Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Ocenění Hejtmana kraje pro studentku DAKOLU Kristýnu Chovancovou

Kraj letos již po osmé odměňoval nejlepší žáky středních škol v našem regionu. Slavnostního setkání 21.9. 2009 se zúčastnil a ocenění předal hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas spolu s náměstkyní hejtmana pro školství, tělovýchovu a sport Věrou Palkovou. Ceny v celkové hodnotě 80 tis. Kč byly předány třiceti nejúspěšnějším žákům ve školním roce 2008/2009. V červnu roku 2009 bylo osloveno celkem 153 středních škol, které mohly navrhnout jednoho svého nejlepšího žáka, z tohoto celkového počtu škol přišlo na krajský úřad 48 návrhů. Letošní komise schválená radou kraje vybírala tedy ze 48 uchazečů. Vybraných 30 nejlepších muselo splnit náročná kritéria. Základním předpokladem pro splnění stanovených podmínek byl vynikající prospěch, úspěšná reprezentace školy na soutěžích a přehlídkách v celostátním i mezinárodním měřítku, a také mimořádné výsledky, alespoň, na úrovni kraje v mimoškolních aktivitách.

 

Kristýno, co říkáte tomu, že jste byla vyhodnocena mezi nejlepšími z našeho kraje?
„Vůbec jsem s tím nepočítala. Moje třídní Mgr. Jana Tajzichová mě nečekaně přihlásila. A za co jsem to dostala? V prvním i druhém ročníku jsem měla samé jedničky. Můj nejoblíbenější předmět je francoužština. Po vyhlášení jsem měla velkou radost. Samozřejmě se se mnou radovali rodiče i mladší třináctiletá sestra."

 

Kromě teorie máte i výborné výsledky v praxi. Absolvovala jste ji i v zahraničí?
„V uplynulém školním roce jsem byla na stáži v Rakouském Kirchbergu (blízko lyžařského střediska Kitzbühlu). Bylo to úžasné, především jsem se zdokonalila v němčině. Letos mám jet v prosinci do Francie."

 

Jak se vám líbí na Dakolu?
Mám třídu v Orlové a tady jsou velké změny k lepšímu, oproti prváku přibyla řada věcí. Perfektní jsou počítačové učebny, multimediální učebna a gastro učebna v podobě školní kavárny.

 

Kam hodláte zamířit po maturitě?
„Chtěla bych studovat vysokou školu. Buď VŠB nebo výšku v Opavě."