Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Kritéria pro 2. kolo přijímací řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/2019

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 4letých oborech vzdělání s maturitní zkouškou

                                     

75-41-M/01    Sociální činnost – dálková forma - ke stažení ZDE                 

65-42-M/01    Hotelnictví - ke stažení ZDE    

65-42-M/01    Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - ke stažení ZDE                

75-31-M/01    Předškolní a mimoškolní pedagogika - ke stažení ZDE                                              

 

Formulář "Přihlášky ke vzdělávání" ke stažení ZDE

Formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání" ke stažení stažení ZDE

 

Ředitelka Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. stanovuje pro 1. kolo přijímacího řízení dva termíny pro konání školní přijímací zkoušky pro obory vzdělávání Předškolní a mimoškolní pedagogika a Hotelový animátor, sport a výživa ve dnech 12. 4. 2018 ve 13:00 hod. a 16. 4. 2018 ve 13:00 hod. Forma a obsah školní přijímací zkoušky viz Kritéria přijímacího řízení daných oborů.

 

V 2. kole přijímacího řízení bude termín konání školní přijímací zkoušky pro obory vzdělávání Předškolní a mimoškolní pedagogika a Hotelový animátor, sport a výživa oznámen prostřednictvím pozvánky zaslané poštou na adresu uchazeče o studium.   

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy a zasláno na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce ke vzdělávání. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!

 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečův 3letých oborech vzdělání s výučním listem

 

53-41-H/01     Ošetřovatel - ke stažení ZDE                           

                                

33-56-E/01      Truhlářská a čalounická výroba se zaměřením na Truhlářské práce ve stavebnictví - ke stažení ZDE

36-57-E/01      Malířské práce - ke stažení ZDE                                                                   

41-52-E/01      Květinářské práce a aranžérské služby - ke stažení ZDE                                

65-51-E/01      Stravovací a ubytovací služby - ke stažení ZDE                                              

66-51-E/01      Prodavačské práce - ke stažení ZDE  

 

Formulář "Přihlášky ke vzdělávání" ke stažení ZDE

Formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání" ke stažení stažení ZDE

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy a zasláno na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce ke vzdělávání. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!