Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace k maturitním zkouškám

Informace o náhradní a opravné maturitní zkoušce – září 2019

Základní informace pro žáky k písemným maturitním zkouškám (MZ) společné části Od 2. 9. 2019 od 12:00 hodin do 6. 9. 2019 - didaktický test a písemné práce společné části MZ se uskuteční v určené spádové střední škole. Bližší informace obdrží žáci od vedení spádové školy na svůj ...

více

Informace k MZ

V rámci vyhodnocování nových forem pedagogické práce jsou vždy v září neúspěšní absolventi upozorněni na možnost využívat i nadále podpory školy těmito formami: 1. Individuální  intervence v konzultačních hodinách vyučujících 2. Doučování 3. Náslechy v hodinách 4. Učební opory Zájemci ...

více

Termíny maturitních zkoušek (MZ)ve školním roce 2018/2019

Společná část: 10. dubna 2019 ČJL/PP          12:30 - 14:30 hodin        11. dubna 2019 AJ/PP 08:00 - 09:20 hodin   NJ/PP 10:00 - 11:20 hodin   FJ/PP 12:30 - 13:50 hodin   RJ/PP 12:30 - 13:50 hodin ...

více

Sociální činnost - maturitní zkouška z odborných předmětů pro školní rok 2018/2019

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2018/19 tyto maturitní témata.   OKRUHY PRO PRAKTICKOU MATURITNÍ ZKOUŠKU – termín MZ 24. 4. 2019 1. Péče o klienty v ...

více

Masér sportovní a rekondiční - maturitní zkouška z odborných předmětů pro školní rok 2018/2019

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2018/19 tyto maturitní témata.   Praktická písemná maturitní zkouška z odborných předmětů Žák si vybere z několika možností ...

více

Podnikání - dálková forma studia - informace k maturitní zkoušce pro školní rok 2018/2019

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2018/19 tyto maturitní témata. Maturitní témata Ekonomika a Marketing - pro stažení zde (formát doc, cca 136 kB)   ...

více

Obchodník - maturitní zkouška z odborných předmětů pro školní rok 2018/2019

Vážení žáci, informace k maturitní zkoušce pro školní rok 2018/2019.   Ekonomika služeb - ke stažení zde (formát doc, cca 15 kB) Obchodní provoz - ke stažení zde (formát doc, cca 26 kB)   Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde (format PDF, ...

více

Mechanik strojů a zařízení - maturitní zkouška z odborných předmětů pro školní rok 2018/2019

Vážení žáci, informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro školní rok 2018/2019. Maturitní témata Strojírenství (formát doc, cca 136 kB) Maturitní témata Technologie (formát doc, cca 136 kB)   Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde ...

více

Informace o náhradní a opravné maturitní zkoušce – září 2019

Základní informace pro žáky k písemným maturitním zkouškám (MZ) společné části

Od 2. 9. 2019 od 12:00 hodin do 6. 9. 2019

- didaktický test a písemné práce společné části MZ se uskuteční v určené spádové střední škole. Bližší informace obdrží žáci od vedení spádové školy na svůj kontaktní E-mail.

 

Opravná a náhradní MZ oboru Podnikání v tomto termínu:
12. 9. 2019
- ústní část MZ (ústní zkouška společné částí a profilové předměty) proběhne v prostorách VOŠ a SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné. Zahájení v 7:30 hod. - učebně 511.

 

Informace k MZ

V rámci vyhodnocování nových forem pedagogické práce jsou vždy v září neúspěšní absolventi upozorněni na možnost využívat i nadále podpory školy těmito formami:


1. Individuální  intervence v konzultačních hodinách vyučujících
2. Doučování
3. Náslechy v hodinách
4. Učební opory


Zájemci se mohou účastnit těchto aktivit po dohodě se zástupci ředitele - Mgr. Jaroslavem Kolarzem pro pracoviště Petrovice u Karviné a Ing. Romanem Ochodkem pro pracoviště Havířov.

