Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŠKOLÁCH DAKOL

28. 11. 2023 Orlová od 9:00 do 17:00 hodin

30. 11. 2023 Petrovice u Karviné od 9:00 do 17:00 hodin

05. 12. 2023 Havířov od 9:00 do 17:00 hodin

Informace o náhradním termínu závěrečné zkoušky pro učební obory - září 2023

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Metodiky ke konání závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2022/2023 Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

 

Závěrečné zkoušky oborů:

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (R)
65-51-H/01 Kuchař-číšník (K)
53-41-H/01 Ošetřovatel (OŠ)
23-68-H/01 Mechanik opravař motorových vozidel (M)
66-51-E/01 Prodavačské práce (EP)

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) září 2023 - HAVÍŘOV

Datum

Čas

Třída

Typ zkoušky

Škola

Místnost

4. 9. 2023

 10:30

Kč3A

písemná zkouška ZZ

Havířov

C17

4. 9. 2023

 10:30

RS3

písemná zkouška ZZ

Havířov

C17

4. 9. 2023

 10:30

OŠ3

písemná zkouška ZZ

Havířov

C17

5.- . 9.2023

 12:00

KČ3A

praktická část ZZ

Orlová

dle harmonogramu

7. 9. 2023

 12:00

RS3

praktická část ZZ

Havířov

dle harmonogramu

5. 9. 2023

  8:00

OŠ3

praktická část ZZ

Odb. uč. C18             

dle harmonogramu

15. 9. 2023

  8:00

KČ3A

ústní ZZ

Havířov C16

dle harmonogramu

15. 9. 2023

8:00

RS3

ústní ZZ

Havířov C16

dle harmonogramu

15. 9. 2023

  8:00

OŠ3

ústní ZZ

Havířov C16

dle harmonogramu

 

Zveřejněno dne 3. 7. 2023

 

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) září 2023 - ORLOVÁ

Název oboru

Třída

Písemná část

Praktická část

Ústní část

         

Mechanik opravář motorových vozidel

MO3

11. 9. 2023

12. 9. 2023

21.9.2023

Prodavačské práce

EP3

11. 9. 2023

12. 9. 2023

20. 9.2023

 

Písemná část    - 11. 9. 2023 od 8:00 hod. škola DAKOL Orlová

Praktická část  - 12. 9. 2023 provozní pracoviště, dílny a pracoviště OV, dle organizačního opatření ZŘ PV

Ústní část         -  20. a 21. 9. 2023 škola DAKOL Orlová

 

Zahájení ústní části 20. a 21. 9. 2023 škola Orlová

M3   -  7:45 hod. škola Orlová 21. 9. 2023

EP3  -  7:45 hod. škola Orlová 20. 9. 2023

 

Zveřejněno dne 3. 7. 2023