Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

3letý učební obor "E" Strojírenské práce

Pro uchazeče nabízíme méně náročný učební obor, který je zaměřen více na praktickou výuku. Výstupem je výuční list. Jedná se o obor pro žáky se speciálními vzdělávácími potřebami. Pro přijetí do tohoto oboru musí žák doložit odborný posudek z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo ze speciálně pedagogického centra (SPC).

Strojírenské práce

 

 


Základní údaje

Název oboru: Strojírenské práce Kód studia: 23-51-E/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí:   splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.    

více

Bonus

řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu

více

Obor je zaměřen na

ruční zpracování kovů – měření, rýsování, řezání, pilování, ohýbání, stříhání a sekání sestavování a spojování jednotlivých strojních součástí a celků čtení technických výkresů obsluha základních strojů pro strojní obrábění kovů – vrtačky, pily zvládnutí ...

více

Absolvent ovládá

základní montážní a údržbářské práce ve strojírenství a službách jednoduché operace obsluhy obráběcího stroje výrobu a montáž podle technických náčrtků a schémat čtení jednoduchých výrobních a montážních výkresů, používání technických norem a tabulek volbu pracovního a ...

více

Uplatnění absolventů

ve strojírenství i stavebnictví  

více

Základní údaje

Název oboru: Strojírenské práce
Kód studia: 23-51-E/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí: 

splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti, doporučení školského poradenského zařízení o zařazení uchazeče do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Místo výuky: Orlová

 

 

ŠVP Strojírenské práce platné od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde  (formát PDF, cca 500 kB)  

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

 

 

Školné

Žáci neplatí školné.

 

 

Bonus

 • řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu

Obor je zaměřen na

 • ruční zpracování kovů – měření, rýsování, řezání, pilování, ohýbání, stříhání a sekání
 • sestavování a spojování jednotlivých strojních součástí a celků
 • čtení technických výkresů
 • obsluha základních strojů pro strojní obrábění kovů – vrtačky, pily
 • zvládnutí základní údržby vodovodních řádů, armatur a bytového fondu

Absolvent ovládá

 • základní montážní a údržbářské práce ve strojírenství a službách
 • jednoduché operace obsluhy obráběcího stroje
 • výrobu a montáž podle technických náčrtků a schémat
 • čtení jednoduchých výrobních a montážních výkresů, používání technických norem a tabulek
 • volbu pracovního a upínacího nářadí
 • jednoduché montážní práce

Uplatnění absolventů

 • ve strojírenství i stavebnictví