Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace k závěrečným zkouškám

Informace o náhradním termínu závěrečné zkoušky pro učební obory - září 2022

Závěrečné zkoušky (ZZ) se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších ...

více

Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2021/2022

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ...

více

Informace o náhradním termínu závěrečné zkoušky pro učební obory - září 2022

Závěrečné zkoušky (ZZ) se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Metodiky ke konání závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2021/2022 Centra pro zjišťování výsledků vzdělavání (Cermat).

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) září 2022 - HAVÍŘOV

 

Datum

Čas

Třída

Typ zkoušky

Škola

Místnost

8.9.2022

  8:00

Kč3A

písemná zkouška ZZ

Havířov

C17

8.9.2022

  8:00

RS3

písemná zkouška ZZ

Havířov

C17

8.9.2022

  8:00

OŠ3

písemná zkouška ZZ

Havířov

C17

12.-14.9.2022

  7:30

KČ3A

praktická část ZZ

Orlová

dle harmonogramu

9.9.2022

  7:30

RS3

praktická část ZZ

Havířov

dle harmonogramu

12.9.2022

  7:30

OŠ3

praktická část ZZ

SeneCura

dle harmonogramu

22.9.2022

  8:00

KČ3A

ústní ZZ

Havířov

dle harmonogramu

16.9.2022

8:00

RS3

ústní ZZ

Havířov

dle harmonogramu

16.9.2022

  8:00

OŠ3

ústní ZZ

Havířov

dle harmonogramu

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) září 2022 - ORLOVÁ

 

Název oboru

Třída

Písemná část

Praktická část

Ústní část

Kuchař - číšník

KČ3

2. 9. 2022

12.-14.9.2022

22.9.2022

Mechanik opravář motorových vozidel

MO3

2. 9. 2022

12.-14.9.2022

22.9.2022

Instalatér

IN3D

2. 9. 2022

12.-14.9.2022

22.9.2022

 

Písemná část 9. 9. 2022 od 8:00 hod. škola DAKOL Orlová

Praktická část 12. – 14. 9. 2022 provozní pracoviště, dílny a pracoviště OV, dle organizačního opatření ZŘ PV

Ústní část 22. 9. 2022 škola DAKOL Orlová

 

Zahájení ústní části:

 

KČ3 7:45 hod. škola Havířov

MO3 7:45 hod. škola Orlová

IN3D 7:45 hod. škola Orlová

 

 

 

Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2021/2022

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále opatřením obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3258/2021-1 ze dne 29.1.2021.

 

 

Závěrečné zkoušky oborů:

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (RS)
66-51-H/01 Prodavač (PR)
65-51-H/01 Kuchař-číšník (KČ)
53-41-H/01 Ošetřovatel (OŠ)
36-52-H/01 Instalatér (IN)
36-67-H/01 Zedník (ZE)
23-56-H/01 Obráběč kovů (OK)
23-51-H/01 Strojní mechanik (SM)
23-68-H/01 Mechanik opravař motorových vozidel (MO)
   
41-52-E/01 Zahradnické práce (ZHP)
33-56-E/01 Truhlářské a čalounická výroba (TTP)

 

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) červen 2022 -  ŠKOLA ORLOVÁ

 

Třída Termín Písemné ZZ

Termín

Praktické ZZ

Termín

Ústní ZZ

KČ3,

KČ3D,
podle § 113d

01.06.2022

01.06.2022

01.06.2022

02.06.-06.06.2022

02.06.-06.06.2022

07.06.-09.06.2022

17.06.2022

17.06.2022

17.06.2022

SM3,
SM3D

01.06.2022

01.06.2022

02.06.-03.06.2022

02.06.-03.06.2022

17.06.2022

17.06.2022

OK3

OK3K

01.06.2022

01.06.2022

02.06.-03.06.2022

02.06.2022

17.06.2022

17.06.2022

MO3 01.06.2022 02.06.2022 16.06.2022
IN3D 01.06.2022 02.06.-03.06.2022 15.06.2022

PR3,

PR3D,

podle § 113c

01.06.2022

01.06.2022

01.06.2022

02.06.-03.06.2022

06.06.-07.06.2022

06.06.-07.06.2022

16.06.2022

16.06.2022

16.06.2022

ZE3 01.06.2022 02.06.-03.06.2022 15.06.2022
  • Písemná část:       1. 6. 2022 od 8:00 hod., škola DAKOL Orlová.
  • Praktická část:     2. – 10. 6. 2022 od 7,30hod., provozní pracoviště, dílny a pracoviště OV dle organizačního opatření ZŘPV.
  • Ústní část:           15. - 17. 6. 2021 škola DAKOL Orlová.

                               Zahájení ústní částí:

                               SM3, OK3                            7:45 hod.

                               SM3D, OK3K                       7:45 hod.

                               PR3, PR3D, podle §113c   7:45 hod.

                               IN3D, ZE3                         8:45 hod.                 

                               KČ3, KČ3D, podle § 114d   8:00 hod.

                               MO3                                     8:00 hod.

 

Třída

Termín

Písemná ZZ

Termín

Praktické ZZ

Termín

Ústní ZZ

ZH3P 01.06.2022 06.06.-07.06.2022 13.06.2022
TT3P 01.06.2022 02.06.-03.06.2022 15.06.2022
  • Písemná část:       1. 6. 2022 zahájení 8:00 hod., škola DAKOL Orlová.
  • Praktická část:     2. – 6. 6. 2022 provozní pracoviště, dílny a pracoviště OV v Orlové.
  • Ústní část:           13. a 15. 6. 2021 zahájení 8:00 hod.,  škola DAKOL Orlová.

 

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) červen 2022 -  ŠKOLA HAVÍŘOV

 

Datum Čas Třída Typ zkoušky Škola Místnost
1.6.2022 8:00 KČ3A písemná zkouška ZZ  Havířov A24
1.6.2022 8:00 RS3,§113c písemná zkouška ZZ Havířov C38,C39
1.6.2022 8:00 OŠ3 pisemná zkouška ZZ Havířov C46
8.-10.6.2022 7:30 KČ3A praktická část ZZ Orlová dle harmonogramu
2.-3.6.2022 7:30 RS3,§113c praktická část ZZ Havířov dle harmonogramu
2.-3.6.2022 7:30 OŠ3 praktická část ZZ NsP Havířov dle harmonogramu
20.6.2022 7:30 KČ3A,§113d ústní ZZ Havířov dle harmonogramu
14.-15.6.2022 8:00 RS3,§113c ústní ZZ Havířov dle harmonogramu
14.6.2022 7:30 OŠ3 ústní ZZ Havířov dle harmonogramu