Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace k závěrečným zkouškám

Informace o náhradním termínu závěrečné zkoušky pro učební obory - záři 2019

Závěrečné zkoušky (ZZ) se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších ...

více

Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2018/2019

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ...

více

Informace o opravných a závěrčených zkouškách v prosinci 2018

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ...

více

Informace k opravné závěrečné zkoušce pro učební obory - září 2018

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o   Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona ...

více

Termíny opravných závěrečných zkoušek v náhradním termínu - podzim 2018

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise ...

více

Informace o náhradním termínu závěrečné zkoušky pro učební obory - záři 2019

Závěrečné zkoušky (ZZ) se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Závěrečné zkoušky oborů:

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (RS)
66-51-H/01 Prodavač (PR)
65-51-H/01 Kuchař-číšník (KČ)
53-41-H/01 Ošetřovatel (OŠ)
36-67-H/01 Zedník (ZE)
23-51-H/01 Strojní mechanik (SM)
33-56-E/01 Truhlářské a čalounická výroba se zaměřením na truhlářské práce ve stavebnictví
41-52-E/01 Zahrdnické práce se zaměřením na květinářské a aranžérské práce

 

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) září 2019 - Havířov

 

Datum Čas Třída Typ zkoušky Škola Místnost
3. 9. 2019 8:00 Kč3A písemná zkouška ZZ Havířov C17
5. 9. 2019 8:00 RS3A,B, §113d písemná zkouška ZZ Havířov C17
5. 9. 2019 8:00 OŠ3 písemná zkouška ZZ Havířov C17
4.- 6.9. 2019 7:30 KČ3A praktická část ZZ Orlová dle harmonogramu
6. 9. 2019 7:30 RS3A,B, §113d praktická část ZZ Havířov B33
6. 9. 2019 7:30 OŠ3 praktická část ZZ NsP Havířov dle harmonogramu
13. 9. 2019 7:30 KČ3A ústní ZZ Havířov C16
13. 9. 2019 7:30

RS3A,B

§ 113d

ústní ZZ Havířov C16
13. 9. 2019 7:30 OŠ3 ústní ZZ Havířov C16

 

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) září 2019 - Orlová

 

Název oboru Třída Písemná část Praktická část Ústní část
Zedník ZE3, ZE3D 9. 9. 2019 10.-12.9.2019 19.9.2019
Prodavač PR3, PR3D 9. 9. 2019 10.-12.9.2019 19.9.2019
Strojní mechanik SM3, SM3D podle §113d 9. 9. 2019 10.-12.9.2019 19.9.2019
Zahradnické práce ZH3P 9. 9. 2019 10.-12.9.2019 19.9.2019

 

• Písemná část 9. 9. 2019 od 8:00 hod. škola DAKOL Orlová
• Praktická část 10. – 12. 9. 2019 provozní pracoviště, dílny a pracoviště OV
• Ústní část 19. 9. 2019 škola DAKOL Orlová, zahájení v 11:45

 

OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - PROSINEC
V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.

 

Termíny pro konání náhradní a opravné zkoušky na základě písemné žádosti:

Prosinec 2019 (2. – 12. 12. 2019)

 

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.


OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.

 

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

 

Termíny pro konání náhradní a opravné zkoušky na základě písemné žádosti:

Září 2019

Prosinec 2019

 

Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2018/2019

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Závěrečné zkoušky oborů:

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (RS)

        33-56-E/01

Truhlářské a čalounická výroba se zaměřením na truhlářské práce ve stavebnictví
66-51-H/01 Prodavač (PR) 41-52-E/01 Zahrdnické práce se zaměřením na květinářské a aranžérské práce
65-51-H/01 Kuchař-číšník (KČ)    
53-41-H/01 Ošetřovatel (OŠ)    
36-52-H/01 Instalatér (IN)    
36-67-H/01 Zedník (ZE)    
23-56-H/01 Obráběč kovů (OK)    
23-51-H/01 Strojní mechanik (SM)

 

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) červen 2019 - Havířov

 

