Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

3letý učební obor "H" Ošetřovatel

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. nabízí absolventům základních škol tříletý učební obor ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu.

Ošetřovatel

 

 


Základní údaje

Název oboru: Ošetřovatel Kód studia: 53-41-H/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí:   splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.      

více

Bonus

řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu

více

Obor je zaměřen na

osvojení vědomostí a dovedností potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci ošetřovatelské péče pod dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta činnosti zaměřené na uspokojování biologických, psychických i sociálních potřeb pacientů související ...

více

Absolvent ovládá

komplexní hygienickou péči o pacienta a úpravu lůžka rozdělování a podávání stravy sledování stavu nemocných, příznaků nemoci měření a záznam fyziologických funkcí manipulaci s materiálem a přípravu různých pomůcek podle potřeby pracoviště komunikaci ...

více

Uplatnění absolventů

v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, např. v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, ...

více

Možnost dalšího vzdělávání

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.

více

Základní údaje

Název oboru: Ošetřovatel
Kód studia: 53-41-H/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti
Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Místo výuky: Havířov

 

ŠVP Ošetřovatel platný od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde (formát PDF, cca 2700 kB)

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

 

Školné

Žáci neplatí školné.

 

 

 

Bonus

 • řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu

Obor je zaměřen na

 • osvojení vědomostí a dovedností potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci ošetřovatelské péče pod dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta
 • činnosti zaměřené na uspokojování biologických, psychických i sociálních potřeb pacientů související se změnou jejich zdravotního stavu
 • komunikaci v jednom cizím jazyku
 • odborné stáže v nemocnicích 

Absolvent ovládá

 • komplexní hygienickou péči o pacienta a úpravu lůžka
 • rozdělování a podávání stravy
 • sledování stavu nemocných, příznaků nemoci
 • měření a záznam fyziologických funkcí
 • manipulaci s materiálem a přípravu různých pomůcek podle potřeby pracoviště
 • komunikaci s nemocnými
 • asistenci u ošetřovatelských a léčebných výkonů
 • kontrolu a uložení léčivých přípravků a zdravotnického materiálu

Uplatnění absolventů

 • v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, např. v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech
 • v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče
 • ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory, atd.

Možnost dalšího vzdělávání

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.