Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Přijímací řízení SOU DAKOL, s.r.o.

Křitéria pro 2. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020

Vážení zájemci o studium,   ředitel Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. vyhlásili 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do naplnění kapacit volných míst .   Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 3letých oborech ...

více

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 4letých oborech vzdělání s maturitní zkouškou   66-41-L/01      Obchodník - ke stažení ZDE                                            23-44-L/01      Mechanik strojů a zařízení  - ke stažení ZDE   ...

více

Křitéria pro 2. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020

Vážení zájemci o studium,

 

ředitel Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. vyhlásili 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do naplnění kapacit volných míst.

 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 3letých oborech středního vzdělávání s výučním listem 

23-51-H/01       Strojní mechanik - denní forma - ke stažení ZDE

23-51-H/01       Strojní mechanik - dálková forma - ke stažení ZDE
23-56-H/01       Obráběč kovů - denní forma -
ke stažení ZDE

23-56-H/01       Obráběč kovů- kombinovaná forma - ke stažení ZDE
23-68-H/01       Mechanik opravář motorových vozidel - denní forma-
ke stažení ZDE
36-52-H/01       Instalatér denní forma-
ke stažení ZDE

36-52-H/01       Instalatér - dálková forma - ke stažení ZDE

36-64-H/01       Tesař - denní forma - ke stažení ZDE 

36-67-H/01       Zedník - denní forma - ke stažení ZDE 

36-67-H/01       Zedník - dálková forma - ke stažení ZDE

65-51-H/01       Kuchař-číšník- denní forma - ke stažení ZDE

65-51-H/01       Kuchař-číšník - dálková forma - ke stažení ZDE
66-51-H/01       Prodavač - denní forma -
ke stažení ZDE

66-51-H/01       Prodavač - dálková forma - ke stažení ZDE
69-53-H/01       Rekondiční a sportovní masér - denní forma -
ke stažení ZDE 

 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do nástavbového studia

64-41-L/51      Podnikání - denní forma - ke stažení ZDE
64-41-L/51      Podnikání - dálková forma - ke stažení ZDE

 

Formulář "Přihlášky ke vzdělávání" ke stažení ZDE

Formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání" ke stažení ZDE

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!

 

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 4letých oborech vzdělání s maturitní zkouškou

 

66-41-L/01      Obchodník - ke stažení ZDE                                         

23-44-L/01      Mechanik strojů a zařízení - ke stažení ZDE     

 

Formulář "Přihlášky ke vzdělávání" ke stažení ZDE

Formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání" ke stažení stažení ZDE

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy a zasláno na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce ke vzdělávání. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!

 

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 3letých oborech středního vzdělávání s výučním listem v denní formě studia

 

23-51-H/01     Strojní mechanik - ke stažení ZDE                                           

23-52-H/01     Nástrojař - ke stažení ZDE                                                       

23-56-H/01     Obráběč kovů - ke stažení ZDE                                  

23-68-H/01     Mechanik opravář motorových vozidel - ke stažení ZDE        

36-52-H/01     Instalatér - ke stažení ZDE                                                     

36-62-H/01     Sklenář - ke stažení ZDE                                                             

36-64-H/01     Tesař - ke stažení ZDE                                                              

36-67-H/01     Zedník - ke stažení ZDE                                                 

65-51-H/01     Kuchař-číšník - ke stažení ZDE                                                   

66-51-H/01     Prodavač - ke stažení ZDE                                                        

69-53-H/01     Rekondiční a sportovní masér - ke stažení ZDE                       

 

Formulář "Přihlášky ke vzdělávání" ke stažení ZDE

Formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání" ke stažení stažení ZDE

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy a zasláno na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce ke vzdělávání. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!

               

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 3letých oborech středního vzdělávání s výučním listem v dálkové formě studia

 

23-51-H/01     Strojní mechanik - ke stažení ZDE                                  

23-56-H/01     Obráběč kovů - ke stažení ZDE                          

36-52-H/01     Instalatér - ke stažení ZDE                                            

36-67-H/01     Zedník - ke stažení ZDE                                     

65-51-H/01     Kuchař-číšník - ke stažení ZDE                                      

66-51-H/01     Prodavač - ke stažení ZDE                                             

 

Formulář "Přihlášky ke vzdělávání" ke stažení ZDE

Formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání" ke stažení stažení ZDE

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy a zasláno na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce ke vzdělávání. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!

 

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do nástavbového studia

 

64-41-L/51      Podnikání - denní forma - ke stažení ZDE                                           

64-41-L/51      Podnikání - dálková forma - ke stažení ZDE        

 

Formulář "Přihlášky ke vzdělávání" ke stažení ZDE 

Formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání" ke stažení stažení ZDE

 

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy a zasláno na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce ke vzdělávání. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!