Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace o náhradním termínu závěrečné zkoušky pro učební obory - září 2022

Závěrečné zkoušky (ZZ) se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Metodiky ke konání závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2021/2022 Centra pro zjišťování výsledků vzdělavání (Cermat).

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) září 2022 - HAVÍŘOV

 

Datum

Čas

Třída

Typ zkoušky

Škola

Místnost

8.9.2022

  8:00

Kč3A

písemná zkouška ZZ

Havířov

C17

8.9.2022

  8:00

RS3

písemná zkouška ZZ

Havířov

C17

8.9.2022

  8:00

OŠ3

písemná zkouška ZZ

Havířov

C17

12.-14.9.2022

  7:30

KČ3A

praktická část ZZ

Orlová

dle harmonogramu

9.9.2022

  7:30

RS3

praktická část ZZ

Havířov

dle harmonogramu

12.9.2022

  7:30

OŠ3

praktická část ZZ

SeneCura

dle harmonogramu

22.9.2022

  8:00

KČ3A

ústní ZZ

Havířov

dle harmonogramu

16.9.2022

8:00

RS3

ústní ZZ

Havířov

dle harmonogramu

16.9.2022

  8:00

OŠ3

ústní ZZ

Havířov

dle harmonogramu

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) září 2022 - ORLOVÁ

 

Název oboru

Třída

Písemná část

Praktická část

Ústní část

Kuchař - číšník

KČ3

9. 9. 2022

12.-14.9.2022

22.9.2022

Mechanik opravář motorových vozidel

MO3

9. 9. 2022

12.-14.9.2022

22.9.2022

Instalatér

IN3D

9. 9. 2022

12.-14.9.2022

22.9.2022

 

Písemná část 9. 9. 2022 od 8:00 hod. škola DAKOL Orlová

Praktická část 12. – 14. 9. 2022 provozní pracoviště, dílny a pracoviště OV, dle organizačního opatření ZŘ PV

Ústní část 22. 9. 2022 škola DAKOL Orlová

 

Zahájení ústní části:

 

KČ3 7:45 hod. škola Havířov

MO3 7:45 hod. škola Orlová

IN3D 7:45 hod. škola Orlová