Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŠKOLÁCH DAKOL

 

09. 1. 2024 Havířov od 9:00 do 17:00 hodin

11. 1. 2024 Petrovice u Karviné od 9:00 do 17:00 hodin

16. 1. 2024 Orlová od 9:00 do 17:00 hodin

 

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 PRO MATURITNÍ OBORY V DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMĚ

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 3 . kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.   Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“ (soubory ve ...

více

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 PRO UČEBNÍ OBORY V DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMĚ

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 - UČEBNÍ OBORY.   3leté učební obory denní forma studia - ...

více

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 PRO UČEBNÍ OBORY

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 - UČEBNÍ OBORY.   Poučení Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední ...

více

Výsledky 3. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 PRO MATURITNÍ OBORY V DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMĚ

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

 

Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“ (soubory ve formátu PDF)

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (model L0 + H) - seznam přijatých uchazečů

 

Maturitní obory 5leté - dálková forma studia (soubory ve formátu PDF)
75-41-M/01 Sociální činnost - seznam přijatých uchazečů

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - seznam přijatých uchazečů

 

 

Poučení
Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v naší střední škole.

 

Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči nástavbového studia a 5letých maturitních oborů v dálkové formě studia.

 

Informace k zápisovému lístku zde.

 

Ing. Michaela Pacanovská                                                        Mgr. Vladimír Kolder

ředitelka VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.                              ředitel SOU DAKOL, s. r. o.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 PRO UČEBNÍ OBORY V DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMĚ

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 - UČEBNÍ OBORY.

 

3leté učební obory denní forma studia - kategorie „H“ (soubory ve formátu PDF)
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - seznam přijatých uchazečů
23-51-H/01 Strojní mechanik - seznam přijatých uchazečů
36-52-H/01 Instalatér - seznam přijatých uchazečů
36-67-H/01 Zedník - seznam přijatých uchazečů
53-41-H/01 Ošetřovatel - seznam přijatých uchazečů
65-51-H/01 Kuchař - číšník - seznam přijatých uchazečů
66-51-H/01 Prodavač - seznam přijatých uchazečů
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - seznam přijatých uchazečů

 

3leté učební obory denní forma studia - kategorie „E“ (soubory ve formátu PDF)
23-51-E/01 Strojírenské práce - seznam přijatých uchazečů

3leté učební obory - DÁLKOVÁ forma studia - (soubory ve formátu PDF)

34-53-H/01 Reprodukční grafik - seznam přijatých uchazečů

36-52-H/01 Instalatér - seznam přijatých uchazečů

23-51-H/01 Strojní mechanik - seznam přijatých uchazečů

65-51-H/01 Kuchař - číšník - seznam přijatých uchazečů

66-51-H/01 Prodavač - seznam přijatých uchazečů

Poučení
Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v naší střední škole.

 

Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči 3letých učebních oborů v dálkově formě studia.

 

Informace k zápisovému lístku zde.

 

Ing. Michaela Pacanovská                                                             Mgr. Vladimír Kolder
ředitelka VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.                                   ředitel SOU DAKOL, s. r. o.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 PRO UČEBNÍ OBORY

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 - UČEBNÍ OBORY.

 

Poučení
Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v naší střední škole.

 

Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči 3letých učebních oborů v dálkově formě studia.

 

Informace k zápisovému lístku zde.

 

3leté učební obory denní forma studia - kategorie „H“ (soubory ve formátu PDF)
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - seznam přijatých uchazečů
23-51-H/01 Strojní mechanik - seznam přijatých uchazečů
23-56-H/01 Obráběč kovů - seznam přijatých uchazečů
34-53-H/01 Reprodukční grafik - seznam přijatých uchazečů
36-52-H/01 Instalatér - seznam přijatých uchazečů
36-67-H/01 Zedník - seznam přijatých uchazečů
36-64-H/01 Tesař - seznam přijatých uchazečů
53-41-H/01 Ošetřovatel - seznam přijatých uchazečů
65-51-H/01 Kuchař - číšník - seznam přijatých uchazečů
66-51-H/01 Prodavač - seznam přijatých uchazečů
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - seznam přijatých uchazečů

 

3leté učební obory denní forma studia - kategorie „E“ (soubory ve formátu PDF)
23-51-E/01 Strojírenské práce - seznam přijatých uchazečů
41-52-E/01 Zahradnické práce se zaměřením na Květinářské a aranžérské služby - seznam přijatých uchazečů
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - seznam přijatých uchazečů
66-51-E/01 Prodavačské práce - seznam přijatých uchazečů

 

3leté učební obory - DÁLKOVÁ forma studia - (soubory ve formátu PDF)

34-53-H/01 Reprodukční grafik - seznam přijatých uchazečů

36-52-H/01 Instalatér - seznam přijatých uchazečů

36-67-H/01 Zedník - seznam přijatých uchazečů

65-51-H/01 Kuchař - číšník - seznam přijatých uchazečů

66-51-H/01 Prodavač - seznam přijatých uchazečů

 

 

Ing. Michaela Pacanovská                                                             Mgr. Vladimír Kolder
ředitelka VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.                                   ředitel SOU DAKOL, s. r. o.