Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace o opravných a závěrčených zkouškách v prosinci 2022

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Metodiky ke konání závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2021/2022 Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

 

Termíny opravné závěrečné zkoušky (ZZ) ve škole v Orlové

KKOV   Název oboru Písemná část Praktická část Ústní část
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (MO) 05. 12. 2022 06. 12. 2022 13. 12. 2022

 

PRŮBĚH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Písemná část    5. 12. 2022 od 8:00 hod., škola DAKOL Orlová
Praktická část   6. 12. 2022 provozní pracoviště, dílny a pracoviště OV, dle organizačního opatření ZŘ PV.
Ústní část        13. 12. 2022 zahájení v 7:45 hod., škola DAKOL Orlová

 

 

Organizace opravné závěrečné zkoušky (ZZ) ve škole v Havířově

Datum Čas Třída Typ zkoušky škola Místnost
6. - 8. 12. 2022 12:00 Kč3A praktická část ZZ Orlová dle harmonogramu
14. 12. 2022 8:00 Kč3A ústní ZZ Havířov A5