Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Školní poradenské pracoviště

Logo Eruditus

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) škol DAKOL poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům nebo zákonným zástupcům, ale i pedagogům. Hlavním cílem ŠPP je zkvalitnění péče o žáky naší školy a posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy. ŠPP vzniklo v rámci projektu Spolupráce na všech frontách.

 

ŠPP tvoří tým odborníků, který je připraven zodpovědět dotazy spojené se studijními i osobními problémy žáků, ale i dotazy související s rozhodováním o budoucím zaměstnání žáků či možnostech dalšího vzdělávání. Důraz je kladen na dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků (diskrétnost, ochrana osobních údajů).

 

Služby Školního poradenského pracoviště - více zde.

Kontaktní formulář Školního poradenského pracoviště

Zadejte kontrolní kód: 38