Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

65-51-H/01 Kuchař-číšník - zkrácená forma studia


Základní údaje

Jednoleté denní studium pro absolventy středních škol s výučním listem nebo maturitní zkouškou. Jde o zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem dle § 84 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném ...

více

Školné

Zkrácené studium v denní formě vzdělávání - 1 000 Kč/měsíc při min. počtu 6 - 9 žáků, 800 Kč/měsíc při min. počtu 10 žáků a více. Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od ...

více

Obor je zaměřen na

příprava jídel teplé a studené kuchyně včetně jídel dietních, teplých moučníků a cukrářských výrobků úprava jídel pro běžné a slavnostní příležitosti obsluha hostů při běžných a slavnostních příležitostech úprava tabule

více

Absolvent ovládá

techniku posuzování potravin, používání inventáře techniku opracování potravin a jejich technologického zpracování obsluhu technického zařízení ve stravovacích provozech přípravu běžných a technologicky náročných jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků, ...

více

Uplatnění absolventů

ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb v soukromém sektoru    

více

Základní údaje

Jednoleté denní studium pro absolventy středních škol s výučním listem nebo maturitní zkouškou.

Jde o zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem dle § 84 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Název oboru: Kuchař-číšník
Kód studia: 65-51-H/01
Délka přípravy: zkrácené studium v denní formě vzdělávání - 1 rok
Podmínky přijetí:  střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání
Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
Místo výuky: Orlová

 

Školní vzdělávací program Kuchař - číšník zkracená forma studia ke stažení zde.

Učební plán zkráceného studia učebního oboru Kuchař-číšník (denní forma vzdělávání) ke stažení zde

Školné

Zkrácené studium v denní formě vzdělávání - 1 000 Kč/měsíc při min. počtu 6 - 9 žáků, 800 Kč/měsíc při min. počtu 10 žáků a více.

Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od 1. 9. následujícího školního roku.

 

 

 

 

Obor je zaměřen na

 • příprava jídel teplé a studené kuchyně včetně jídel dietních, teplých moučníků a cukrářských výrobků
 • úprava jídel pro běžné a slavnostní příležitosti
 • obsluha hostů při běžných a slavnostních příležitostech
 • úprava tabule

Absolvent ovládá

 • techniku posuzování potravin, používání inventáře
 • techniku opracování potravin a jejich technologického zpracování
 • obsluhu technického zařízení ve stravovacích provozech
 • přípravu běžných a technologicky náročných jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků, teplých nápojů dle platných receptur
 • základní znalost sestavování kalkulací a stanovení ceny

 

Uplatnění absolventů

 • ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb
 • v soukromém sektoru