Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Profil škol DAKOL

Školy DAKOL v sobě zahrnují dvě vzdělávací instituce: Vyšší odbornou školu DAKOL a Střední školu DAKOL, o.p.s. a Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., které nabízí své vzdělávací služby na třech pracovištích, a to v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově.

 

 

Hlavním předmětem činnosti škol DAKOL je poskytování různých typů středoškolského vzdělání pro různé cílové skupiny, jak z řad absolventů základních škol, tak i dospělé populace. Součástí výchovně-vzdělávacích aktivit je totiž také nástavbové maturitní studium, dálkové maturitní studium či dálkové studium učebních oborů. Kromě středoškolského vzdělávání poskytujeme i vyšší odborné vzdělávání a zaměřujeme se rovněž i na oblast celoživotního učení, kde nabízíme rekvalifikační kurzy především pro občany, kteří mají zájem o rozšíření své kvalifikace pro lepší uplatnění na trhu práce, firemní vzdělávání či profesní kvalifikace pro zájemce z praxe.


Školy DAKOL jsou úspěšnými realizátory řady projektů z různých dotačních programů Evropské unie, MŠMT, MPSV a Moravskoslezského kraje. Za dobu své existence uskutečnily více než 30 projektů zaměřených především na rozvoj lidských zdrojů, podporu volnočasových aktivit a prevenci sociálně-patologických jevů.


Posláním škol DAKOL je poskytovat výchovně-vzdělávací služby na co nejvyšší úrovni a přiblížit vzdělávání potřebám reálného života. Snahou škol DAKOL je totiž nejenom dobře připravit žáky a studenty pro úspěšné absolvování studia, ale především je co nejlépe připravit pro skutečný život v současné společnosti, pro svou budoucí profesní dráhu a dobré uplatnění na trhu práce.


Vše se tak děje pod vedením zřizovatelů Mgr. Vladimíra Koldera a Ing. Michaely Pacanovské