Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Nejčastější otázky a odpovědi

Pokud máte dotaz, na který jste zde nenalezli odpověď, zavolejte nám na naše studijní oddělení, tel. 595 391 024, rádi Vám pomůžeme.

 • Jaký typ školy jste?

Jsme soukromá střední škola.

 • Kde získáme přihlášku na vaši školu?

Přihlášku si můžete vytisknout z našeho webu (najdete v sekci - pro uchazeče - formulář ke stažení), nebo osobně vyzvednout na školách DAKOL.

 • Jaké náležitostí je nutno přiložit k přihlášce?

Vysvědčení z posledních dvou ročníků, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Informace, co je nutno doložit, budou zveřejněny v lednu na webu v kritériích přijímacího řízení.

 • Jak jezdí školní autobus?

Školní autobus je provozován na trase Havířov (parkoviště Tesco Havířov) - Orlová (před budovou školy v Orlové) - Petrovice u Karviné (škola) a zpět, ve dnech vyučování.

 • Kolik stojí školní autobus?

Cena jízdenky 1000,- Kč/pololetí.

 • Poskytuje škola učebnice?

Ne. Poskytujeme materiály v elektronické podobě.

 • Platí se školné?

Všechny učební obory v denní formě a 4leté maturitní obory Mechanik strojů, Obchodník a Sociální činnost jsou ZDARMA. Školné se platí pouze u maturitních oborů - Hotelnictví, Hotelový animátor sport a výživa, Masér sportovní a rekondiční, Předškolní a mimoškolní pedagogika a nástavbového studia.

 • A jaká je výše školného?

U maturitních oborů Hotelnictví, Hotelový animátor sport a výživa, Masér sportovní a rekondiční, Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní forma studia školné 11 500 Kč/ročně.

Nástavbové studium - denní forma studia - obor Podnikání 9 000 Kč/ročně.

Dálkové formy studia - obor Podnikání 18 000 Kč/ročně, Předškolní a mimoškolní pedagogika 16 000 Kč/ročně, Sociální činnost 16 000 Kč/ročně.

3leté učební obory v dálkové formě - 16 000 Kč/ročně

 • Kdy a kam nastoupit, když jsem přijat?

Poslední týden v srpnu jsou na našich webových stránkách zveřejněny informace ohledně zahájení školního roku pro všechny žáky a obory škol DAKOL.

 • Jezdí studenti oboru Hotelnictví na stáže do zahraničí? Kam a na jak dlouho?

Ano, odborné stáže jsou na Martinique, Německo, Luxembursko a v České republice. Stáže jsou v rozsahu od 1 měsíce do 3 měsíců.

 • Které učební obory se na škole vyučují a kde probíhá praktická výuka?

Učební obory strojní, stavební - praktická výuka probíhá v Orlové a Petrovicích u Karviné

Učební obory gastro - praktická výuka probíhá v Orlové a Havířově

Učební obory služeb - praktická výuka probíhá v Orlové a Havířově

 • Které maturitní obory se na škole vyučují a kde probíhá praktická výuka?

Mechanik strojů a zařízení, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Hotelnictví, Hotelový animátor sport a výživa, Obchodník -  výuka probíhá v Petrovicích u Karviné.

Masér sportovní a rekondiční, Sociální činnost, Předškolní a mimoškolní pedagogika – výuka probíhá v Havířově.

 • Mohu získat prospěchové stipendium?

Ano, prospěchové stipendium je udělováno žákům na základě studijních výsledků.

 • Je na vaší škole připojení k internetu?

Ano, je. Žáci se mohou o přestávkách a mimo vyučování zdarma připojit k internetu přes wifi.

 

 • Dotazy k oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.
 • Kde můžu pracovat, až skončím studium „Předškolní a mimoškolní pedagogiky“?

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních atd.

 • Musím umět hrát na nějaký hudební nástroj?

Ne, u nás se to naučíte.

 • Na které hudební nástroje se budu učit během studia?

Klavír, flétna a kytara.