Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Výrobní dílny DAKOL, s.r.o.

Výrobní dílny DAKOL, s.r.o.

Výrobní dílny DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 Datová schránka: ha9bhye IČ: 61944696 DIČ: CZ61944696   Společnost  Výrobní Dílny DAKOL, s.r.o.  se v červnu 2014 sloučila se stavební společností DAL, karvinská stavební společnost, spol. s r.o. a nyní se zabývá ...

více

Projekt: Zateplení budovy Výrobních dílen DAKOL, s.r.o.

Zateplení budovy Výrobních dílen DAKOL, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0008552 Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Název výzvy: ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA Realizátor: Výrobní dílny DAKOL, s.r.o.,735 ...

více

Výrobní dílny DAKOL, s.r.o.

Výrobní dílny DAKOL, s.r.o.

735 72 Petrovice u Karviné 570

Datová schránka: ha9bhye

IČ: 61944696

DIČ: CZ61944696

 

Společnost Výrobní Dílny DAKOL, s.r.o. se v červnu 2014 sloučila se stavební společností DAL, karvinská stavební společnost, spol. s r.o. a nyní se zabývá veškerou stavební činností v rámci regionu Moravskoslezského kraje. Sídlí v areálu škol DAKOL v Petrovicích u Karviné, kde má rovněž i technické zázemí včetně skladů a dílen pro menší výrobní komodity.

 

V současné době zajišťuje zejména stavby charakteru pozemnních staveb a práce inženýrských sítí. Zabývá se inženýrsko-investorskou činností včetně vyřízení veškerých zákonných podkladů pro realizaci staveb (územní rozhodnutí, stavební povolení,...). Provádí novostavby, rekonstrukce, modernizace a opravy všech staveb včetně zajištění potřebných řemesel.

 

Zejména:

 • zednické práce, omítky vnitřní i venkovní, obklady, dlažby, bourací práce
 • montáže střech a půdních vestaveb, nátěry střech
 • montáže sádrokartonových konstrukcí
 • stavby kompletních oplocení všeho druhu
 • veškeré zemní práce včetně čištění kanalizačních vodotečí a potrubí, případně jejich montáže

 

V posledních letech realizovala tyto stěžejní stavby:

 • oprava autosalónu ADO s.r.o. Ostrava
 • realizace výstavby Vyšší odborné školy DAKOL v Petrovicích u Karviné
 • modernizace Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné
 • kanalizace 300 mm, 550 m v Petrovicích u Karviné
 • výstavba rodinných domů soukromým investorům
 • realizace výměny oken soukromým investorům

 

Kontakt:

Ing. Petr Beňa, e-mail: bena.petr@dakol-karvina.cz, tel. 725 920 209

 

Projekt: Zateplení budovy Výrobních dílen DAKOL, s.r.o.

Zateplení budovy Výrobních dílen DAKOL, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0008552

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy: ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA

Realizátor: Výrobní dílny DAKOL, s.r.o.,735 72 Petrovice u Karviné 570, IČ: 61944696

 

Cílem projektu je realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budovy podnikatelského subjektu Výrobních dílen DAKOL, s.r.o. v Petrovicích u Karviné, a to zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu - zateplením obvodového pláště, výměna otvorových výplní a zateplení střešní konstrukce. Rekonstrukcí bude dosaženo výrazného snížení energetické náročnosti budovy, čímž dojde ke značné úspoře energie, provozních nákladů a snížení zátěže na životní prostředí.