Datum Čas Třída Typ zkoušky Škola Místnost
3. 6. 2019 8:00 Kč3A písemná zkouška ZZ Havířov A28
3. 6. 2019 8:00 RS3A,B, §113d písemná zkouška ZZ Havířov C38, C39
3. 6. 2019 8:00 OŠ3 písemná zkouška ZZ Havířov C46
4.- 7.6.2019 7:30 KČ3A praktická část ZZ Orlová dle harmonogramu
4.- 6.6.2019 7:30 RS3A,B, §113d praktická část ZZ Havířov dle harmonogramu
4.- 6.6.2019 7:30 OŠ3 praktická část ZZ NsP Havířov dle harmonogramu
17. 6. 2019 7:30 KČ3A ústní ZZ Havířov dle harmonogramu
17. 6. 2019 7:30

RS3A,

§ 113d

ústní ZZ Havířov dle harmonogramu
18. 6. 2019 7:30 RS3B ústní ZZ Havířov dle harmonogramu
18. 6. 2019 7:30 OŠ3 ústní ZZ Havířov dle harmonogramu

 

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) červen 2019 - Orlová

 

Název oboru Třída Písemná část Praktická část Ústní část
Kuchař číšník KČ3, KČ3D;podle § 113d 3. 6. 2019 10.-12.6.2019 19.6.2019
Zedník ZE3, ZE3D 3. 6. 2019 6.-7.6.2019 17.6.2019
Instalatér IN3, IN3D 3. 6. 2019 6.-7.6.2019 17.6.2019
Prodavač PR3, PR3D 3. 6. 2019 6.-7.6.2019 18.6.2019
Strojní mechanik SM3, SM3D podle §113d 3. 6. 2019 4.-7.6.2019 18.6.2019
Obráběč kovů OK3 3. 6. 2019 4.-7.6.2019 18.6.2019
Zahradnické práce ZH3P 3. 6. 2019 6. 6. 2019 17.6.2019
Truhlářská a čalounická výroba TT3P 3. 6. 2019 5.-6.6.2019 17.6.2019

 

• Písemná část 3. 6. 2019 od 8:00 hod. škola DAKOL Orlová
• Praktická část 4. – 12. 6. 2019 provozní pracoviště, dílny a pracoviště OV
• Ústní část 17. – 19. 6. 2019 škola DAKOL Orlová, zahájení vždy v 7:30 - 8:00 hod. Bude upřesněno před konáním zkoušek dle počtu žáků konajících ZZ.

OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.

 

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

 

Termíny pro konání náhradní a opravné zkoušky na základě písemné žádosti:

Září 2019

Prosinec 2019

 

Informace o opravných a závěrčených zkouškách v prosinci 2018

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Termíny opravné závěrečné zkoušky ve škole v Havířově

KKOV   Název oboru Třída Písemná část Praktická část Ústní část
65-51-H/01 Kuchař-číšník C17 4. 12. 2018 - -


Organizace písemných zkoušek

Datum konání: 4. 12. 2018
Čas zahájení:   8:00 hodin
Nástup žáků:   v 7:30 hod.- prezence, pokyny, poučení

Informace k opravné závěrečné zkoušce pro učební obory - září 2018

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o

 

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Termíny opravné závěrečné zkoušky (ZZ)

Název oboru Třída Písemná část Praktická část Ústní část Místo konání
Kuchař-číšník

KČ3D,

KČ3A

3.9.2018

v 11:00 hod.

4. - 6.9.2018

13.9.2018

ve 12:00 hod.

škola v Orlové
Strojní mechanik SM3

3.9.2018

v 11:00 hod.

4. - 6.9.2018

13.9.2018

ve 12:00 hod.

škola v Orlové
Prodavač PR

3.9.2018

v 11:00 hod.

4. - 6.9.2018

13.9.2018

ve 12:00 hod.

škola v Orlové

Rekondiční a sportovní masér RS 3

3.9.2018

v 7:30 hod.

4.9.2018

v 7:30 hod.

14.9.2018

v 7:30 hod.

škola v Havířově

Ošetřovatel OŠ 3

3.9.2018

v 7:30 hod

4.9.2018

NSP Havířov

14.9.2018

v 7:30 hod.

škola v Havířově

 

Průběh závěrečných zkoušek

Praktická část: 4. - 6. 9. 2018 provozní pracoviště, dílny a pracoviště OV

 

 

 

 

Termíny opravných závěrečných zkoušek v náhradním termínu - podzim 2018

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.

Termíny pro konání náhradní a opravné zkoušky na základě písemné žádosti:
Prosinec 2018 (3. – 14. 12. 2018)

 

Uchazeč Středního odborného učiliště DAKOL, s. r. o. a Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školyDAKOL, o. p.s. oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.