje dva ...

více

Maturitní zkouška z odborných předmětů pro obory Hotelnictví a Hotelový animátor, sport a výživa (62-42-M/01) - školní rok 2017/2018

Vážení žáci, na těchto stránkách si můžete přečíst informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro obor Hotelnictví a Hotelový animátor, sport a výživa pro školní rok 2017/2018. Témata maturitních práci 2017/2018 (formát DOC, cca 59 kB) Osnova maturitní práce HT  2017/2018 ...

více

Informace o náhradní a opravné maturitní zkoušce – září 2018

Základní informace pro žáky k písemným maturitním zkouškám (MZ) společné části

Od 3. až 7. 9. 2018

- didaktický test a písemné práce společné části MZ se uskuteční v určené spádové střední škole. Bližší informace obdrží žáci od vedení spádové školy na svůj kontaktní E-mail.

 

Opravná a náhradní MZ oborů Hotelnictví a Podnikání těchto termínech:
12. 9. 2018
- ústní část MZ (ústní zkouška společné částí a profilové předměty) proběhne v prostorách VOŠ a SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné. Zahájení v 7:30 hod. - učebně 511.

 

Opravná a náhradní MZ oborů Masér sportovní a rekondiční proběhne v těchto termínech:

14. 9. 2018

- ústní část MZ (Čj, AJ a profilové předměty) proběhne v prostorách VOŠ a SŠ DAKOL v Havířově. Zahájení 7:30 učebna C16.

Termíny pro podání přihlášek k maturitní zkoušce ve školním roce 2017/2018

Přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 je nutno podat nejpozději do 1. 12. 2017.

Přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 je nutno podat nejpozději do 23. 6. 2018.

 

Přihláška k maturitní zkoušce ke stažení zde.

Obchodník - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci,

informace k maturitní zkoušce pro školní rok 2017/2018.

Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů květen/červen 2018
    Ekonomika služeb - ke stažení zde (formát doc, cca 15 kB)
    Obchodní provoz - ke stažení zde (formát doc, cca 26 kB)

 

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde (format PDF, cca 199 kB)


 
Prak

Podnikání denní a dálková forma studia - informace k maturitní zkoušce pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2016/17 tyto maturitní témata z jednotlivých předmětů.

Maturitní témata Ekonomika - pro PO2 a PO3D (formát doc, cca 136 kB)

Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů květen/červen 2017

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde (format PDF, cca 270 kB)  
 

Masér sportovní a rekondiční - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci,
 
na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2017/18 tyto maturitní témata z jednotlivých předmětů.

Praktická písemná maturitní zkouška z odborných předmětů duben 2018 - ke stažení zde
Žák si vybere z několika možností v každé oblasti
a)    Postupy sportovní a klasické masáže
b)    Psychologie
c)    První pomoc
d)    Měkké techniky
e)    Hygiena masáží

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů - duben 2018
Žák předvede dva postupy vybrané z témat:

 
Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů - květen 2018
Žák si vylosuje jedno z témat:

 

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde (format PDF, cca 281 kB)

Mechanik strojů a zařízení - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci,

informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro školní rok 2017/2018.

Maturitní témata Strojírenství (formát doc, cca 136 kB)
Maturitní témata Technologie  (formát doc, cca 136 kB)

 

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde (format PDF, cca 199 kB)Praktická část maturitní zkoušky ke stažení zde (fotmát Pdf 220 kB)


Maturitní zkouška z cizích jazyků pro všechny obory - školní rok 2017/2018

Vážení žáci,


maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

 - didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení - 60 min.  a poslech 35 min.)

 - písemné práce (1 dlouhá a 1 krátká písemná práce - 60 min.)

 - ústní zkoušky ( 15 min.)

 

Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 2 : 1 : 1.

 

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné řečové dovednosti. Didaktickým testem jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány řečové dovednosti receptivní – poslech a čtení. Nad rámec řečových dovedností je v didaktickém testu ověřována jazyková kompetence. Formou písemné práce je ověřována produktivní řečová dovednost – písemný projev a ústní formou před maturitní komisí jsou ověřovány produktivní řečové dovednosti – ústní projev a interakce.

 

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen katalog) pro příslušný zkušební předmět, který naleznete na webových stránkách www.novamaturita.cz

 

Maturitní témata z cizího jazyku:

Maturitní témata pro obory  HA4, HT4, MS4, OB4, PO2, PO3D

Maturitní témata pro obor MR4

 

Za Pk cizí jazyky Michaela Uhlířová 

 

V případě nezobrazení přílohy v prohlížeči „Internet Explorer“ zvolte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox, Google Chrome).

Maturitní zkouška z odborných předmětů pro obory Hotelnictví a Hotelový animátor, sport a výživa (62-42-M/01) - školní rok 2017/2018

Vážení žáci,

na těchto stránkách si můžete přečíst informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro obor Hotelnictví a Hotelový animátor, sport a výživa pro školní rok 2017/2018.

Témata maturitních práci 2017/2018 (formát DOC, cca 59 kB)
Osnova maturitní práce HT  2017/2018 (formát DOC, cca 51 kB)
Formální úprava maturitní práce (formát DOC, cca 129 kB)

Maturitní témata AVČ, TTK - Hotelový animátor, sport a výživa (format DOC cca 38 kB)

Maturitní témata PaV - Hotelový animátor, sport a výživa (format DOC cca 31 kB)

Maturitní témata Řízení hotelu - Hotelový animátor, sport a výživa (format DOC cca 33 kB)

Maturitní témata Ekonomika, Účetnictví (format DOC cca 38 kB)
Maturitní témata Podnikání v hotelnictví (format DOC cca 33 kB)
Maturitní témata Řízení hotelu (format DOC cca 33 kB)
Maturitní témata TO, Te, PaV (format DOC cca 31 kB)

Vedoucí - oponentní práce (formát DOC cca 79 kB)

)

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde (format PDF, cca 503 kB)