Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

3letý učební obor "H" Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. nabízí absolventům základních škol tříletý učební obor ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu.

Mechanik opravář motorových vozidel

 

 


Základní údaje

Název oboru: Mechanik opravář motorových vozidel Kód studia: 23-68-H/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí: ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost Způsob ukončení:  závěrečná zkouška s vydáním výučního ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.

více

Bonus

Prospěchové stipendium dle studijních výsledků Možnost získání řidičského průkazu skupiny „B“ za zvýhodněnou cenu Možnost získání svářečského průkazu za zvýhodněnou cenu    

více

Obor je zaměřen na

přípravu odborníků k provádění oprav silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků provádění kontrol a oprav jejich jednotlivých částí, provádění montážních a demontážních prací obsluhu základních diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí ...

více

Absolvent ovládá

opravy, montáže, demontáže, údržbu a servisní činnosti u silničních motorových vozidel různých značek a typů nacházet závady, odhalovat jejich příčiny, opravovat a seřizovat jednotlivé součásti motorových vozidel obsluhovat diagnostická zařízení pro kontrolu technického stavu ...

více

Uplatnění absolventů

v autoservisech, v dílnách velkých dopravních, zemědělských aj. firem, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí apod. ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel jako řidič mezinárodní a vnitrostátní přepravy, při obsluze ...

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.    

více

Základní údaje

Název oboru: Mechanik opravář motorových vozidel
Kód studia: 23-68-H/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí: ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost
Způsob ukončení:  závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
Místo výuky: Orlová nově od školního roku 2017/2018

 

 Školní vzdělávací program Mechanik opravář motorových vozidel ke stažení zde. (formát PDF, cca 1856kB)

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

Školné

Žáci neplatí školné.

Bonus

 • Prospěchové stipendium dle studijních výsledků
 • Možnost získání řidičského průkazu skupiny „B“ za zvýhodněnou cenu
 • Možnost získání svářečského průkazu za zvýhodněnou cenu

 

 

Obor je zaměřen na

 • přípravu odborníků k provádění oprav silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků
 • provádění kontrol a oprav jejich jednotlivých částí, provádění montážních a demontážních prací
 • obsluhu základních diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí
  přípravu k získání řidičského oprávnění skupiny B, C.

Absolvent ovládá

 • opravy, montáže, demontáže, údržbu a servisní činnosti u silničních motorových vozidel různých značek a typů
 • nacházet závady, odhalovat jejich příčiny, opravovat a seřizovat jednotlivé součásti motorových vozidel
 • obsluhovat diagnostická zařízení pro kontrolu technického stavu motorových vozidel a jejich částí a samostatně obsluhovat jejich pomocná zařízení
 • základní úkony při ručním zpracování kovů a vybraných nekovových materiálů a základní technologické úkony z oblasti strojního obrábění

Uplatnění absolventů

 • v autoservisech, v dílnách velkých dopravních, zemědělských aj. firem, ale také např. ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí apod.
 • ve výrobních závodech při montáži, seřizování a kontrole vyráběných vozidel
 • jako řidič mezinárodní a vnitrostátní přepravy, při obsluze diagnostických zařízení, v autosalonech apod.

 

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.