Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Obchodně-podnikatelská činnost

Proč si vybrat ke studiu VOŠ DAKOL?

Konsorcium firem DAKOL je známý podnikatelský subjekt v regionu s již dostatečným materiálním zázemím a širokou škálou partnerských firemních vztahů. Tyto vztahy vytvářejí pro studenty jak v přímé přípravě, tak i praxích a stážích velmi dobré předpoklady pro úspěšné absolvování studia, získání ...

více

Studijní obor: Obchodně-podnikatelská činnost

  //   Studijní obor: Obchodně-podnikatelská činnost Kód studia: 66-41-N/01 Délka studia: 3 roky (denní studium) Podmínky přijetí:   úplné středoškolské vzdělání zakončeno maturitní zkouškou Školné: ...

více

Proč si vybrat ke studiu VOŠ DAKOL?

Konsorcium firem DAKOL je známý podnikatelský subjekt v regionu s již dostatečným materiálním zázemím a širokou škálou partnerských firemních vztahů. Tyto vztahy vytvářejí pro studenty jak v přímé přípravě, tak i praxích a stážích velmi dobré předpoklady pro úspěšné absolvování studia, získání široké škály vědomostí a co je hlavní - jejich uplatnění v praxi.

 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. je samostatným vzdělávacím subjektem, která v oblasti terciálního vzdělávání spolupracuje také s Vysokou školou podnikání, a.s. v Ostravě. Jsme školou s tradicí a výrazně rozvinutými podnikatelskými aktivitami. Naši vyučující a lektoři jsou na vysoké odborné úrovni a jsou to ve velké míře vysokoškolští pedagogové. Máme obrovský potenciál zařízení pro Vaši odbornou praxi. Vaše výuka bude probíhat v nových posluchárnách a odborných učebnách vybavených špičkovou informační technologií a internetem.

Spolupráce se odvíjí v těchto rovinách:

  • personální zajištění výuky,
  • evaluace studijních programů,
  • inovace obsahu,
  • oblast celoživotního vzdělávání a využití jeho forem při studiu na VŠ.

Po splnění zákonných podmínek možnost studovat na příslušných VŠ v prezenční formě studia a pro neúspěšné studenty VŠ možnost studia na VOŠ DAKOL s možností uznání získaných kreditů z VŠ.

Studijní obor: Obchodně-podnikatelská činnost

 

 

Studijní obor: Obchodně-podnikatelská činnost
Kód studia: 66-41-N/01
Délka studia: 3 roky (denní studium)
Podmínky přijetí:   úplné středoškolské vzdělání zakončeno maturitní zkouškou
Školné:

8900 Kč / ročně, 1000 Kč zápisné

 

Termíny přijímacího řízení:

Termín přijímacího řízení  Uzávěrka přihlášek
1. kolo 06. 6. 2024 31. 5. 2024
2. kolo 27. 6. 2024 13. 6. 2024
3. kolo 29. 8. 2024 09. 8. 2024
4. kolo 13. 9. 2024 30. 8. 2024
Další kola po domluvě do 25. 10. 2024


Nebo po předchozí domluvě na tel. 595 391 054 nebo na e-mailu divinova.irena@dakol-karvina.cz možnost individuální prohlídky.

 

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru je vybaven všeobecnými, zvláště jazykovými i odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro vykonávání podnikatelské činnosti, zejména na řízení malých a středních firem, sektoru státní správy, popř. jiných oblastech národního hospodářství.

 

Absolutorium

Studium je ukončeno absolutoriem - souhrnnou zkouškou z odborných předmětů, odbornou jazykovou zkouškou a obhajobou absolventské práce. Absolvent získá titul "diplomovaný specialista v oboru (DiS)" s uvedením názvu studijního oboru. Titul DiS. je schválený MŠMT ČR dle zákona 138/95 Sb. a je rovnocenný s bakalářským studiem na VŠ v České republice a ve světě.

 


Povinné předměty

Cizí jazyky

Matematika

Založení a provoz podniku

Právo a podnikání

Ekonomika podniku

Účetnictví podniku

Management

Personální management

Informační technologie

Základy moderní ekonomie

Obchodní logistika

Marketing

Psychologie

Finanční matematika

Statistika

Bankovnictví a pojišťovnictví

Odborná praxe

 

Povinně volitelné předměty

Absolvenské praktikum

Absolvenský seminář

Obchodní korespondence

Technika administrativy

Pohybové aktivity

Účetnictví na počítačí

 

Formulář přihlášky můžete získat na osobním oddělení Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. v Petrovicích u Karviné, nebo je ke stažení níže v přílohách (formát PDF, cca 444 kB).

 

Kontakt pro informace o studiu na Vyšší odborné škole DAKOL:

Irena Divinová, DiS., tel. 595 391 054, e-mail: divinova.irena@dakol-karvina.cz 

Přílohy
pdfAkreditace VOŠ [pdf, 208 kB]
pdfPrezentace VOŠ [pdf, 4226 kB]