Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Dny otevřených dveří se v lednu 2023 budou konat: 10. 1. v Havířově, 12. 1. v Petrovicích u Karviné a 17. 1. v Orlové, vždy od 9:00 do 17:00 hodin.

Adaptační pobyty pro školní rok 2022/2023

    5. - 7.9.2022 Adaptační kurz ,, Hotel Dakol " - Předškolní a mimoškolní pedagogika 1A ( PM1A)

    7. - 9.9.2022 Adaptační kurz ,, Hotel Dakol " - Předškolní a mimoškolní pedagogika 1B ( PM1B )

12. - 14.9.2022 Adaptační kurz ,, Hotel Dakol " - Hotelnictví, Hotelový animátor, sport a výživa ( HTA1 )

14. - 16.9.2022 Adaptační kurz ,, Hotel Dakol " - Masér sportovní a rekondiční ( MR1 )