Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

3letý učební obor "H" Rekondiční a sportovní masér

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. nabízí absolventům základních škol tříletý učební obor ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu.

Rekondiční a sportovní masér

 

 


Uplatnění absolventů

ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti rehabilitačních služeb v soukromém sektoru jako podnikatel v masážních, rekondičních a regeneračních službách

více

Základní údaje

Název oboru: Rekondiční a sportovní masér Kód studia: 69-53-H/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí:   splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.      

více

Bonus

  řidičsky průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu možnost získání osvědčení "Základy první pomoci"      

více

Obor je zaměřen na

výkon sportovní a rekondiční masérské praxe aktivní užívání zvoleného cizího jazyka výkon základních administrativních, sekretářských, správních a organizačně-provozních činností souvisejících s obchodně podnikatelskou praxí

více

Absolvent ovládá

klasické a sportovní masáže volba vhodného druhu masáže dle potřeb klienta základy orientálních masážních technik a terapeutických ošetření profesní komunikaci s klientem základy anatomie, rekondičních a regeneračních cvičení správné masážní postupy ...

více

Uplatnění absolventů

ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti rehabilitačních služeb v soukromém sektoru jako podnikatel v masážních, rekondičních a regeneračních službách

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.  

více

Uplatnění absolventů

 • ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti rehabilitačních služeb
 • v soukromém sektoru jako podnikatel v masážních, rekondičních a regeneračních službách

Základní údaje

Název oboru: Rekondiční a sportovní masér
Kód studia: 69-53-H/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti
Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
Místo výuky: Havířov

 

ŠVP Rekondiční a sportovní masér platný od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

Školné

Žáci neplatí školné.

 

 

 

Bonus

 

 • řidičsky průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu
 • možnost získání osvědčení "Základy první pomoci"

 

 

 

Obor je zaměřen na

 • výkon sportovní a rekondiční masérské praxe
 • aktivní užívání zvoleného cizího jazyka
 • výkon základních administrativních, sekretářských, správních a organizačně-provozních činností souvisejících s obchodně podnikatelskou praxí

Absolvent ovládá

 • klasické a sportovní masáže
 • volba vhodného druhu masáže dle potřeb klienta
 • základy orientálních masážních technik a terapeutických ošetření
 • profesní komunikaci s klientem
 • základy anatomie, rekondičních a regeneračních cvičení
 • správné masážní postupy
 • základní podnikatelsko-ekonomické znalosti a orientací v účetních dokumentech
 • práci s počítačem
 • vedení obchodní korespondence a základní znalostí právního rámce oboru

Uplatnění absolventů

 • ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti rehabilitačních služeb
 • v soukromém sektoru jako podnikatel v masážních, rekondičních a regeneračních službách

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.