Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace k závěrečným zkouškám

ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V NÁHRADNÍM A OPRAVNÉM TERMÍNU ZÁŘÍ 2021

Organizace ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK   v náhradním a opravném termínu  září 2021   Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a ...

více

Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ...

více

ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V NÁHRADNÍM A OPRAVNÉM TERMÍNU ZÁŘÍ 2021

Organizace ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK  v náhradním a opravném termínu září 2021

 

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  Metodiky ke konání závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2020/2021 Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) a dále Opatřením obecné povahy (OOP)  MŠMT č.j. MSMT-3258/2021-1 ze dne 29.1.2021 a dodatkem č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021.

 

 

Závěrečné zkoušky ve škole Orlová konají tyto obory:

 

65-51-H/01                  Kuchař-číšník           

23-51-H/01                  Strojní mechanik

36-67-H/01                  Zedník

 

 

Průběh ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK:

 

  • Písemná část       9. 2021 od 8:00 hod. škola DAKOL Orlová
  • Praktická část      9. 9. 2021 provozní pracoviště, dílny a pracoviště OV  
  • Ústní část             9. 2021 škola DAKOL Orlová.

                                        ZE (opravná za rok 2020) -  od 8,00hod.

                                        KČ3  - od 9,00 hod.

KKOV

Název oboru

Třída

Písemná část

Praktická část

Ústní část

36-67-H/01;

 

Zedník

 

Opravna za rok 2020

7. 9. 2021

 

 

8. – 9. 9. 2021

16. 9. 2021

 

23-51-H/01

Strojní mechanik

SM3  

 

x

8. – 9. 9. 2021

 

x

65-51-H/01

Kuchař-číšník

KČ3

x

x

16. 9. 2021

 

Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021

Závěrečné zkoušky se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 47 /2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále opatřením obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3258/2021-1 ze dne 29.1.2021.

 

 

Závěrečné zkoušky oborů:

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (RS)

66-51-E/01

Prodavačské práce (PDP)
66-51-H/01 Prodavač (PR) 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby práce (SP)
65-51-H/01 Kuchař-číšník (KČ) 41-52-E/01 zahradnické práce (ZHP)
53-41-H/01 Ošetřovatel (OŠ) 36-57-E/01 Malířské práce (MAP)
36-52-H/01 Instalatér (IN) 33-56-E/01 Truhlářské a čalounická výroba (TTP)
36-67-H/01 Zedník (ZE)    
23-56-H/01 Obráběč kovů (OK)    
23-51-H/01 Strojní mechanik (SM)    
23-68-H/01 Mechanik opravař motorových vozidel    

 

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) červen 2021 - Havířov

 

Třída Datum Typ zkoušky Čas Škola Místnost
KČ3A nekoná se písemná zkouška ZZ   Havířov  
RS3, §113d, §113c 1. 6. 2021 písemná zkouška ZZ 8:00 Havířov C38, C39
OŠ3 nekoná se písemná zkouška ZZ   Havířov  
KČ3A 2. - 4.6.2021 praktická část ZZ 7:30 Orlová dle harmonogramu
RS3, §113d, §113c
9. - 10.6.2021 praktická část ZZ 7:30 Havířov dle harmonogramu
OŠ3 3. - 4.6.2021 praktická část ZZ 7:30 NsP Havířov dle harmonogramu

RS3,§ 113d, §113c

nekoná se ústní ZZ   Havířov dle harmonogramu
OŠ3 15. 6. 2021 ústní ZZ 7:30 Havířov dle harmonogramu
KČ3A 16. 6. 2021 ústní ZZ 7:30 Havířov dle harmonogramu

 

 

Termíny závěrečných zkoušek (ZZ) červen 2021 - Orlová

 

Název oboru Třída Písemná část Praktická část Ústní část
Kuchař číšník

KČ3A,

podle § 113d

 

nekoná se

 

2. - 4. 6. 2021

3. - 8. 6. 2021

16. 6. 2021

16. 6. 2021

Kuchař číšník

KČ3,

KČ3D,

podle § 113d

nekoná se

7. - 9.6.2021

3. - 8.6.2021

3. - 8.6.2021

17.6.2021

17.6.2021

17.6.2021

Zedník

 

Opravná ZZ/2020

ZE3D

1. 6. 2021

1. 6. 2021

 2. - 3. 6. 2021

2. - 3. 6. 2021

17. 6. 2021

nekoná se

Instalatér IN3 1. 6. 2021  2. - 3. 6. 2021 nekoná se
Prodavač PR3, PR3D 1. 6. 2021  2. - 3. 6. 2021 nekoná se
Strojní mechanik

SM3,

podle §113d

SM3D

1. 6. 2021

1. 6. 2021

1. 6. 2021

2. - 3. 6. 2021

2. - 3. 6. 2021

7. - 8. 6. 2021

nekoná se

Mechanik opravář motorových vozidel

MO3

nekoná se

4. 6. 2021

16. 6. 2021

Obráběč kovů OK3 1. 6. 2021    4. 6. 2021 nekoná se
Zahradnické práce ZH3P 1. 6. 2021 7. - 8. 6. 2021 nekoná se
Stravovací a ubytovací služby SP3 1. 6. 2021  9. - 10. 6. 2021 nekoná se
Prodavačské práce PD3P 1. 6. 2021 7. - 8. 6. 2021 nekoná se
Truhlářská a čalounická výroba TT3P 1. 6. 2021 2. - 4. 6. 2021 nekoná se
Malířské a natěračské práce MAP3 1. 6. 2021 2. - 3. 6. 2021 nekoná se
  • Písemná část:       1. 6. 2021 od 8:00 hod., škola DAKOL Orlová.
  • Praktická část:     2. – 10. 6. 2021 od 7,30hod., provozní pracoviště, dílny a pracoviště OV v Orlové a Petrovicích u Karviné.
  • Ústní část:           16. - 17. 6. 2021 škola DAKOL Orlová, zahájení vždy v 7,45 a 8:00 hod. Bude upřesněno před konáním zkoušek dle počtu žáků konajících ZZ.