Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

4letý studijní obor: Sociální činnost

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL,o.p.s. nabízí absolventům základních škol čtyřletý obor s maturitou:

Sociální činnost

 

 


Základní údaje

Název oboru: Sociální činnost Kód studia: 75-41-M/01 Délka přípravy:  4 roky Určení: chlapci/dívky  Podmínky přijetí: ukončení 9. ročníku ZŠ a zdravotní způsobilost  Způsob ukončení: maturitní zkouška ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.

více

Bonus

zvýhodněné stipendium dle studijních výsledků řidičský průkaz skupiny B za zvýhodněných podmínek

více

Obor je zaměřen na

osvojení znalostí o systému sociálních služeb a jejich poskytování činnosti směřující k uspokojování biologických, psychických i sociálních potřeb pacientů souvisejících se změnou jejich zdravotního stavu absolvování odborných stáží

více

Absolvent ovládá

zabezpečování nezbytné péče o klienty s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických aj. schopností a potřeb) zabezpečování styku klientů s institucemi a úřady k vyřizování nezbytné ...

více

Uplatnění absolventů

v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, např.: v nemocnicích, ošetřovatelských centrech nebo terénních službách v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče a v managementu sociálních služeb ...

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na naší Vyšší odborné škole DAKOL se slevou na školném nebo na vysoké škole za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol.

více

Základní údaje

Název oboru: Sociální činnost

Kód studia:

75-41-M/01
Délka přípravy:  4 roky
Určení: chlapci/dívky 
Podmínky přijetí: ukončení 9. ročníku ZŠ a zdravotní způsobilost 
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou
Název školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Místo výuky: Havířov

 

Školní vzdělávací program Sociální činnost ke stažení zde (formát PDF, cca 730 kB)

Školné

Žáci neplatí školné.

Bonus

 • zvýhodněné stipendium dle studijních výsledků
 • řidičský průkaz skupiny B za zvýhodněných podmínek

Obor je zaměřen na

 • osvojení znalostí o systému sociálních služeb a jejich poskytování
 • činnosti směřující k uspokojování biologických, psychických i sociálních potřeb pacientů souvisejících se změnou jejich zdravotního stavu
 • absolvování odborných stáží

Absolvent ovládá

 • zabezpečování nezbytné péče o klienty s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických aj. schopností a potřeb)
 • zabezpečování styku klientů s institucemi a úřady
 • k vyřizování nezbytné administrativní agendy s klienty
 • podporu klientů při kontaktu se sociálním prostředím (telefonování, dopisování, návštěvy apod.)
 • provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů
 • spolupracuje s odborníky různých profesí (soc. pracovníky, lékaři, zdravotní sestrou, speciálními pedagogy, atp.)

Uplatnění absolventů

 • v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, např.: v nemocnicích, ošetřovatelských centrech nebo terénních službách
 • v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče a v managementu sociálních služeb
 • poskytování přímé pomoci klientům sociálních služeb
 • provádění základní výchovné činnosti podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů
 • v odborné způsobilosti pro vázanou živnost dle zákona č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Péče o dítě do 3 let věku)

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na naší Vyšší odborné škole DAKOL se slevou na školném nebo na vysoké škole za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol.