Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Ještě máme pár volných míst v maturitních oborech. 2.kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve školním roce 2022/2023 pro MATURITNÍ OBORY A NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

zveřejňuje 2. kolo přijímacího řízení  BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro  MATURITNÍ OBORY A NÁSTAVBOVÉ STUDIUM. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity třídy daného oboru na osobním oddělení od 7:30 do 15:00 hodin.

 

Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční - ke stažení zde

 

Nástavbové studium 
64-41-L/51 Podnikání – denní forma studia - ke stažení zde
64-41-L/51 Podnikání – dálková forma studia - ke stažení zde

 

5leté maturitní obory - dálková forma studia 
75-41-M/01 Sociální činnost - ke stažení zde

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - ke stažení zde

 

Formulář "Přihlášky ke vzdělávání" ke stažení ZDE

Formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání" ke stažení stažení ZDE

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy a zasláno na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce ke vzdělávání. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!