Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace k závěrečným zkouškám

Informace o opravných a závěrčených zkouškách v prosinci 2018

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ...

více

Informace k opravné závěrečné zkoušce pro učební obory - září 2018

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o   Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona ...

více

Termíny opravných závěrečných zkoušek v náhradním termínu - podzim 2018

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise ...

více

Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2017/2018

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ...

více

Informace o opravných a závěrčených zkouškách v prosinci 2018

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Termíny opravné závěrečné zkoušky ve škole v Havířově

KKOV   Název oboru Třída Písemná část Praktická část Ústní část
65-51-H/01 Kuchař-číšník C17 4. 12. 2018 - -


Organizace písemných zkoušek

Datum konání: 4. 12. 2018
Čas zahájení:   8:00 hodin
Nástup žáků:   v 7:30 hod.- prezence, pokyny, poučení

Informace k opravné závěrečné zkoušce pro učební obory - září 2018

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o

 

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Termíny opravné závěrečné zkoušky (ZZ)

Název oboru Třída Písemná část Praktická část Ústní část Místo konání
Kuchař-číšník

KČ3D,

KČ3A

3.9.2018

v 11:00 hod.

4. - 6.9.2018

13.9.2018

ve 12:00 hod.

škola v Orlové
Strojní mechanik SM3

3.9.2018

v 11:00 hod.

4. - 6.9.2018

13.9.2018

ve 12:00 hod.

škola v Orlové
Prodavač PR

3.9.2018

v 11:00 hod.

4. - 6.9.2018

13.9.2018

ve 12:00 hod.

škola v Orlové

Rekondiční a sportovní masér RS 3

3.9.2018

v 7:30 hod.

4.9.2018

v 7:30 hod.

14.9.2018

v 7:30 hod.

škola v Havířově

Ošetřovatel OŠ 3

3.9.2018

v 7:30 hod

4.9.2018

NSP Havířov

14.9.2018

v 7:30 hod.

škola v Havířově

 

Průběh závěrečných zkoušek

Praktická část: 4. - 6. 9. 2018 provozní pracoviště, dílny a pracoviště OV

 

 

 

 

Termíny opravných závěrečných zkoušek v náhradním termínu - podzim 2018

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.

Termíny pro konání náhradní a opravné zkoušky na základě písemné žádosti:
Prosinec 2018 (3. – 14. 12. 2018)

 

Uchazeč Středního odborného učiliště DAKOL, s. r. o. a Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školyDAKOL, o. p.s. oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

 

Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2017/2018

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Závěrečné zkoušky oborů:

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (RS)

        66-51-E/01

Prodavačské práce (PD)
66-51-H/01 Prodavač (PR) 23-51-E/01 Strojírenské práce (STP)
65-51-H/01 Kuchař-číšník (KČ) 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (SPP)
53-41-H/01 Ošetřovatel (OŠ)    
36-52-H/01 Instalatér (IN)    
36-67-H/01 Zedník (ZE)    
23-56-H/01 Obráběč kovů (OK)    
23-51-H/01 Strojní mechanik (SM)

 

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) červen 2018 - Havířov

 

Datum Čas Třída Typ zkoušky Škola Místnost
4. 6. 8:00 Kč3A písemná zkouška ZZ Havířov A28
4. 6. 8:00 RS3 písemná zkouška ZZ Havířov C38, C39
4. 6. 8:00 OŠ3 písemná zkouška ZZ Havířov A48
5.-8.6. 7:30 KČ3A praktická část ZZ Orlová dle harmonogramu
5.-8.6. 7:30 RS3 praktická část ZZ Havířov dle harmonogramu
5.-8.6. 7:30 OŠ3 praktická část ZZ NsP Havířov dle harmonogram
18.6. 7:45 KČ3A ústní ZZ Havířov C16
19.6. 7:45 OŠ3 ústní ZZ Havířov C16
18.-19.6. 7:45 RS3 ústní ZZ Havířov A30

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) červen 2018 - Orlová

 

Datum Čas Třída Typ zkoušky Škola
4. 6. 8:00 Kč3,Kč3D písemná zkouška ZZ Orlová
4. 6. 8:00 ZE3, ZE3D písemná zkouška ZZ Orlová
4. 6. 8:00 IN3, IN3D písemná zkouška ZZ Orlová
4. 6. 8:00 PR3, PR3D písemná zkouška ZZ Orlová
4. 6. 8:00 SM3, SM3D písemná zkouška ZZ Orlová
4. 6. 8:00 OK3 písemná zkouška ZZ Orlová
4. 6. 8:00 SP3 písemná zkouška ZZ Orlová
4. 6. 8:00 PD3P písemná zkouška ZZ Orlová
4. 6. 8:00 ST3P písemná zkouška ZZ Orlová
5.-7.6.   KČ3, KČ3D praktická část ZZ Orlová
5.-6.6.   ZE3,ZE3D praktická část ZZ Orlová
5.-6.6.   IN3, IN3D praktická část ZZ Orlová
5.-8.6.   SM3, SM3D praktická část ZZ Orlová
6.-8.6.   OK3 praktická část ZZ Orlová
7.-8.6.   PR3, PR3D praktická část ZZ Orlová
5.6.   SP3 praktická část ZZ Orlová
6.6.   PD3P praktická část ZZ Orlová
7.-8.6.   ST3P praktická část ZZ Orlová
19.6.   KČ3, KČ3D ústní ZZ Orlová
19.6.   SM3 ústní ZZ Orlová
20.6.   ZE3, ZE3D ústní ZZ Orlová
20.6.   IN3, IN3D ústní ZZ Orlová
20.6.   PR3, PR3D ústní ZZ Orlová
21.6.   SM3D ústní ZZ Orlová
21.6.   OK3 ústní ZZ Orlová
18.6.   SP3 ústní ZZ Orlová
18.6.   PD3P ústní ZZ Orlová
19.6.   ST3P ústní ZZ Orlová
  •  Písemná část      4. 6. 2018 od 8:00 hod. škola DAKOL Orlová
  • Praktická část      5. – 8. 6. 2018 provozní pracoviště, dílny a pracoviště OV    
  • Ústní část      18. – 21. 6. 2018  škola DAKOL Orlová, zahájení vždy v 7,30 - 8:00 hod. Bude upřesněno před konáním zkoušek dle počtu žáků konajících ZZ.

 

OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY     
V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Termíny pro konání náhradní a opravné zkoušky na základě písemné žádosti:
Září 2018        (3. – 19. 9. 2018)
Prosinec 2018  (3. – 14. 12. 2018)