Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

4 letý studijní obor: Reprodukční grafik pro média

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. nabízí absolventům základních škol čtyřletý obor s maturitou:

Reprodukční grafik pro média


Základní údaje

Název oboru: Reprodukční grafik pro média (model L0 + H) Kód studia: 34-53-L/01 Délka přípravy:  4 roky Určení: chlapci/dívky  Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení ...

více

Školné

Školné 1 250,- Kč měsíčně. V případě uhrazení ročního školného jednorázově - sleva ve výši 10 % z roční výše školného. V případě uhrazení školného v pololetních splátkách - sleva ve výši 5 % z roční výše školného. Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady ...

více

Bonus

stipendium dle studijních výsledků řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněných podmínek

více

Obor je zaměřen na

ovládání polygrafické techniky a technologií, přípravu a zpracování výrobků zpracování rukopisů, sazby textů, tvoření výtvarných návrhů a obrazových podkladů reprodukce obrázkových předloh a montáže prostřednictvím počítačové techniky použití vhodných výrazových prostředků, ...

více

Absolvent ovládá

nejrůznější grafické programové vybavení: Adobe CS4 (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional), CorelDRAW a další technologickou přípravu textových a obrazových podkladů, tvorba webdesignu vytvářet vhodný design výrobků (např. letáků, oznámení, knih, novin a časopisů) ...

více

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se mohou uplatnit jako produkční při výrobě časopisů, knih a reklamních materiálů, v pozici vedoucích ve středně velké tiskárně. Dále ve vydavatelstvích, nakladatelstvích, reklamních agenturách, grafických ateliérech případně v oblasti webdesignu.

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi pokračovat ve studiu na vysokých školách v polygrafických oborech, případně na vyšších odborných školách v oborech grafického zpracování tiskovin.

více

Základní údaje

Název oboru:

Reprodukční grafik pro média (model L0 + H)

Kód studia:

34-53-L/01

Délka přípravy:  4 roky
Určení: chlapci/dívky 
Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti
Způsob ukončení: maturitní zkouška (ve 4. ročníku) a závěrečná zkouška (ve 3. ročníku)
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
Místo výuky: Havířov

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) Reprodukční grafik pro média platnýod 1.9.2023 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde.

 

Učební plán pro Reprodukční grafik pro média - ke stažení zde

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

 

Školné

Školné 1 250,- Kč měsíčně.

V případě uhrazení ročního školného jednorázově - sleva ve výši 10 % z roční výše školného.

V případě uhrazení školného v pololetních splátkách - sleva ve výši 5 % z roční výše školného.

Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od 1. 9. následujícího školního roku.

 

Bonus

 • stipendium dle studijních výsledků
 • řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněných podmínek

Obor je zaměřen na

 • ovládání polygrafické techniky a technologií, přípravu a zpracování výrobků
 • zpracování rukopisů, sazby textů, tvoření výtvarných návrhů a obrazových podkladů
 • reprodukce obrázkových předloh a montáže prostřednictvím počítačové techniky
 • použití vhodných výrazových prostředků, materiálů, textů, grafického designu
 • grafickou úpravu tiskovin a webdesign, estetické principy
 • přenos a šíření textových a obrázkových informací, orientaci ve výtvarných grafických technikách, výrazových možnostech barev a světla

Absolvent ovládá

 • nejrůznější grafické programové vybavení: Adobe CS4 (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional), CorelDRAW a další
 • technologickou přípravu textových a obrazových podkladů, tvorba webdesignu
 • vytvářet vhodný design výrobků (např. letáků, oznámení, knih, novin a časopisů)
 • základní principy tisku, speciální polygrafické techniky a grafickou úpravu tiskovin
 • kreativní přístup při přípravě tiskovin

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se mohou uplatnit jako produkční při výrobě časopisů, knih a reklamních materiálů, v pozici vedoucích ve středně velké tiskárně. Dále ve vydavatelstvích, nakladatelstvích, reklamních agenturách, grafických ateliérech případně v oblasti webdesignu.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi pokračovat ve studiu na vysokých školách v polygrafických oborech, případně na vyšších odborných školách v oborech grafického zpracování tiskovin.