Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V NÁHRADNÍM A OPRAVNÉM TERMÍNU ZÁŘÍ 2021

Organizace ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK  v náhradním a opravném termínu září 2021

 

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  Metodiky ke konání závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2020/2021 Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) a dále Opatřením obecné povahy (OOP)  MŠMT č.j. MSMT-3258/2021-1 ze dne 29.1.2021 a dodatkem č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021.

 

 

Závěrečné zkoušky ve škole Orlová konají tyto obory:

 

65-51-H/01                  Kuchař-číšník (Kč)         

23-51-H/01                  Strojní mechanik (SM)

36-67-H/01                  Zedník (ZE)

 

 

Průběh ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK:

Písemná část  7. 9. 2021 od 8:00 hod. škola DAKOL Orlová

Praktická část 8. - 9. 9. 2021 provozní pracoviště, dílny a pracoviště OV

Ústní část 16. 9. 2021 škola DAKOL Orlova

                   - ZE (opravná za rok 2020) - od 8:00hod.

                   - KČ3  - od 9:00 hod.

 

KKOV

Název oboru

Třída

Písemná část

Praktická část

Ústní část

36-67-H/01;

 

Zedník

 

Opravna za rok 2020

7. 9. 2021

 

 

 

16. 9. 2021

 

23-51-H/01

Strojní mechanik

SM3  

x

  8. – 9. 9. 2021

 

x

65-51-H/01

Kuchař-číšník

KČ3

x

x

16. 9. 2021