Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

POZOR!!!

Střední odborné učiliště DAKOL,s.r.o. nabízí nový 4letý maturitní obor 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média (model L0+H). Více informací naleznete - ZDE.

 

Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2022/2023

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Metodiky ke konání závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2022/2023 Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

 

 

Závěrečné zkoušky oborů:

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (R)
66-51-H/01 Prodavač (P)
65-51-H/01 Kuchař-číšník (K)
53-41-H/01 Ošetřovatel (OŠ)
36-52-H/01 Instalatér (I)
36-67-H/01 Zedník (Z)
23-56-H/01 Obráběč kovů (O)
23-51-H/01 Strojní mechanik (S)
23-68-H/01 Mechanik opravař motorových vozidel (M)
   
66-51-E/01 Prodavačské práce (EP)
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ES)
41-52-E/01 Zahradnické práce (EH)

 

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) červen 2023 -  ŠKOLA ORLOVÁ

 

Třída Termín Písemné ZZ

Termín

Praktické ZZ

Termín

Ústní ZZ

K3,

K3D,
podle § 113d

01.06.2023

01.06.2023

01.06.2023

06.06.-09.06.2023

06.06.-09.06.2023

06.06.-09.06.2023

19.06.2023

19.06.2023

19.06.2023

S3,
S3D

01.06.2023

01.06.2023

07.06.-08.06.2023

07.06.-08.06.2023

19.06.2023

19.06.2023

OK3K

 

01.06.2023

 

05.06.2023

 

19.06.2023

 

M3

Opravná ZZ z 2022

01.06.2023

01.06.2023

06.06.2023

06.06.2023

19.06.2023

19.06.2023

I3, I3D

01.06.2023 05.06.-06.06.2023 16.06.2023

P3,

P3D,

podle § 113c

01.06.2023

01.06.2023

01.06.2023

05.06.-06.06.2023

05.06.-06.06.2023

05.06.-06.06.2023

16.06.2023

16.06.2023

16.06.2023

Z3, Z3D 01.06.2023 05.06.-06.06.2023 16.06.2023
  • Písemná část:       1. 6. 2023 od 8:00 hod., škola DAKOL Orlová.
  • Praktická část:      5. – 9. 6. 2023 provozní pracoviště, dílny a pracoviště OV dle organizačního opatření ZŘPV.
  • Ústní část:            16. - 19. 6. 2023 škola DAKOL Orlová.

                               Zahájení ústní částí:

                               S3, S3D                               8:00 hod.

                               OK3K                                   8:00 hod.

                               P3, P3D                                7:45 hod.

                               I3,I3D, Z3, Z3D                    8:00 hod.                 

                               K3, K3D, podle § 113d         8:45 hod.

                               M3                                       8:00 hod.

 

Třída

Termín

Písemná ZZ

Termín

Praktické ZZ

Termín

Ústní ZZ

EH3 01.06.2023 06.06.-07.06.2023 19.06.2023
EK3 01.06.2023 05.06.-06.06.2023 19.06.2023
EP3 01.06.2023 05.06.2023 16.06.2023
  • Písemná část:       1. 6. 2023 zahájení 8:00 hod., škola DAKOL Orlová.
  • Praktická část:     5. – 7. 6. 2023 provozní pracoviště, dílny a pracoviště OV v Orlové.
  • Ústní část:           16. a 19. 6. 2023 škola DAKOL Orlová.

 

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) červen 2023 -  ŠKOLA HAVÍŘOV

 

Datum Čas Třída Typ zkoušky Škola Místnost
1.6.2023 7:30 R3 podle § 113c písemná zkouška ZZ  Havířov C38,C39
1.6.2023 7:30 K3A písemná zkouška ZZ Havířov A24
1.6.2023 7:30 OŠ3 pisemná zkouška ZZ Havířov C46
2.6.2023 7:30 R3 praktická část ZZ Havířov B33,B32dle harmonogramu NaP
6.-7.6.2023 7:30 OŠ3 praktická část ZZ NsP/Senecura dle harmonogramu
12.-14.6.2023 7:30 K3A praktická část ZZ Jídelna Orlová dle harmonogramu
14.6.2023 7:50 R3 ústní ZZ Havířov C16/přípravna C17
15.6.2023 7:50 OŠ3 ústní ZZ Havířov C16/přípravna C17
21.6.2023 7:50 K3A ústní ZZ Havířov C16/přípravna C17