Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

3letý učební obor "H" Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. nabízí absolventům základních škol tříletý učební obor ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu.

Mechanik opravář motorových vozidel

 

 


Základní údaje

Název oboru: Mechanik opravář motorových vozidel Kód studia: 23-68-H/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí: ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost Způsob ukončení:  závěrečná zkouška s vydáním výučního ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.

více

Bonus

možnost získání řidičského průkazu skupiny „B“ ZDARMA svářečský průkaz za zvýhodněnou cenu praxe v renomovaných firmách  

více

Obor je zaměřen na

přípravu odborníků k provádění oprav silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků provádění kontrol a oprav jejich jednotlivých částí, provádění montážních a demontážních prací obsluhu základních diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí ...

více

Absolvent ovládá

opravy, montáže, demontáže, údržbu a servisní činnosti u silničních motorových vozidel různých značek a typů nacházet závady, odhalovat jejich příčiny, opravovat a seřizovat jednotlivé součásti motorových vozidel obsluhovat diagnostická zařízení pro kontrolu technického stavu ...

více

Uplatnění absolventů

v autoservisech, v dílnách velkých dopravních, zemědělských aj. firem, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí apod. ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel jako řidič mezinárodní a vnitrostátní přepravy, při obsluze ...

více

Možnost dalšího vzdělávání

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.

více

Základní údaje

Název oboru: Mechanik opravář motorových vozidel
Kód studia: 23-68-H/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí: ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost
Způsob ukončení:  závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
Místo výuky: Orlová nově od školního roku 2017/2018

 

 Školní vzdělávací program Mechanik opravář motorových vozidel pro žáky 1. ročníku  ke stažení zde. (formát PDF, cca 1856kB)

Školné

Žáci neplatí školné.

Bonus

 • možnost získání řidičského průkazu skupiny „B“ ZDARMA
 • svářečský průkaz za zvýhodněnou cenu
 • praxe v renomovaných firmách

 

Obor je zaměřen na

 • přípravu odborníků k provádění oprav silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků
 • provádění kontrol a oprav jejich jednotlivých částí, provádění montážních a demontážních prací
 • obsluhu základních diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí
 • příravu k získání řidičského oprávnění skupiny B, C.

 

Absolvent ovládá

 • opravy, montáže, demontáže, údržbu a servisní činnosti u silničních motorových vozidel různých značek a typů
 • nacházet závady, odhalovat jejich příčiny, opravovat a seřizovat jednotlivé součásti motorových vozidel
 • obsluhovat diagnostická zařízení pro kontrolu technického stavu motorových vozidel a jejich částí a samostatně obsluhovat jejich pomocná zařízení
 • základní úkony při ručním zpracování kovů a vybraných nekovových materiálů a základní technologické úkony z oblasti strojního obrábění

 

Uplatnění absolventů

 • v autoservisech, v dílnách velkých dopravních, zemědělských aj. firem, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí apod.
 • ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel
 • jako řidič mezinárodní a vnitrostátní přepravy, při obsluze diagnostických zařízení, v autosalonech apod.

 

Možnost dalšího vzdělávání

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.