Termíny maturitních zkoušek (MZ)ve školním roce 2018/2019

Společná část:

10. dubna 2019 ČJL/PP          12:30 - 14:30 hodin 
     
11. dubna 2019 AJ/PP 08:00 - 09:20 hodin
  NJ/PP 10:00 - 11:20 hodin
  FJ/PP 12:30 - 13:50 hodin
  RJ/PP 12:30 - 13:50 hodin
     
2. května 2019 M/DT 08:00 - 10:20 hodin
  AJ/DT 13:00 - 15:10 hodin
     
3. května 2019 ČJL/DT 08:00 - 09:35 hodin
  NJ/DT 11:20 - 13:30 hodin
  FJ/DT 14:00 - 16:10 hodin
  RJ/DT 14:00 - 16:10 hodin

 

Profilová část:

Hotelnictví

20. května 2019 Obhajoba maturitní práce     
21. - 22. května 2019     ČJL; CJ; OP - Ekonomika; OP - Gastro

 

Mechanik strojů a zařízení

23. - 25. dubna 2019      Praktická zkouška
20. května 2019 ČJL; CJ; Strojnictví; Technologie

 

Obchodník

23. května 2019             ČJL; Obchodní provoz; Ekonomika služeb

 

Podnikání - dálková forma

16. dubna 2019             Praktická zkouška                                  
23. - 24. května 2019 ČJL; CJ; Ekonomika a marketing

 

Masér

24. dubna 2019            Písemná část MZ              
25. - 26. dubna 2019 Praktická část MZ
20. - 22. května 2019 ČJL; CJ; OP - SOMA, TMa

 

Sociální činnost

24. dubna 2019            Praktická část MZ (písemná)                   
22. května 2019 ČJL; CJ; OP - SpČ, PaG

Sociální činnost - maturitní zkouška z odborných předmětů pro školní rok 2018/2019

Vážení žáci,
na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2018/19 tyto maturitní témata.

 

OKRUHY PRO PRAKTICKOU MATURITNÍ ZKOUŠKU – termín MZ 24. 4. 2019

1. Péče o klienty v terminálním stádiu nemoci (Hospicová a paliativní péče)
2. Gerontologie – stáří jako fyziologický jev každého člověka.
3. Existuje mnoho druhů terapií – vedle farmakologické a operační, můžeme také léčit a aktivizovat pomocí hudby, práce, zvířat, četby apod.
4. Vliv výživy na naše zdraví, dietoterapie.

 

OKRUHY PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ - Termín MZ 22. 5. 2019

- ke stažení zde

 

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky – Sociální činnost zde

Masér sportovní a rekondiční - maturitní zkouška z odborných předmětů pro školní rok 2018/2019

Vážení žáci,
na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2018/19 tyto maturitní témata.

 

Praktická písemná maturitní zkouška z odborných předmětů

Žák si vybere z několika možností v každé oblasti
a) Postupy sportovní a klasické masáže
b) Psychologie
c) První pomoc
d) Měkké techniky
e) Hygiena masáží


Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů
Žák si vylosuje jedno z témat:
* Témáta teoretické zkoušky - Teorie masáže a Somatologie

 

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
Žák předvede dva postupy vybrané z témat:
* Témata praktické zkoušky

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky – Masér zde

Podnikání - dálková forma studia - informace k maturitní zkoušce pro školní rok 2018/2019

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2018/19 tyto maturitní témata.


Maturitní témata Ekonomika a Marketing - pro stažení zde (formát doc, cca 136 kB)

 

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky - ke stažení zde (format PDF, cca 270 kB)

Obchodník - maturitní zkouška z odborných předmětů pro školní rok 2018/2019

Vážení žáci,

informace k maturitní zkoušce pro školní rok 2018/2019.

 

Ekonomika služeb - ke stažení zde (formát doc, cca 15 kB)
Obchodní provoz - ke stažení zde (formát doc, cca 26 kB)

 

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde (format PDF, cca 199 kB)

Mechanik strojů a zařízení - maturitní zkouška z odborných předmětů pro školní rok 2018/2019

Vážení žáci,

informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro školní rok 2018/2019.

Maturitní témata Strojírenství (formát doc, cca 136 kB)
Maturitní témata Technologie (formát doc, cca 136 kB)

 

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde (format PDF, cca 199 kB)